katechein
 

Jaki jest świat w którym żyję?

Home Konspekty i scenariusze 10.09.2013 33967 drukuj
 
Temat:

Jaki jest świat w którym żyję?

Klasa:

3 GP

Cele:
  • Uczeń potrafi wykazać, że Dekalog jest drogowskazem do dobrego życia
  • Rozumie, że przekroczenie Dekalogu prowadzi do zła i nieszczęść.
Wstęp:

Co wiesz o świecie w którym żyjesz?

Wisz o nim coraz więcej, zdobywasz swoją wiedzę w szkole, w domu, czy pośród przyjaciół. Każde doświadczenie ubogaca Cię. Każde, także to nieprzyjemne i wymagające wysiłku.

Kiedyś funkcjonowały w języku polskim takie porzekadła "Bez pracy nie ma kołaczy", "Nie wszystko złoto co się świeci", "Gość w dom – Bóg w dom" czy "Czym skorupka z młodu nasiąknie tym na starość trąci". Wyrażały one mądrość ludzi prostych, przekazywały ich doświadczenie i mądrość życiową. W krótkiej formie dawały wskazania na życie młodszym pokoleniom.

Jak Ty dzisiaj opisałbyś swoje doświadczenie? Jaki jest świat, którego jesteś częścią?
Napisz w zeszycie krótkie "przysłowie", które mogłoby stać się wskazówką dla następnych pokoleń.

Rozwinięcie:

Takie wskazania zostawili nam nasi przodkowie wiary w Biblii. To Dekalog – dziesięć przykazań. To podstawa życia każdego, także tego , który nie przyznaje się do Chrystusa czy też Boga ukrytego w ST. Każdy ma to prawo wpisane w "serce". Każdy ma to podstawowe poczucie dobra i sprawiedliwości.

Czy jednak samo dziesięć przykazań wystarczy?

Odpowiedzią na to pytanie jest fragment z ewangelii wg Mateusza:
"Podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał Go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego! Odrzekł Mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną! Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony" Mt 19, 16-22

Kiedy otwieramy przeglądarkę internetową i wchodzimy do serwisów informacyjnych zasypuje nas masa informacji o morderstwach, kradzieżach, gwałtach, katastrofach, konfliktach czy innych nieszczęściach. Można wtedy odnieść wrażenie, że świat jest bardzo niebezpiecznym i wrogim człowiekowi miejscem. Obok katastrof spowodowanych przez naturę, reszta zła wyrządzana jest człowiekowi przez innego człowieka, który w swojej wolności dokonał takiego wyboru.

"Można powiedzieć, że otacza nas tylko zło" - czy tak jest w rzeczywistości?
Co da się łatwiej zauważyć: czerwoną plamę z krwi czy często brudne, zapracowane i nie rzucające się w oczy, ręce ojca lub matki, którzy codziennie dbają o swoje dziecko?

Czy możliwa jest zmiana świata wokół nas? Czy jest jakaś szansa dla nas?
Młodzież z natury buntuje się przeciw niesprawiedliwości, obłudzie i nieprawdzie wśród dorosłych. Szybko wyłapuje kłamstwo i wszelki fałsz. Ten bunt jest "prawem" młodości, sposobem poszukiwania prawdy i zasad rządzących wszystkim wokół. Powolnym odkrywaniem prawdy, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie zmienić niczego, ale także tej, że bez naszej zmiany nikt inny tego nie dokona.

Jezus Chrystus w czasie kazania na górze daje propozycję takiego zmieniającego "buntu":
" Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski." Mt 5,43-48

Jezus nie mówi, "niech oni będą doskonali", ale "bądźcie doskonali", bądź doskonały Ty, który tego słuchasz! Zacznij zmianę świata od siebie!

Mówi także "Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie." Mt 5,13-16

Można to zrozumieć tak: Ty jesteś ważny, musisz być szczery! Szczery wobec siebie. Bo jeżeli nie będziesz, to … kim będziesz, jak nie sobą? Nie chowaj się, niech wszyscy zobaczą jaki jesteś dobry, piękny, mądry i wspaniały. Każdy kto Ciebie zobaczy, kto doświadczy dobra będzie dziękował Bogu, że jest na świecie ktoś taki jak Ty.

Jezus daje 8 rad, jak być szczęśliwym, jak osiągnąć to, że będą o nas inni dobrze mówić (błogo-sławić). Oto te 8 rad:
"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie." Mt 5, 3-10

Zakończenie:

Dla chrześcijanina dekalog to "za mało", nie wystarczy , że będzie on "sprawiedliwy". By być dobrym musi dać z siebie więcej. Bez Bożej łaski i pomocy nie jest jednak tego zrobić. Tylko szukając szczerze Boga można osiągnąć szczęście samemu a także dawać je innym. Zycie by innym było z nami dobrze wymaga ofiary, poświęcenia, buntu wobec obojętności, lenistwa i egoizmu.

Od wieków istnieje zło obok dobra. Wydaje się ono bardziej wszechobecne z powodu jego nachalności i krzykliwości. Dobro natomiast jest ciche, nie rzuca się w oczy. Bez tej dychotomii nie mielibyśmy wolności wyboru. To dzięki tej możliwości jesteśmy prawdziwie wolni. Wolność ta jednak jest ograniczona wolnością drugiego człowieka. Zawsze!

Notatka:

Temat: Jaki jest świat, w którym żyję?
Prasa, media przekazują nam informacje o świecie, w którym żyjemy. Z roku na rok wiemy o nim coraz więcej. Obraz przekazywany nam zawiera wiele niepokojów. Tylko Bóg i Jego wskazówki pomogą nam żyć szczęśliwie. Dekalog jest prawem miłości, bo ten, kto kocha nie czyni drugiemu nic złego. Ten, kto szuka Boga i Jego mądrości jest szczęśliwy i daje szczęście innym.

Zadanie domowe:

Wpisz do zeszytu dekalog.
Odpowiedz na pytanie: Co Ty możesz zrobić wokół siebie, by świat w którym żyjesz był lepszy dla innych i dla ciebie?