katechein
 

Jak zbudować konspekt lekcji?

Home Metodyka 04.01.2010 22817 drukuj
 

Konspekt to inaczej plan podróży. Tak, tak nie pomyliłem się podróży, którą trzeba bardzo dobrze zaplanować by się nie zgubić w gąszczu możliwości i co najwazniejsze dotrzeć do celu!

SZABLON LEKCJI

(schemat konspektu)

planowanie początkowe

temat/przedmiot.......................klasa...........

cele:

 • daj poznać...................................
 • naucz...........................................
 • zachęć.........................................

potrzebne materiały/wymagania organizacyjne/modyfikacje

planowanie śródlekcyjne

wprowadzenie/motywacja do nauki:

 • wzbudzenie motywacji,
 • zaciekawienie danym tematem,
 • stworzenie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy

kolejne czynności uczenia się:

 • przedstaw treść tematu,
 • rozwiej wątpliwości,
 • postaw ważne pytnia,
 • poszukajcie dobrych odpowiedzi,

zakończenie:

 • powtórz wnioski, podsumuj
 • zadanie pracy domowej: zadaj i wyjaśnij zadanie domowe

planowanie zamykające (ocena postępów):

 • formalna (ocena numeryczna lub opisowa)
 • nieformalna (pochwała, aprobata, uśmiech i in.)

ocena lekcji i wnioski do dalszej pracy.

rozpisując ten plan szczegółowo na czynności ucznia i nauczyciela możesz uzyskać scenariusz lekcji lub konspekt szczegółowy

SZABLON PLANOWANIA LEKCJI

PRZEDMIOT NAUCZANIA
Coś Jak?
Co już było? Co powinno zostać osiągnięte? Dlaczego, po co powinno się to osiągnąć? Jak i czym osiągnąć cel? Jak to powinno dalej przebiegać?
Ciągłość myślenia Rzeczowy namysł (analiza treści) Znalezienie istotnego obrazu działalności (analiza dydaktyczna) Dostęp do fazy zachowania, np. oryginalne zachowanie - problem - przykład - praktyczne wykonanie. Jak przygotowuję uczniów do pierwszego owocnego spotkaniaś Jak budzę ich zainteresowaniaś itp. Zadania domowe
Krytyczny wybór Planowanie następnej godziny
Wyjaśnienie rzeczowej struktury Oznaczenie wartości wychowawczych Układ, budowa, struktura lekcji Ćwiczenia i powtórzenia
Szkice treści i faktów Ustalenie celów nauczania Podział czasu
Gruntowne dopracowanie Zasady nauczania
Formy pracy: praca z klasą, indywidualne - grupowe - zespołowe
Techniki nauczania
Techniki uczenia się
Środki dydaktyczne
Zabezpieczenie wyników