logoRSS
 
 

Kolorowanki świąteczne

Mam nadzieję, że w miarę systematycznie będziemy tu umieszczać kolorowanki dla dzieci.  Na dziś jest kolorowanka w temacie Bożego Narodzenia. Format plik PNG (pkm ->zapisz obraz jako)  Pierwsza Komunia Święta Różaniec Roraty Wielkanoc

 

Rzeczy ostateczne - konspekt…

Temat: Rzeczy ostateczne czekające każdego człowieka (czy wierzy w Boga czy też nie). Klasa: GP Cele: Przypomnienie celu życia człowieka Uświadomienie, że śmierć jest przejściem do innego życia Przypomnienie, że poniesiemy konsekwencje naszych życiowych wyborów Wstęp: Doświadczenie ludzkości jest takie, że kto się urodził, ten także umiera. Mimo to w każdym człowieku jest tęsknota za czymś więcej, za wiecznością. Odpowiedzią na tę tęsknotę jest wiara…

 

Czy Darwin się mylił?…

Temat: Czy Darwin się mylił? Cele: Zaznajomienie z biblijnym opisem stworzenia świata i człowieka Wskazanie relacji pomiędzy nauką a wiarą Klasa: 1GP Wstęp Chodzicie już kilka lat do szkoły i na przyrodzie lub biologii uczycie się jak powstawał świat i człowiek. Dziś poznamy jak donosi się do tego tematu Biblia – czyli natchnione przez Boga Pismo. Która z wersji stworzenia jest odpowiednia? Czy się wykluczają?…

 

Powtórka wiadomości o Biblii

Imię i nazwisko: ... klasa: ... Przypisz poniższe księgi do odpowiedniej części Biblii i rozwiń ich skróty. ST NT     Hi; Łk; Mk; Rz, Dz; Ap; Rdz; Mdr; Syr; Ps; Pnp; Iz; Jr; 2Tm; 1Kor; Ne; Jl; 3J; Flm; 1P; Przypisz księgi do odpowiedniego typu ksiąg Biblijnych Księgi Typ ksiąg   Mądrościowe   Prorockie   Historyczne Mt, Łk, Mk, J, Dz, Listy Apostolskie, Ap…

 

Na dobry początek -…

Temat: Na dobry początek Jak odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jestem? Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam? Jak Biblia wyjaśnia twój „początek”, „cel” i „drogę”. Klasa: 1GP Wstęp Prędzej czy później każdy zadaje sobie takie pytania: Kim jestem? Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam? Są one wynikiem podstawowego dążenia do poznania siebie. Kim więc jesteś? W długiej perspektywie – kim jesteś. Masz jakieś imię, jesteś człowiekiem, dzieckiem swoich rodziców.…

 

Źródła poznania Boga -…

Temat: Źródła poznania Boga Szukamy odpowiedzi na pytania: czy Bóg jest? Jak można Go spotkać? Czy mamy pewność Jego istnienia? Klasa: 1GP Wstęp Jakie mamy źródła poznania Boga? Skąd wiadomo, że On jest? Czy ateiści, którzy wierzą, że Boga nie ma mają rację? Te i inne pytania są dzisiaj także i nasze. Człowiek szukający Boga nie boi się zadawania pytań, bo potrzebuje na nie odpowiedzi(!).…

 

Człowiek pragnie szczęścia -…

Temat: Czego pragniesz najbardziej? Pytania o szczęście, cel życia, jak osiągnąć jego pełnię? Czy jest coś co przeszkadza być szczęśliwym? Jaka jest przyczyna braku szczęścia mimo tak wielkiego pragnienia. Klasa: 2GP Wstęp Nie ma człowieka, który nie chce być szczęśliwy, wielu różnie rozumie ten stan, łącząc go z konkretnym posiadaniem lub odczuciem. Co jednak staje na naszej drodze do szczęścia? Czy możliwe jest byśmy byli…

 

Symbol szczęścia człowieka -…

Temat: Symbol szczęścia człowieka Krzyż jako symbol zbawienia, przez który Bóg obdarowuje nas szczęściem; Zapoznanie ze znaczeniem Święta Podwyższenia Krzyża Świętego wie, że szczęścia nie można utożsamiać z powodzeniem, dobrobytem i zadowoleniem; wyjaśnia odmienność potocznego i religijnego rozumienia szczęścia. uzasadnia sens noszenia znaków religijnych; interpretuje biblijne opowiadania o męce i śmierci Jezusa w kontekście ośmiu błogosławieństw. Klasa: 1-3GP Wstęp Do szczęścia Bóg stworzył człowieka. By…

 

Narodziny Kościoła - konspekt…

Temat: Narodziny Kościoła Klasa: 1GP Cele: na podstawie tekstu Dz 2,42-47 wymienia charakterystyczne elementy kształtujące wspólnotę Kościoła; uzasadnia konieczność Eucharystii dla budowania wspólnoty Kościoła. Cele(ucznia): dowiesz się jak żyli pierwsi chrześcijanie i co było dla nich najważniejsze Plan: Sytuacja uczniów Jezusa po Jego wniebowstąpieniu. Zesłanie Ducha Świętego Pierwsze gminy chrześcijańskie. Łamanie chleba – źródłem jedności wspólnoty Wstęp Jak żyli pierwsi chrześcijanie? Jaka była ich sytuacja?…

 

Nauczyciel i uczniowie -…

Temat: Nauczyciel i uczniowie Klasa: GP Cele: uzasadnia potrzebę powołania do szczególnej służby Jezusowi w Kościele; wyjaśnia związki pomiędzy realizacją życiowego powołania a uczestnictwem w posłannictwie Jezusa. Cele(ucznia): dowiesz się ilu było apostołów i jakie jest ich zadanie; dowiesz się, czy ty możesz dziś być apostołem. Plan: Jezus jako Mesjasz i nauczyciel Wybór uczniów- 12 apostołów Rola uczniów My jako następcy apostołów Wstęp Jezus wybrał…

 

Wszystkiego Najleszego

W tym Dniu wspaniałym łączy się nasza codzienność z wiecznością za sprawą naszej wairy w Zmartwychwstałego. Wszystkim odwiedzającym życzymy, by ta wiara była siłą i mocą do pokonywania naszej codzienności i trudów z nią związanych. Oby Zmartwychwstały Chrystus przyciągnął nas do Boga i dopomógł nam podejmować dobre decyzje zwieńczone życiem wiecznym. Chrystus zmarwtychwstał! Zmartwychwstał prawdziwie.

 

O co ten szum…

Temat: Wierzę w zmartwychwstanie. O co ten cały szum z Wielkanocą? Klasa: GP Cele: Przybliżenie prawdy wiary o rzeczach ostatecznych Zmartwychwstanie jako centrum naszej wiary Cele dla ucznia: poznasz co Biblia mówi o zmartwychwstaniu Plan Śmierć skutkiem grzechu. Powszechna potrzeba odkupienia. Zmartwychwstanie Jezusa. Rzeczy ostateczne. Wstęp Zbliżają się największe święta chrześcijan - Wielkanoc. Od początku naszej religii to właśnie te święta są najważniejsze. Wielka Noc…

 
 
 
 
up