logoRSS
 
 

Wypalenie zawodowe cz1

Kategoria: Artykuły, dodał: WK, 20.11.2012, odsłon: 31575, druk

Tak na fali szkolenia Rady Pedagogicznej poświęconej problemowi wypalenia zawodowego. Kilka artykułów z sieci. Dziękujemy naszej pani Psycholog :)

„Nie możesz się wypalić, jeśli nigdy nie płonąłeś...”

Jeff Schmidt

Podstawowe informacje o wypaleniu zawodowym.

Opracowała Elżbieta Słonina.
Wypalenie zawodowe to rodzaj kryzysu powodujący dotkliwe, obciążone poważnymi następstwami szkody. Wypaleniu często ulegają ci, którzy najlepiej rokują w swoim zawodzie. Wypalenie zagraża osobom, które pracują w zawodach gdzie istotą pracy jest bliski kontakt z innymi ludźmi.

Wypalenie jako termin kryzysu osobistego pojawiło się w latach 70-tych i pierwotnie służyło jako określenie pacjentów psychiatrycznych, którzy jawili się jako wypaleni fizycznie, emocjonalnie.

W 1974 r. Herbert Frudenberger wykorzystał to pojęcie dla opisania stanu młodych, idealistycznie nastawionych wolontariuszy pracujących w domach pomocy społecznej itp. Po pewnym czasie byli wstanie gorszymi niż ich podopieczni.
Według Maslach – wypalenie jest zespołem wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji (nieosobowe traktowanie klienta) i obniżonego poczucia dokonań osobistych.
Objawy wypalenia: męczliwość, poczucie utracenia złudzeń, uczucie bezradności, beznadziejności, negatywna samoocena, negatywne postawy wobec własnej pracy, ludzi a nawet samego życia.
Obszary (kategorie) wypalenia zawodowego:

 • behawioralny:
  • zmniejszenie ilości lub jakości pracy
  • zwiększenie spożywania alkoholu, leków
  • nasilenie nieobecności w pracy
  • użalanie się
  • „koncentracja na zegarku”
  • niezdolność do radzenia sobie nawet z małymi problemami
  • brak kreatywności, streotypowość
  • rutyna, utrata radości
  • strach przed pracą
  • próby samobójcze
 • fizyczny:
  • świadomość funkcjonowania na niższym poziomie
  • chroniczne zmęczenie
  • bóle głowy zaburzenia snu
  • koszmary senne
  • zaburzenia gastryczne, zaburzenia jedzenia
  • uzależnienia
  • astma
  • wysokie ciśnienie krwi
  • kategoria interpersonalna (pisuje jakoś relacji z innymi):
  • wycofywanie się z relacji rodzinnych
  • kompulsywne, przymusowe poczucie konieczności „brania wszystkiego na własną głowę”
  • załamanie długotrwałych związków
  • drażliwość w kontaktach
  • brak rozdziału miedzy życiem zawodowym a rodzinnym
  • poczucie samotności
  • nasilona manifestacja złości
 • postawy:
  • utrata zaangażowania
  • poczucie zagubienia sensu tego, co się robi
  • uczcie pustki
  • „huśtawka” między poczuciem wszechmocy i zupełnej niekompetencji
  • poczucie niższości
  • perfekcjonizm
  • brak zaufania do szefów

Dynamika wypalenia

Proces rozciągnięty jest w czasie i podobny jest do erozji.
Kryzys pojawia się, gdy osoba jest już tak zmęczona, że podejmuje „nadzwyczajne środki” poradzenia sobie ze stresem np. zmienia pracę, choruje psychosomatyczna, uzależnia się.

ETAP 1: entuzjazm

 • Rozpoczęcie pracy, nadzieje, nierealistyczne oczekiwania

ETAP 2: stagnacja

 • Zaczynamy odczuwać, że osobiste, finansowe, zawodowe potrzeby nie są zaspokojone.
 • Brak nam pozytywnych wzmocnień do pracy: zewnętrznych (uznania), wewnętrznych (poczucie sensu)

ETAP 3: frustracja

 • Zaczynamy kwestionować efektywność, wartość, efekty własnych wysiłków. Frustracja jest zaraźliwa, kilku nauczycieli, ma poważny wpływ na innych. Jeśli nie zacznie się o tym mówić, to może doprowadzić do ostatecznego etapu.

ETAP 4: apatia

 • Najczystsza manifestacja wypalenia. Chroniczna niewrażliwość, obojętność w odniesieniu do sytuacji zawodowych, do zadań, wartości, standardów. Jest to już poważny kryzys.
 • Jako podstawowy mechanizm obronny pojawia się zaprzeczanie „ nie ma sprawy”, „o co chodzi?” itp.
 • Jeśli pomoc nie nadejdzie to syndrom wypalenia trwa.

Trzy komponenty kryzysu:

 • wyczerpanie emocjonalne – zmęczeni, bóle itp., infekcje
 • depersonalizacja – utrata osobistego, podmiotowego stosunku do uczniów, izolacja
 • poczucie braku osiągnięć – nieefektywność, bezsensowność, utrata identyfikacji z pełnioną rolą.

Przyczyny wypalenia:

Indywidualne:

predyspozycje osobowościowe
– osobowość typu A(opisana przez Freidmana, Rosemana w latach 50 - tych) -- wysoki poziom ambicji, skłonności do rywalizacji, sukcesu, silna potrzeba kontrolowania otoczenia, trudności z otwartą ekspresją uczuć, nierealistyczne cele, stale tłumione rozdrażnienie i gniew brak adekwatnej samooceny, stałe poczucie nie zdążania na czas.
Prawdopodobnie większość cech składających się na typ A ma charakter wyuczony, jest możliwa zmiana zachowań, przeżyć
określone przekonania, stereotypy dotyczące samego siebie i własnej pracy („moja praca to moje życie”, „by dobrze wykonywać moją pracę i podtrzymywać poczucie własnej wartości muszę być akceptowany i lubiany przez wszystkich w pracy”, „nie mogę stawiać granic”, „inni powinni lepiej wartość mojej pracy i bardziej mnie wspierać.”, „pomyłki, które popełniłem determinują to, co będzie w przyszłości”, „wszystko powinno iść tak jak sobie zaplanowałem”

Instytucjonalne:

To wszystko, co wynika ze struktury czy funkcjonowania szkoły (jest to istotny stresor) np. wymagania, utrudnienia, niski poziom wsparcia

Specyfika wypalenia nauczycieli – stresory specyficzne dla nauczycieli wg, H.Sęk

 • ambiwalencja – rola nauczyciela: bliskość z uczniem a jednocześnie potrzeba wywiązywania się z funkcji edukacyjnej
 • częsta niemożność doświadczania bezpośrednio efektów własnej pracy
 • silny stres z powodu zachowania uczniów pozostaje w sprzeczności z oczekiwaniami i celami nauczyciela
 • akty agresji, coraz brutalniejsza przemoc
 • brak realnych narzędzi egzekwowania od uczniów spełnienia stawianych im wymagań, zarówno co do wymagań edukacyjnych, jak i zachowań
 • materialne warunki pracy: liczne grupy, zła wentylacja, hałas
 • stresowa konfrontacja z rodzicami
 • napięcia i postawy rywalizacyjne w gronie nauczycielskim
 • poczucie bycia poddanym zmianom w szkolnictwie, na które nie mamy wpływu
 • konflikt między wysokimi oczekiwaniami społecznymi pod adresem nauczyciela a ich faktycznym prestiżem, statusem ekonomicznym
 • błędne przekonanie, że powinni być lubiani

 Bibliografia

 • Fengler J., Pomaganie męczy: wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000
 • Jachło M., Trzy stopnie wypalenia, Remedium, 1998, nr 2
 • Jałocho M., Jak radzić sobie z wypaleniem, Remedium 1998, nr 2
 • Karwulska Ptaszynska A., Wypalenie zawodowe u nauczycieli, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1996,nr 8
 • Kędracka E., Wypalenie się zawodowe nauczycieli, Szkoła Zawodowa 1998, nr 4
 • Kliś M., Kossewska J., Cechy osobowości nauczycieli a syndrom wypalenia zawodowego, Psychologia Wychowawcza 1998, nr 2
 • Krawulska – Ptaszynska A., Analiza czynników wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół średnich, Przegląd Psychologiczny, 1992, nr 3
 • Król B., Przeciwdziałanie wypaleniu się w pracy wychowawczej, Chowanna, 1994
 • Maslach Ch., Wypalenie się utrata troski o człowieka, Psychologia i życie pod red P.G. Zimbardo i F. L. Ruch, PWN, Warszawa 1988
 • Moczydłowska J., Wypalenie zawodowe, Problemy alkoholizmu 2002, nr 1
 • Nowak M., Nie daj się wypalić, Nowa Szkoła 2001, nr 10
 • Olech A., Wypalenie zawodowe, Remedium, 1999, nr2
 • Sęk H. Red., Wypalenie zawodowe: przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, PWN Warszawa 2000
 • Solińska L., Świętochowski W., Temperamentalne i osobowościowe determinanty wypalenia zawodowego u  auczycieli, Psychologia Wychowawcza 1998, nr2
 • Stróżyński K., Wypalenie na własne życzenie, Nowa Szkoła, 2001 nr 10
 • Świętochowski W., Wypalenie zawodowe u nauczycieli – co to jest i jak się przed nim obronić?, Szkoła Zawodowa 1995, nr 10
 • Tomal V., Wypalenie zawodowe nauczycieli, Nowa Szkoła 2002, nr 8
 • Tucholska S., Stres w zawodzie nauczyciela, Psychologia Wychowawcza, 1996, nr 5
 • Żłobicki W., Nauczycielski niebyt : o syndromie wypalenia zawodowego, Edukacja alternatywna: nowe teorie, modele badań, reformy pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego, Wydawnictwo IMPLUS, Kraków 2000
 
Autor wyłączył komentowanie tego wpisu
up