katechein
 

Bądź natrętny jak wdowa - katecheza

Home Konspekty i scenariusze 02.10.2010 28720 drukuj
 
Temat:

Różaniec.
Dla dzieci do zeszytu: Bądź natrętny jak wdowa(!)

Klasa:

GP

Cele:
 • Uczeń umie odmawiać różaniec
 • Uczeń zna fragmenty Biblii nawołujące do wytrwałej modlitwy
Wstęp:

Dzisiejszy temat brzmi: BĄDŹ NATRĘTNY JAK WDOWA! Co to oznacza? Dlaczego akurat taki temat?
Kimże jest wdowa?
- To osoba osamotniona w swoich obowiązkach i troskach życia, nie z własnego wyboru, ale dotknięta samotnością przez los. W naszej religii, pomoc wdowie i sierocie, jako tym najbardziej bezbronnym, jest dobrym uczynkiem.
Co znaczy być natrętnym?
- To naprzykrzać się najczęściej jak to tylko możliwe! Dobijać się do jakiś drzwi, zawsze, bezustannie. To rzucać się ciągle w oczy. Wciąż wołać i domagać się swego i nigdy się nie poddawać!

Rozwinięcie:

Pamiętajmy na jakiej lekcji jesteśmy, na religii, więc obraz natrętnej wdowy musi w jakiś sposób odnosić się do rzeczywistości duchowej, wewnętrznej, religijnej. Z czym kojarzy się wam taki obraz? A może znacie jakieś przykłady z życia religijnego, które pasowałyby do naszego tematu?

Odszukajmy w Biblii następujące fragmenty:

 • Mt 7,7-10
  7 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 8 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 9 Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? 10 Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? 11 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.
 • Łk 11,5-13
  Natrętny przyjaciel 5 Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: "Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, 6 bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać". 7 Lecz tamten odpowie z wewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie". 8 Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Wytrwałość w modlitwie* 9 I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 10 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 11 Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża*? 12 Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona*? 13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».
 • Łk 18,1-8
  Moc wytrwałej modlitwy 1 Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: 2 «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. 3 W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: "Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!" 4 Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: "Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, 5 to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie"». 6 I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. 7 A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 8 Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Czy jakiś z tych fragmentów podpowiada nam odpowiedzi na pytanie o natrętną wdowę? Który? Jak mamy się modlić by otrzymać to o co prosimy? - Cierpliwie i natrętnie(!). Każdy z tych fragmentów dotyczy rzeczywistości kontaktu z Bogiem poprzez modlitwę. Każda modlitwa musi być cierpliwa i wytrwała, pełna nadziei na otrzymanie tego, o co się prosi inaczej jest bez sensu, jest nieskuteczna.
Istnieje taka szczególna modlitwa, można by powiedzieć - modlitwa natręta. Potrzeba podpowiedzi? Z czym kojarzy się wam październik? Tak, to okres wypełniony modlitwą różańcową.

Różaniec jest modlitwą natręta, który w kółko powtarza te same słowa: "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo" oraz "Chwała Ojcu…". 4 razy po 5 i jeszcze po 10 razy(!) to masa słów wypowiedzianych do Boga.

Jaka jest instrukcja obsługi różańca? Oto ona, zapiszcie ją do zeszytu:
Na wstępie:

 • ZNAK KRZYŻA …
 • WIERZĘ W BOGA …
 • OJCZE NASZ …
 • 3 ZDROWAŚ MARYJO …
 • CHWAŁA OJCU …

Następnie odmawia się każdą z 5 "dziesiątek":

 • OJCZE NASZ …
 • 10 ZDROWAŚ MARYJO …
 • CHWAŁA OJCU …

Na zakończenie różańca, odmawia się:

 • POD TWOJĄ OBRONĘ

Jednak różaniec to nie modlitwa klepana, a może inaczej – bezmyślna. W rzeczywistości to najprostsza modlitwa kontemplacyjna, podczas której rozważa się tajemnice z życia Jezusa i Jego Matki. Są 4 części po 5 tajemnic każda, oto one:


I Tajemnice radosne:
 • Zwiastowanie narodzin Jezusa
 • Nawiedzenie św. Elżbiety
 • Narodzenie Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa
 • Znalezienie Jezusa w świątyni

III Tajemnice bolesne:

 • Modlitwa w Ogrojcu
 • Ubiczowanie
 • Cierniem ukoronowanie
 • Droga krzyżowa
 • Śmierć na krzyżu

II Tajemnice światła:

 • Chrzest Jezusa w Jordanie;
 • Objawienie siebie na weselu w Kanie;
 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia;
 • Przemienienie na górze Tabor;
 • Ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego.

IV Tajemnice chwalebne:

 • Zmartwychwstanie
 • Wniebowstąpienie
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie
 • Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

Zadanie do wykonania w 4 grupach:
Każda z grup ma za zadanie odszukanie fragmentów biblijnych odnoszących się do poszczególnych tajemnic oraz zapisanie ich w formie sigli. I tak: (do druku i pocięcia - załącznik 1)

GRUPA 1 TAJEMNICE RADOSNE

 1. Zwiastowanie narodzin Jezusa – Łk 1,26-37
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety - Łk 1,39-45
 3. Narodzenie Jezusa - Łk 2,1-7
 4. Ofiarowanie Jezusa – Łk 2,22-24
 5. Znalezienie Jezusa w świątyni – Łk 2,41-50

GRUPA 2 TAJEMNICE ŚWIATŁA

 1. Chrzest Jezusa w Jordanie – Łk 3,21n
 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie – J 2,1-11
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia – Łk 10,1-16
 4. Przemienienie na górze Tabor – Mt 17,1-13
 5. Ustanowienie Eucharystii - Mt 26,26-30, Mk 14,22-24, Łk 22,19

GRUPA 3 TAJEMNICE BOLESNE

 1. Modlitwa w Ogrojcu – Łk 22,39-46; Mt 26,36-46;, Mk 14,26-31
 2. Ubiczowanie – Mt 27,26; J 19,1; Łk 23,16
 3. Cierniem ukoronowanie – Mk 15,16-20; Mt 27,27-31, J 19,2
 4. Droga krzyżowa – J 19,17-24; Łk 23,26-32; Mk 15,21n; Mt 27,32-34
 5. Śmierć na krzyżu – J 19,28-37; Mt 27, 45-50; Łk 23,44-46

GRUPA 4 TAJEMNICE CHWALEBNE

 1. Zmartwychwstanie – Mt 28,1-10
 2. Wniebowstąpienie – Dz 1,1-11
 3. Zesłanie Ducha Świętego – Dz 2,1-12
 4. Wniebowzięcie - Prawdę o Wniebowzięciu NMP ogłosił jako dogmat wiary papież Pius XII 1 listopada 1950 r. w Konstytucji apostolskiej "Munificentissimus Deus".
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi – Ap 12,1

Po zakończeniu zadania, każda z grup przedstawia efekty swojej pracy, najlepiej na tablicy przypisując poszczególnym tajemnicom odpowiednie parametry/sigla biblijne.

Zakończenie:

W modlitwie bądźmy wytrwali aż po natręctwo. Najwspanialszą, najprostszą, modlitwą każdego natręta jest różaniec. Jest on modlitwą kontemplacyjną, w której rozważa się tajemnice życia Jezusa i Jego Matki. Nie tylko w październiku nie ustawajmy w swojej modlitwie.

Notatka:

Jako notatka posłużą dwa elementy lekcji:

 • Instrukcja obsługi różańca
 • Przepisany z tablicy efekt pracy wszystkich grup.

ZAŁĄCZNIK 1 - PRACA W GRUPACH

GRUPA 1 TAJEMNICE RADOSNE

 • Zwiastowanie narodzin Jezusa …………………………………
 • Nawiedzenie św. Elżbiety …………………………………
 • Narodzenie Jezusa …………………………………
 • Ofiarowanie Jezusa …………………………………
 • Znalezienie Jezusa w świątyni …………………………………

GRUPA 2 TAJEMNICE ŚWIATŁA

 • Chrzest Jezusa w Jordanie …………………………………
 • Objawienie siebie na weselu w Kanie …………………………………
 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia …………………………………
 • Przemienienie na górze Tabor …………………………………
 • Ustanowienie Eucharystii …………………………………

GRUPA 3 TAJEMNICE BOLESNE

 • Modlitwa w Ogrojcu …………………………………
 • Ubiczowanie …………………………………
 • Cierniem ukoronowanie …………………………………
 • Droga krzyżowa …………………………………
 • Śmierć na krzyżu …………………………………

GRUPA 4 TAJEMNICE CHWALEBNE

 • Zmartwychwstanie …………………………………
 • Wniebowstąpienie …………………………………
 • Zesłanie Ducha Świętego …………………………………
 • Wniebowzięcie - brak odniesienie do fragmentów biblijnych - Prawdę o Wniebowzięciu NMP ogłosił jako dogmat wiary papież Pius XII 1 listopada 1950 r. w Konstytucji apostolskiej "Munificentissimus Deus".
 • Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi …………………………………