logoRSS
 
 

Test wiedzy o Janie Pawle 2

Kategoria: Artykuły, dodał: WK, 24.05.2014, odsłon: 33326, druk

Test wiadomości o papieżu Janie Pawle II

 1. Ile pielgrzymek do Polski odbył Ojciec Święty?
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 12
 2. Kiedy, w czasie swoich pielgrzymek, Jan Paweł II był w Szczecinie i Gorzowie?
  1. 3 i 6 pielgrzymka
  2. 2 i 4 pielgrzymka
  3. 1 i 5 pielgrzymka
  4. 7 i 8 pielgrzymka
 3. Jak nazywają się spotkania młodzieży, które ustanowił Ojciec Święty?
  1. Światowe Dni Młodych
  2. Dni Młodych
  3. Dni Młodzieży
  4. Światowe Dni Młodzieży
 4. W Wigilię jakiego święta zmarł Jan Paweł II
  1. Miłosierdzia Bożego
  2. Bożego Narodzenia
  3. Wielkanocy
  4. Zielonych Świątków
 5. Jak nazywał się człowiek, który chciał zabić papieża?
  1. Rudolf Rankiel
  2. Andriej Plikin
  3. Józef Rik
  4. Ali Agca
 6. Do jakiej kliniki został przewieziony papież w swoich ostatnich dniach?
  1. św. Archanioła
  2. kard. Stefana Wyszyńskiego
  3. św. Michała
  4. żadnej, został w swoim domu
 7. Co oznacza wezwanie papieskie Totus Tuus?
  1. Iść z Bogiem
  2. Tylko ty się liczysz
  3. Cały Twój
  4. Reszta Twoja
 8. Jakie było ostatnie słowo Ojca Świętego?
  1. Bóg zapłać
  2. Amen
  3. Pozwólcie mi iść do domu Ojca
  4. Wykonało się
 9. Który kardynał celebrował pogrzeb Ojca Świętego?
  1. Józef Ratzinger
  2. Camillo Ruini
  3. Francesco Marchisano
  4. Józef Glemp
 10. Czego dotyczyła homilia na wygłoszona Jasnych Błoniach w Szczecinie 11.06.1987r?
  1. Godności życia ludzkiego
  2. Pracy nad pracą w odniesieniu do rodziny
  3. Polityki wobec stoczni szczecińskiej
  4. Solidarności w stoczni szczecińskiej
 11. Która krakowska parafia stała się drugą parafią ks. Karola Wojtyły?
  1. pw. Miłosierdzia Bożego
  2. pw. Ducha Świętego
  3. pw. św. Floriana
  4. pw. św. Franciszka
 12. Jaką pieśń najbardziej lubił słuchać Jan Paweł II?
  1. Rozpięty na ramiona
  2. Krzyżu Święty
  3. Barka
  4. Raduje się dusza ma
 13. Jak na drugie imię miał Lolek?
  1. Franciszek
  2. Bartek
  3. Kamil
  4. Józef
 14. Podaj datę pogrzebu Ojca Świętego?
  1. 08.05.2005r.
  2. 07.04.2005r.
  3. 08.04.2005r.
  4. 08.03.2005r.
 15. Która miejscowość była pierwszą parafią ks. Karola Wojtyły?
  1. Stadniki
  2. Wrocław
  3. Niegowić
  4. Kraków
 16. Czy Lolek kiedykolwiek miał rodzeństwo?
  1. możliwe
  2. nie pamiętam
  3. tak
  4. nie wiem
 17. Jak tak to podaj ich imiona?
  1. Edmund i Teresa
  2. Edmund i Olga
  3. Józef i Agnieszka
  4. Stanisław i Ola
 18. Ile lat miał Lolek, gdy zmarła mu mama?
  1. 12
  2. 15
  3. 9
  4. 10
 19. Ile pielgrzymek odbył Jan Paweł II na cały świat?
  1. 110
  2. 104
  3. 100
  4. 90
 20. Ile lat miał Karol gdy zmarł mu ojciec?
  1. 10
  2. 16
  3. 20
  4. 21
 21. Gdzie Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu?
  1. w Krakowie
  2. w Stadnikach
  3. w Lęborku
  4. we Warszawie
 22. O której godzinie zmarł Ojciec Święty?
  1. 21:30
  2. 21:40
  3. 21:37
  4. 21:45
 23. Jaka była tematyka wygłoszonej homilii podczas wizyty w Gorzowie?
  1. Rodzina na swoim
  2. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej
  3. Głoszenie ewangelii wszędzie gdzie się jest
  4. Uczciwa praca jest świadectwem wiary
 24. Jaki tytuł miała pielgrzymka papieża do Polski podczas, której był w Szczecinie?
  1. Chrystus wczoraj, dziś i na wieki
  2. Do końca ich umiłował
  3. Gaude Mater Polonia
  4. Bóg bogaty w miłosierdzie
 25. Gdzie papież wypowiedział te słowa?
  „O Bogu - powiedział - winno się świadczyć słowem i czynem, wszędzie, w każdym środowisku: w rodzinie, w zakładach pracy, w urzędach, w szkołach, biurach. W miejscach, gdzie człowiek się trudzi i gdzie odpoczywa”.
  1. W Szczecinie
  2. W Gorzowie
  3. W Łagiewnikach
  4. W Gdyni
 26. Podczas pielgrzymki w Szczecinie papież odnowił:
  1. Przyrzeczenia małżeńskie
  2. Przyrzeczenia chrzcielne
  3. Akt oddania miłosierdziu Bożemu
  4. Sakrament kapłaństwa
 27. Jak brzmiały pierwsze sławetne słowa wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Polski?
  1. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi
  2. Każdy musi mieć swoje Westerplatte
  3. Musicie wymagać od siebie nawet gdyby inni od was nie wymagali
  4. Każdy musi być dziś człowiekiem sumienia
 28. Kiedy miała miejsce beatyfikacja papieża Jana Pawła II?
  1. 1.05.2011
  2. 14.05.2005
  3. 17.10.2009
  4. 27.04.2014
 29. Jaki inny papież będzie kanonizowany wraz z Janem Pawła II?
  1. Jan XXIII
  2. Jan Paweł I
  3. Benedykt XVI
  4. Paweł VI
 30. Kto podpisał dekret o kanonizacji papieża Jana Pawła II?
  1. Benedykt XVI
  2. Franciszek
  3. Jan Paweł I
  4. Pius X

Pytania finałowe konkursu o papieżu Janie Pawle II

Pyt

Treść pytania Odpowiedź

1

Ile pielgrzymek do Polski odbył Ojciec Święty? 8

2

Co to jest beatyfikacja? Uznanie za błogosławionego

3

Kiedy i gdzie odbyła się beatyfikacja Jana Pawła II? Rzym, 1.05.2011

4

Co to jest kanonizacja? Ogłoszenie świetym

5

Kiedy i gdzie będzie miała miejsce kanonizacja Jana Pawła II? Rzym, 27.04.2014

6

Który z podanych papieży kanonizował siostrę Faustynę Kowalską? Jan Paweł II, Benedykt XVI, Jan XXII? Jan Paweł II

7

Ile ogólnie pielgrzymek odbył Jan Paweł II? 104

8

Jakich dwóch krajów nie odwiedził Karol Wojtyła jako papież Jan Paweł II? Rosja i Chiny

9

Jakie były ostatnie słowa papieża Jana Pawła II przed śmiercią? Pozwólcie mi iść do domu Ojca

10

Kto pełnił rolę osobistego sekretarza Jana Pawła II? Stanisław Dziwisz

11

Na jakim polskim uniwersytecie wykładał Karol Wojtyła? KUL

12

Jak nazywał się napisany przez Karola Wojtyłę elementarz? Dokończ nazwę: Elementarz …? Elementarz etyczny

13

Ile rodzeństwa miała Karol Wojtyła? 2

14

Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły? żołnierzem

15

Jak brzmi drugie imię Karola Wojtyły? Józef

16

Kto udzielił młodemu Karolowi święceń kapłańskich? Kardynał Stefan Sapieha

17

Gdzie i kiedy miała miejsce msza prymicyjna Karola Wojtyły? 2.11.1946 w Katedrze na Wawelu

18

Co wg. Papieża oznacza określenie „człowiek sumienia”? Że trzeba się kierować sumieniem w każdej dziedzinie życia

19

Jakie słowa najczęściej wypowiadał papież do młodych? Nie lękajcie się

20

Ile języków znał Jan Paweł II? 9

21

W którym roku odwiedził Jan Paweł II Polskę po raz pierwszy? 1979

22

Jaki kraj nazywał Jan Paweł II „Najstarszą córką Kościoła”? Francję

23

Jak nazywał się pojazd, którego papież używał w trakcie swoich podróży apostolskich? papamobile

24

Co oznacza papieskie zawołanie: „Totus Tuus”? Cały Twój

25

Jak nazywa się letnia rezydencja papieży? Castel Gandolfo

26

Jaki był ulubiony zimowy sport Karola Wojtyły? narty

27

Jak nazywała młodzież Karola Wojtyłę podczas wspólnych wypadów w góry lub spływów kajakowych? wujku

28

Do jakiego sanktuarium jako młodzieniec pielgrzymował Karol ze swoim ojcem? Kalwarii Zebrzydowskiej

29

Podaj dokładną datę i miejsce zamachu na Jana Pawła II? 13.05.1981, plac św. Piotra

30

Jaki zestaw tajemnic dodał papież Jan Paweł II do różańca świętego? Tajemnice światła

31

Kogo zastąpił na Stolicy Piotrowej Karol Wojtyła? Jana Pawła I

32

Jaki tytuł miała pierwsza encyklika Jana Pawła II? Redemptor hominis

33

Co papież uważał za „dwa skrzydła unoszące człowieka do poznania prawdy”? Rozum i wiarę

34

Z jakiego drewna wykonano trumnę Jana Pawła II? Cyprys i orzech

35

Ile razy odwiedził Jan Paweł II Szczecin jako papież? 1

36

Ile encyklik wydał Jan Paweł II? 14

37

Jaki kolor sutanny nosi papież? Biały

38

Jak nazywa się rodzinne miasto Karola Wojtyły? Wadowice

39

Ulubionym ciastkiem papieża były? Kremówki

40

Przyjaciele zwracali się do Karola używając zdrobnienia Lolek

41

W czasie II wojny światowej Karol pracował w … Kamieniołomie, fabryce chemicznej Solvay, oczyszczalni wody w Borku Fałęckim

42

Kto rozpoczął proces beatyfikacyjny Jana Pawła II? Kard. Józef Ratzinger

43

Kiedy Karol Wojtyła został biskupem 4.07.1958

44

Czy Karol Wojtyła uczestniczył w Soborze Watykańskim II? tak

45

Jaki był pseudonim literacki Karola Wojtyły? Andrzej Jawień

46

Kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża? 16.10.1978

47

Jaki przydomek zyskał Jan Paweł II ze względu na swe podróże? Papież - pielgrzym

48

Czy jako papież Karol Wojtyła odwiedzał świątynie innych wyznań? tak

49

Który rok nosił nazwę „Jubileuszowego”? 2000

50

Na jaką chorobę cierpiał papież? Parkinsona

51

W jakim szpitalu zmarł papież Jan Paweł II? W żadnym, zmarł w domu

52

Co oznacza zawołanie: „Santo subito”? Święty natychmiast

53

Jaki przydomek zyskał Jan Paweł II po swojej śmierci Wielki

54

Jak nazywają się międzynarodowe spotkania młodzieży, które zainicjował Jan Paweł II? Światowe Dni Młodzieży

55

Czy Światowe Dni Młodzieży odbyły się kiedyś w Polsce? Tak, w 1991 w Częstochowie

56

Papież wiele uwagi poświęcał ruchowi na rzecz jedności chrześcijan. Jak nazywa się ten ruch? Ruch ekumeniczny

57

Ile adhortacji apostolskich napisał Jan Paweł II? 14

58

Papież miał pewien zwyczaj zaraz po wyjściu na płytę lotniska kraju, do którego przybywał. Jaki to zwyczaj? Całował ziemię

59

Wśród wielu form wydawniczych w jakich papież brał udział było wydawnictwo muzyczne. Jak nazywała się wydana przez papieża płyta? „Abba Pater” lub „Wśród nocnej ciszy…”

60

Wymień przynajmniej dwa tytuły książek, które wydał Karol Wojtyła jako papież. „Tryptyk rzymski”, „Przekroczyć próg nadziei”, „Dar i tajemnica”, „Wstańcie, chodźmy”, „Pamięć i tożsamość”

61

Wymień dwa z trzech pseudonimów artystycznych Karola Wojtyły Andrzej Jawień, AJ i Piotr Jasień, a po 1961 roku – Stanisław Andrzej Gruda

62

Z jakim tygodnikiem współpracował Karol Wojtyła Tygodnikiem Powszechnym

63

Kiedy i gdzie urodził się Karol Wojtyła? 18.05.1920, Wadowice

64

Jaki stopień wojskowy miał ojciec Karola? porucznik

65

Na jakim uniwersytecie studiował polonistykę Karol Wojtyła? Na Uniwersytecie Jagiellońskim

66

Jesienią 1941 roku Wojtyła wraz z przyjaciółmi założył teatr. Jak się on nazywał? Teatr Rapsodyczny

67

Kiedy Karol Wojtyła w stąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie? W 1942 roku

68

W którym roku Karol Wojtyła został arcybiskupem metropolitą  Krakowskim? 13.01.1964

69

Gdzie początkowo znajdował się grób Jana Pawła II? w krypcie w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra

70

Czym jest konklawe? Zwołaniem kardynałów, by wybrać nowego papieża

71

Jak długo trwał pontyfikat Jana Pawła II? 26 lat i 6 miesięcy

72

Który kraj, poza Włochami, papież odwiedzał najczęściej? Polskę (8), USA i Francję (7)

73

W jakim ważnym dla szczecinian miejscu odbyło się spotkanie z papieżem w 1987 roku w Szczecinie? Jasne Błonia i Pomnik Czynu Polaków (3 Orły)

74

Która z papieskich pielgrzymek do Polski za temat miała Dekalog? IV pielgrzymka z 1991 roku
 
Autor wyłączył komentowanie tego wpisu
up