logoRSS
 
 

Narodziny Kościoła - konspekt…

Temat: Narodziny Kościoła Klasa: 1GP Cele: na podstawie tekstu Dz 2,42-47 wymienia charakterystyczne elementy kształtujące wspólnotę Kościoła; uzasadnia konieczność Eucharystii dla budowania wspólnoty Kościoła. Cele(ucznia): dowiesz się jak żyli pierwsi chrześcijanie i co było dla nich najważniejsze Plan: Sytuacja uczniów Jezusa po Jego wniebowstąpieniu. Zesłanie Ducha Świętego Pierwsze gminy chrześcijańskie. Łamanie chleba – źródłem jedności wspólnoty Wstęp Jak żyli pierwsi chrześcijanie? Jaka była ich sytuacja?…

 

Nauczyciel i uczniowie -…

Temat: Nauczyciel i uczniowie Klasa: GP Cele: uzasadnia potrzebę powołania do szczególnej służby Jezusowi w Kościele; wyjaśnia związki pomiędzy realizacją życiowego powołania a uczestnictwem w posłannictwie Jezusa. Cele(ucznia): dowiesz się ilu było apostołów i jakie jest ich zadanie; dowiesz się, czy ty możesz dziś być apostołem. Plan: Jezus jako Mesjasz i nauczyciel Wybór uczniów- 12 apostołów Rola uczniów My jako następcy apostołów Wstęp Jezus wybrał…

 

Wszystkiego Najleszego

W tym Dniu wspaniałym łączy się nasza codzienność z wiecznością za sprawą naszej wairy w Zmartwychwstałego. Wszystkim odwiedzającym życzymy, by ta wiara była siłą i mocą do pokonywania naszej codzienności i trudów z nią związanych. Oby Zmartwychwstały Chrystus przyciągnął nas do Boga i dopomógł nam podejmować dobre decyzje zwieńczone życiem wiecznym. Chrystus zmarwtychwstał! Zmartwychwstał prawdziwie.

 

O co ten szum…

Temat: Wierzę w zmartwychwstanie. O co ten cały szum z Wielkanocą? Klasa: GP Cele: Przybliżenie prawdy wiary o rzeczach ostatecznych Zmartwychwstanie jako centrum naszej wiary Cele dla ucznia: poznasz co Biblia mówi o zmartwychwstaniu Plan Śmierć skutkiem grzechu. Powszechna potrzeba odkupienia. Zmartwychwstanie Jezusa. Rzeczy ostateczne. Wstęp Zbliżają się największe święta chrześcijan - Wielkanoc. Od początku naszej religii to właśnie te święta są najważniejsze. Wielka Noc…

 

Bóg przemienia historię świata…

Temat: Bóg przemienia historię świata Klasa: 1 GP Cele: wie, że Jezus przyszedł do ludzi w konkretnym momencie dziejów; uzasadnia, że przyjście na świat Jezusa jest najpełniejszym sposobem objawienia się ludziom Pana Boga.            wyjaśnia, że sakramenty Kościoła są znakiem spotykania się człowieka z Bogiem; Cele(ucznia): dowiesz się o co ten cały ambaras wokół Jezusa. Plan: Jezus – człowiek  w historii. Jezus – zapowiadany Mesjasz. Jezus…

 

Bóg objawia prawo życia…

Temat: Bóg objawia prawo życia Klasa: 2GP Cele: wyjaśnia pochodzenie słowa „Dekalog”; przyporządkowuje przykazania Dekalogu do przedmiotu ich odniesienia; Cele(ucznia): dowiesz się jak dzielą się prawa; będziesz wiedział co oznaczają poszczególne przykazania; Plan: Trzy typy prawa. Które z praw jest najważniejsze? Jak brzmią przykazania Boże? Co oznaczają dla naszego życia Boże przykazania? Wstęp Nasze postępowanie i wolność ograniczone są różnymi prawami. Prawa te ustalają nasze…

 

Spełnione obietnice - konspekt…

Temat: Spełnione obietnice Klasa: 1GP Cele: Zapoznanie z postacią i posłannictwem Jana Chrzciciela wie, że Pan Bóg przez wydarzenia Starego Testamentu, począwszy od Abrahama, składał ludziom obietnice i przygotowywał ich na przyjęcie Mesjasza; uzasadnia, że wiara jest warunkiem udziału człowieka w mesjańskiej obietnicy Boga. Cele(ucznia): dowiesz się czym jest wiara i czego wymaga od człowieka Plan: Jan Chrzciciel – ostatni prorok ST Wiara odpowiedzią na…

 

W służbie Bogu -…

Temat: W służbie Bogu - prorocy Klasa: 1GP Cele: wyjaśnia religijne znaczenie pojęcia „prorok”; wymienia, do czego wzywa Pan Bóg za pośrednictwem proroków. Cele(ucznia): dowiesz się kim jest prorok; będziesz wiedział jakie zadania miał prorok w służbie Boga Plan: Kim jest prorok w Biblii? Jak możemy podzielić proroków biblijnych? Prorocy w NT. Czy dzisiaj w Kościele także są prorocy? Wstęp   Dzisiaj słowo prorok kojarzy…

 

Jezus wspomaga w cierpieniu…

Temat: Jezus wspomaga w cierpieniu Klasa: 2GP Cele: Zapoznanie z teologią i symboliką sakramentu namaszczenia chorych; wie, że sakrament namaszczenia chorych jest też znakiem nadziei na powrót do zdrowia; wymienia dary, jakich Jezus udziela w sakramencie chorych; uzasadnia, dlaczego sakramentu chorych nie należy nazywać „ostatnim namaszczeniem”; wyjaśnia znaczenie obrzędów sakramentu chorych; Cele (ucznia): będziesz wiedział czym jest sakrament namaszczenia, po co, kiedy i kto go…

 

Jezus Chrystus odpuszcza grzechy…

Temat: Jezus Chrystus odpuszcza grzechy Klasa: 2GP Cele:    wymienia części sakramentu pokuty i pojednania; uzasadnia, że pojęcie „spowiedź” nie jest synonimem sakramentu pokuty i pojednania Cele(ucznia): wiesz czym różni się spowiedź od zwierzania się rozumiesz, że sam Bóg odpuszcza twoje grzechy w spowiedzi Plan: Spowiedź to sakrament Części sakramentu spowiedzi (wyznanie, pouczenie, pokuta, przebaczenie) Ważność rachunku sumienia Spowiedź to nie zwierzenia Odpuszczenia i zapomnienia grzechów…

 

Jezus daruje kary za…

Temat: Jezus daruje kary za grzech Klasa: 2GP Cele:    definiuje pojęcie „odpust”; wyjaśnia różnicę pomiędzy odpustem zupełnym i cząstkowym; wymienia warunki uzyskania odpustu; Cele(ucznia): dowiesz się jaka jest różnica pomiędzy odpustem a odpuszczeniem grzechów; będziesz wiedział kiedy możesz otrzymać odpust i jakie są tego warunki; Plan: Grzech jako sprawca winy i kary. Spowiedź to sakrament zapomnienia. Odpuszczenie grzechów jako element spowiedzi. Odpust – co, kiedy…

 

Obietnica królestwa - konspekt…

Temat: Obietnica królestwa Klasa: 1GP Cele: Zna postaci biblijne: Jozue, Dawida i Salomona; Rozumie, że poprzez działanie wybranych ludzi Bóg realizuje swoje zamiary; Cele (ucznia): Będziesz wiedział dlaczego Jezusa nazywa  się potomkiem Dawida; Zrozumiesz porzekadła dotyczące Salomona; Plan Jozue syn Nuna jako wykonawca obietnicy o ziemi obiecanej. Dawid jako wzór postępowania, które podoba się Bogu. Salomon jako symbol mądrości, błogosławieństwa i upadku. Wstęp Po wyjściu…

 
 
 
 
up