katechein
 

Sprawdzian 4 klasa 3GP

Home Konspekty i scenariusze 24.05.2014 22836 drukuj
 

Imię i nazwisko: ... klasa: 3...

 1. Czy istnieje konflikt pomiędzy wiarą a nauką? Uzasadnij swoją odpowiedź. (4p)
  ...
 2. Czym jest grzech? (2p)
  ...
 3. Wymień warunki potrzebne by zaistniał grzech ciężki. (3p)
  ...
 4. Napisz jaki jest podział grzechów. (2p)
  ...
 5. Co to jest tolerancja? (1p)
  1. To zgoda na wszystkie zachowania drugiej osoby
  2. To przyjęcie zasad innych za swoje
  3. To cierpliwe znoszenie zachowań, które mi nie odpowiadają
 6. Czym jest prawda? (1p)
  1. To zgodność sądu z rzeczywistością
  2. To zgodność sądu z przekonaniem
  3. To oddanie każdemu co mu się należy
 7. Wykroczenia przeciwko prawdzie? (5p)
  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
  5. ...
 8. Wyjaśnij czym są: beatyfikacja, kanonizacja oraz obcowanie świętych? (3p)
  1. Beatyfikacja to: ...
  2. Kanonizacja to: ...
  3. Obcowanie świętych: ...
 9. Najważniejsze tematy Soboru Watykańskiego II? (3p)
  1. ...
  2. ...
  3. ...
 10. Jakie były najważniejsze dokumenty posoborowe. Wymień po 2 z każdej grupy. (6p)
  1. Konstytucje:...
  2. Dekrety: ...
  3. Deklaracje:...
 11. Jakie są zadania pracy? (4p)
  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
 12. Czym jest wolność człowieka? (definicja) (2p)...
 13. Z czym się wiąże prawdziwa wolność? (1p)
  1. Z odpowiedzialnością
  2. Ze sprawiedliwością
  3. Z poczuciem własnej wartości
obniżone PUNKTACJA norma
37 CEL 37
36.0 32.0 BDB 36.0 34.0
31.0 24.0 DB 33.0 28.0
23.0 17.0 DST 27.0 19.0
16.0 9.0 DPS 18.0 13.0
8.0 0.0 NDST 12.0 0.0