katechein
 

Skąd na świecie wzięło się zło? - konspekt

Home Konspekty i scenariusze 14.10.2012 28830 drukuj
 
Temat

Skąd na świecie wzięło się zło?

Klasa

1GP

Cele
 • Uczeń rozumie naturę zła.
 • Uczeń odczytuje postawę oskarżającą Boga, oraz przedstawia prawdziwy obraz Boga.
Wstęp

Na świecie jest mnóstwo zła. Każdego dnia słyszy się w radiu, telewizji lub czyta się w prasie lub w internecie i klęskach, zamachach, wojnach czy innych przestępstwach. Skąd to się wszystko wzięło skoro Bóg stworzył świat dobrym? Nie może On czegoś z tym zrobić? Dlaczego ludzie niewinni cierpią i umierają? Dlaczego katastrofy naturalne czy choroby niszczą nas i naszą ziemię? Jak to się zaczęło? I wreszcie, dlaczego?

Rozwinięcie Przeczytaj poniższy fragment z księgi Rodzaju:
"Upadek pierwszych ludzi
A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» 2 Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 3 tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».

6 Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. 7 A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

8 Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. 9 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» 10 On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». 11 Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» 12 Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». 13 Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». 14 Wtedy Pan Bóg rzekł do węża:

«Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.

15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».

16 Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».

17 Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu:
w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. 18 Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. 19 W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!»

20 Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
21 Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. 22 Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki». 23 Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. 24 Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia." [Rdz 3, 1- 24]

Odpowiedz na pytania (tak, tak, pytania trzeba także przepisać!):

  • Z kim rozmawiała niewiasta?
  • W jaki sposób wąż przedstawił prawdę o drzewie życia w rozmowie z niewiastą?
  • Co zrobiła kobieta po rozmowie z wężem?
  • Dlaczego ludzie ukryli się przed Bogiem? Co było powodem ich wstydu?
  • Jakie były skutki zjedzenia owocu przez kobietę i mężczyznę?
Przerysuj i uzupełnij tabelkę:
Wydarzenie Bohaterowie Znaczenie wydarzenia Sigla

Rozmowa kobiety z wężem.

Wąż, kobieta

Kuszenie człowieka

Rdz 3,1-5

Zerwanie i zjedzenie owocu.

Ukrycie się przed Bogiem.

Rozmowa Boga z ludźmi i wężem.

Protoewangelia.

Ukaranie mężczyzny i kobiety.

Wygnanie z Raju

Zakończenie Przepisz cały tekst i uzupełnij zdania:
Szczęśliwy … zamieszkiwał ogród na wschodzie zwany… Prowadził tam beztroskie życie w przyjaźni z … . Podczas rozmowy kobiety z…, dała się ona … i zerwała owoc z drzewa… dobra i … . Dała go także mężczyźnie, by i on go zjadł.
Po tym wydarzeniu odczuli … i ukryli się przed Bogiem. Gdy Bóg ich odnalazł okazało się, że ludzie … . Bóg, jako sprawiedliwy, wyznaczył im karę. Skutkami grzechu pierworodnego są: …, trud, …, … oraz wygnanie z Raju.
Obok słów potępienia, Bóg dał także obietnicę zbawienia, którą nazywamy … . W tej protoewangelii, Bóg obiecał, że pojawi się potomek niewiasty, który pokona władzę szatana i przywróci przyjaźń między Bogiem i ludźmi.

Karta pracy* Tekst małym druczkiem na dole

Zad 1. Przeczytaj poniższy fragment z księgi Rodzaju:

"Upadek pierwszych ludzi
A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» 2 Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 3 tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».

6 Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. 7 A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

8 Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. 9 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» 10 On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». 11 Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» 12 Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». 13 Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». 14 Wtedy Pan Bóg rzekł do węża:

«Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.

15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej:
ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».

16 Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».

17 Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu:
w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. 18 Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. 19 W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!»

20 Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
21 Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. 22 Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki». 23 Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. 24 Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia." [Rdz 3, 1- 24]

Zad 2. Odpowiedz na pytania (tak, tak, pytania trzeba także przepisać!):

 1. Z kim rozmawiała niewiasta?
 2. W jaki sposób wąż przedstawił prawdę o drzewie życia w rozmowie z niewiastą?
 3. Co zrobiła kobieta po rozmowie z wężem?
 4. Dlaczego ludzie ukryli się przed Bogiem? Co było powodem ich wstydu?
 5. Jakie były skutki zjedzenia owocu przez kobietę i mężczyznę?

Zad 3. Przerysuj i uzupełnij tabelkę:

Wydarzenie Bohaterowie Znaczenie wydarzenia Sigla

Rozmowa kobiety z wężem.

Wąż, kobieta

Kuszenie człowieka

Rdz 3,1-5

Zerwanie i zjedzenie owocu.

Ukrycie się przed Bogiem.

Rozmowa Boga z ludźmi i wężem.

Protoewangelia.

Ukaranie mężczyzny i kobiety.

Wygnanie z Raju

Zad 4. Przepisz i uzupełnij zdania

Szczęśliwy … zamieszkiwał ogród na wschodzie zwany… Prowadził tam beztroskie życie w przyjaźni z … . Podczas rozmowy kobiety z…, dała się ona … i zerwała owoc z drzewa… dobra i … . Dała go także mężczyźnie, by i on go zjadł.
Po tym wydarzeniu odczuli … i ukryli się przed Bogiem. Gdy Bóg ich odnalazł okazało się, że ludzie … . Bóg, jako sprawiedliwy, wyznaczył im karę. Skutkami grzechu pierworodnego są: …, trud, …, … oraz wygnanie z Raju.
Obok słów potępienia, Bóg dał także obietnicę zbawienia, którą nazywamy … . W tej protoewangelii, Bóg obiecał, że pojawi się potomek niewiasty, który pokona władzę szatana i przywróci przyjaźń między Bogiem i ludźmi.
*(Tutaj masz polecenia, ale wykonujesz je w zeszycie! Aha. Nie niszcz mojej własności!!)