katechein
 

Sprawdzian 3 klasa 3GP

Home Konspekty i scenariusze 24.05.2014 27130 drukuj
 

Sprawdzian wiadomości o religii i wierze – Człowiek poszukujący Boga
Imię i nazwisko: ... klasa 3 ...

 1. Wybierz właściwą definicję religii: 1p
  1. Religia to świadomość istnienia, wiara w Boga lub bogów, którym oddaje się cześć.
  2. Religia to pogląd filozoficzny, który do wyjaśnienia świata używa pojęcia bóstwa.
  3. Religia jest to świadomość istnienia Boga, z którym człowiek usiłuje wejść we wzajemny kontakt.
 2. Jakie 3 warunki (filary) muszą być spełnione, by można było mówić o religii? 3p
  1. ...
  2. ...
  3. ...
 3. Połącz nazwę z definicją w miejsca pomiędzy nawiasami [ ] wpisz takie same litery, które połączą pojęcie z objaśnieniem. 9p

  [A] deizm, [B] panteizm, [C] politeizm, [D] monoteizm, [E] monolatria, [F] henoteizm, [G] ateizm, [H] agnostycyzm, [I] teizm

  1. [ ] pogląd, że istnieje wielu bogów lub bogiń,
  2. [ ] wiara w istnienie Boga, bogów lub bogiń, którzy są osobami ingerującymi w losy świata lub jest on ich dziełem,
  3. [ ] wiara w boga, który nie ingeruje w losy świata,
  4. [ ] pogląd, że nie można poznać żadnej prawdy o Bogu,
  5. [ ] wiara w wielu bogów pośród, których czci się tylko jednego,
  6. [ ] wiara w wielu bogów pośród, których jest jeden najważniejszy,
  7. [ ] wiara w to, że nie ma żadnego Boga,
  8. [ ] wiara w jednego i jedynego Boga,
  9. [ ] wiara, że Bóg jest tożsamy ze światem
 4. Wyjaśnij czym są: 4p
  1. Objawienie naturalne: ...
  2. Objawienie historyczne: ...
 5. Napisz definicję wiary: 4p

  Wiara to: ...

 6. Wybierz i podkreśl właściwe cechy wiary: 6p
  nierozumna, nadprzyrodzona, niepewna, rozumna, zabobonna, pewna, wolna, zbawcza, tajemnicza, naturalna, sprawiedliwa
 7. Czym jest modlitwa, zaznacz właściwą odpowiedź: 1p
  1. To spotkanie twarzą w twarz z Bogiem
  2. To wzniesienie serca ku Bogu
  3. To mówienie do Boga
  4. To osobista relacja z Bogiem
 8. Jakie warunki musi spełnić modlitwa by była skuteczna? 3p
  1. ...
  2. ...
  3. ...
 9. Wypisz znane ci typy i rodzaje modlitwy: 10p ...
 10. Wymień najważniejsze elementy w 3 religiach monoteistycznych i wpisz je w tabelę poniżej 8p

  Nazwa religii
  (wpisz obok chronologicznie co do powstania)

  Imię Boga

  Księga święta

  Imię założyciela

  Nazwa wyznawców

  Dzień święty

  Najważniejsze święto

  Nazwa świątyni

  Jak nazywają się duchowni

obniżone

PUNKTACJA

norma

50

CEL

50

49.5

42.5

BDB

49.5

45.5

42.5

32.5

DB

45.0

38.0

32.0

22.5

DST

37.5

25.5

22.0

12.5

DPS

25.0

17.5

12.0

0.0

NDST

17.0

0.0

A teraz małym druczkiem :) czytaj uważnie, pisz ostrożnie, nie ściągaj (ściągając najpierw oszukujesz siebie, potem twoich bliskich a na końcu mnie :().
Uspokój się, Ty to wszystko już wiesz, musisz tylko spokojnie odszukać tę wiedzę w swej głowie i dać szansę sobie i innym na zapisanie jej. Powodzenia!