katechein
 

Kongres Miłosierdzia - Myślibórz 2013

Home Artykuły 18.09.2013 42754 drukuj
 

Plakat

I MYŚLIBORSKI KONGRES MIŁOSIERDZIA
MYŚLIBóRZ 4 - 6. 10.2013r
MIŁOSIERDZIE ZASADĄ ŻYCIA SPOŁECZNEGO

4 października - piątek

 • 15.00. Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji kongresu - kaplica
 • 17.00. Rejestracja gości - Kancelaria Kongresu
 • 17.30. Sakrament pokuty - kościół p. w. Św. Krzyża
 • 18.00. Msza św. z homilią - O. Jacek Paszko OSB Tyniec - kościół św. Krzyża
 • 19.00. Kolacja w miejscu zakwaterowania
 • 20.00. Projekcja filmu "Cristiada"- kościół św. Krzyża

5 października - sobota

 • 7.30. Jutrznia w kaplicach sióstr
 • 8.00. Śniadanie w miejscu zakwaterowania
 • 9.00. Modlitwa różańcowa w intencji kongresu - kościół św. Krzyża
 • 10.00. Eucharystia dla uczczenia 20 - lecia jubileuszu Sanktuarium, rozpoczynająca Kongres - kościół św. Krzyża
 • 11.30. Rozpoczęcie kongresu:
  • Powitanie gości - Kustosz Sanktuarium
  • Wystąpienia gości, gospodarzy
 • 12.00. Kawa, herbata, różane specjały
 • 12.30. Sesja plenarna /wystąpienia - ok 15 min./ - kościół św. Krzyża
  moderatorzy:
  • ks. kan. dr Kazimierz Półtorak i s. dr Marietta Kruszewska ZSJM:
  • ks. kan. mgr Janusz Zachęcki, kustosz - Sanktuarium myśliborskie w duszpasterstwie Kościoła na Pomorzu Zachodnim.
  • ks. prof. Henryk Wejman, Dziekan WTUS Szczecin - Koncepcja Miłosierdzia Bożego według bł. ks. Michała Sopoćki
  • s. dr Teresa Szałkowska ZSJM - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego w proroczej wizji św. Faustyny Kowalskiej
  • prof. Włodzimierz Mokry UJ - Przenajświętsza Bogarodzica - Matką Miłosierdzia w dziele błogosławionego Jana Pawła II i w ukraińskiej tradycji chrześcijańskiej
  • ks. prałat prof. Vytautas Steponas Vaiciunas OFS, Prodziekan WTUK Kowno - Blaski Bożego Miłosierdzia w Górze Krzyży na Litwie
  • prof. Barbara Kromolicka , Dziekan WHUS Szczecin - Idea miłości bliźniego w warunkach enkulturacji.
 • 14.00. Obiad
 • 15.00. Koronka do Miłosierdzia Bożego - kościół św. Krzyża
 • 15.30. Dyskusje panelowe / wystąpienia ok 10 min. /

Panel I: Miłosierdzie Boże w nauce Kościoła - kościół św. Krzyża
moderatorzy:

  • ks. prof. Henryk Wejman, prof. Włodzimierz Mokry:
  • s. dr Marietta Kruszewska ZSJM, Tarnów - Pneumatologiczny wymiar Miłosierdzia Bożego w pismach bł. ks. M. Sopoćki
  • o. dr Jacek Paszko OSB, Tyniec - Miłosierdzie Boże w Regule Benedyktyńskiej,
  • ks. kan. dr Kazimierz Półtorak, parafia WNMP Gryfice - Miłosierdzie Boże w praktyce duszpasterskiej
  • s. dr Gaudia Skass ZSMBM - Ufność i miłosierdzie jako zasadnicze rysy orędzia o Bożym Miłosierdziu.
 • Dyskusja, krótkie wystąpienia z sali.

Panel II: Miłosierdzie Boże w społecznym działaniu - kaplica ZSJM:
moderatorzy:

  • prof. Barbara Kromolicka,
  • s. dr Teresa Szałkowska ZSJM
  • prof. dr Ulrike Kostka, dyrektor "Caritas" Berlin - o "Caritas" w Niemczech
  • prof. Ireneusz Kojder, PUM Szczecin - Neurologiczne podłoże empatii i jej konsekwencje społeczne
  • s. Diana Kuczek ZSMBM Kraków - Bóg pociesza nas, abyśmy mogli pocieszać innych (pocieszenie jako uczynek miłosierdzia)
  • dr Piotr Owczarek, Prezes FSL Myślibórz - Aktywizacja społeczności lokalnych, szanse i zagrożenia
 • Dyskusja, krótkie wystąpienia z sali.
 • 17.30. Warsztaty:
  • Forum Miłosierne - robocze spotkanie kustoszy sanktuariów i proboszczów parafii pw. Miłosierdzia Bożego - ks. kan. mgr Janusz Zachęcki - kustosz
  • Warsztaty w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu - dyr. mgr Irena Idzikowska,
  • Warsztaty w Centrum Rehabilitacji - ks. kan. mgr Jerzy Tobiasz
  • Spotkanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego - s. dr Teresa Szałkowska ZSJM
 • 18.00. Msza św. - ks. prałat prof. Vytautas Steponas Vaiciunas OFS Kowno - kościół św. Jana Chrzciciela
 • 19.00 Koncert Prywatnej Szkoły Muzycznej - kościół św. Jana Chrzciciela
 • 20.00. Kolacja w miejscu zakwaterowania
 • 21.00. Apel Maryjny zakończony adoracją Najświętszego Sakramentu

6 października - niedziela

 • 7.30. Msza św. z homilią - kościół św. Krzyża - ks. kan. dr Kazimierz Półtorak
 • 8.00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania
 • 9.00. Jutrznia - kaplica klasztorna
 • 9.00. Msza św. z homilią - kościół p.w. Św. Krzyża - ks. kan. Andrzej Kozakiewicz , kustosz z sanktuarium bł. Michała Sopocki, Białystok .
 • 10.00. Rozpoczęcie obrad:
  • Moderatorzy: ks. kan. dr Kazimierz Półtorak i s. Teresa Szałkowska ZSJM- kościół św. Krzyża
  • Relacje z dyskusji panelowych i spotkań
 • 10.30. Koncert muzyczny i świadectwa - kościół p w. Św. Krzyża
 • 11.30. Przyjęcie uchwały kongresu - ks. kan. dr Kazimierz Półtorak - Gryfice
 • 11.35. Kawa, herbata, specjały różane, konferencja prasowa
 • 12.30. Procesja różana z kościoła św. Jana Chrzciciela do kościoła św. Krzyża z relikwiami: św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki
 • 13.00. Msza św. dla uczczenia 75 rocz. śmierci św. Siostry Faustyny - kościół św. Krzyża
  • Wręczenie "Róż Miłosierdzia" - Kapituła RM / prezentacja nominowanych , ogłoszenie zwycięzców, fanfary, statuetki/
 • 15.00. Koronka do Miłosierdzia Bożego - kościół św. Krzyża, ZSJM /poświęcenie sadzonek
 • 15.30. Błogosławieństwo na zakończenie kongresu i zasadzenie róż przy kościele i w miejscach wyznaczonych.
 • 16.00. Uroczysty obiad.