katechein
 

Moje wady i zalety - katecheza

Home Konspekty i scenariusze 05.09.2010 42663 drukuj
 

Temat:

Moje wady i zalety

Klasa

2GP

Cele:

 • Uczeń powinien poznać swoje zalety i uświadomić sobie swoje wady.
 • Uczeń odkrywa prawdę, że sam z siebie nie da sobie rady i potrzebuje pomocy kochającego Boga.

Wstęp:

Każdy człowiek jest dość skomplikowany jest w nim nieco dobra a czasami jest w nim go brak. Te dobre rzeczy, cechy nazywamy zaletami, braki w dobrych cechach to wady.

Rozwinięcie:

Najczęściej występujące zalety i wady to:


Zalety

Wady

 • Dobroć
 • Szczerość
 • Punktualność
 • Mądrość
 • Otwartość
 • Koleżeńskość
 • Cierpliwość
 • Skromność
 • Uczciwość
 • Sprawiedliwość
 • Umiarkowanie
 • Łagodność
 • Pracowitość
 • Schludność
 • Trwałość decyzji (konsekwencja)
 • Wrażliwość
 • Życzliwość
 • Bałaganiarstwo
 • Niepunktualność
 • Kłamliwość
 • Głupota
 • Zamknięcie w sobie
 • Gburowatość
 • Niecierpliwość
 • Pycha
 • Nieuczciwość
 • Niesprawiedliwość
 • Nieumiarkowanie
 • Gniew
 • Lenistwo
 • Brak higieny (niechlujność)
 • Niekonsekwencja (słomiany zapał)
 • Gruboskórność (niewrażliwość)
 • Nieżyczliwość

Jak widać, każda zaleta ma swój antonim*, czyli przeciwieństwo – wadę. Dawniej zalety określano mianem cnoty (tac. virtus – stała sprawność w czynieniu dobra). Można więc powiedzieć, że zaleta to możliwość, umiejętność czynienia dobra wobec innych lub też siebie. Czym będzie więc wada? - brakiem takiej umiejętności. Każdy człowiek chce żyć wśród ludzi dobrych i życzliwych, jednak ty także jesteś dla kogoś takim człowiekiem, sąsiadem, bliźnim.
Czy trzeba poznawać swoje wady i zalety? Po co nam ta wiedza? Jeżeli gdzieś wybieramy się w podróż, dobrze jest zaplanować sobie trasę, by nie spotkało nas niespodziewane. Życie to taka droga, a nasze zalety i wady to przygotowany bagaż, aby nam się lżej szło trzeba pozbyć się wad i zbierać zalety. Czy potrzebne są komuś kamienie w plecaku na wycieczce w górach? A może bardziej przyda się mu czekolada? Tak samo jest z naszymi zaletami i wadami.
Zad 1.
W ciągu 3 minut wypisz w tabeli, obok siebie, wszystkie wady i zalety jakie uważasz, że masz. Następnie wybierz po jednej, którą uważasz za najważniejszą (1 zaletę i 1 wadę) i podkreśl je.
Zad 2.
W ciągu dwóch minut, powiedz koledze lub koleżance siedzącym obok ciebie, jakie widzisz w nich zalety. Uzasadnij dlaczego tak uważasz. Pamiętaj! Nie wolno ci mówić o ich wadach!
Zad 3.
W zeszycie zilustruj swoją największą wadę w formie karykatury, masz na to 5 minut.

Zakończenie:

Bóg nie pozostawia nas samych sobie z naszymi wadami. Czy je akceptuje? Nie! Jednak kocha nas, nie nasze wady. Kocha nas z wadami i pomimo nich. Nie kocha nas za zalety lub dzięki nim. Co więc trzeba zrobić?

W Biblii możemy odnaleźć wiele fragmentów, które mówią jak żyć. Poniżej są dwa, które można odnieść do dzisiejszego tematu.
"16 Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! 17 Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość*, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! 18 Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! - mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. 19 Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. 20 Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi»." Iz 1,16-18
"28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 29 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30 Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie»." Mt 11,28-30

Bóg zachęca nas do stania się czystymi, dobrymi, pełnymi zalet. Zapewnia, że będziemy wtedy szczęśliwi. Prosi byśmy "zaprawiali się w dobrem!", ćwiczyli codziennie swoje dobre strony i pozbywali się naszych wad. Mówi, że zawsze jest szansa, że nigdy nie powinniśmy rezygnować, ale wpatrując się w Niego i od Niego oczekując pomocy, starać się ze wszystkich sił. Co konkretnie mamy robić? Naśladować Jezusa(!) w pokoju, w spokoju, w równowadze, nie przeceniając swoich zalet i nie poddając się swoim wadom.

Notatka/zadania

Dla Boga każdy jest ważny, bo kocha każdego człowieka. Nie zwraca uwagi na nasze grzechy, ciągle zachęca do pracy nad sobą.

Pojęcia:

Antonim - termin oznaczający przeciwieństwo, odwrotność znaczeniową innego terminu, antonimy to terminy przeciwstawne. Są nimi np. ciepło - zimno, mądry - głupi, syty - głodny. Dziedzina wiedzy zajmująca się m.in. antonimami to językoznawstwo.