katechein
 

Sprawdzian 2 klasa 1GP

Home Konspekty i scenariusze 24.05.2014 27838 drukuj
 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z RELIGII W KLASIE I GRUPA 1

Imię i nazwisko: ... klasa: ...

Pamiętaj! To jest sprawdzenie Twojej wiedzy, nie umiejętności ściągania. Nie oszukuj siebie i innych.

 1. Co to jest objawienie naturalne? (1p) ...
 2. Co to jest natchnienie biblijne? (3p) ...
 3. Kim są autorzy Biblii? (2p) ...
 4. Co to jest kanon biblijny? (2p) ...
 5. Jakie typy ksiąg są zawarte w Biblii? (3p)
  1. ...
  2. ...
  3. ...
 6. Jakie były etapy powstawania Biblii? (3p)
  1. ...
  2. ...
  3. ...
 7. Uzupełnij zdanie i napisz kto i do kogo je wypowiedział? (4p)

  "Ta dopiero jest ... z mojej kości i ... z mego ciała." Wypowiedział je ... do ...

 8. Jakie były skutki grzechu pierworodnego? (4p)
  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
 9. Jakie jest religijne wytłumaczenie potopu? (3p) ...
 10. Co wydarzyło się w dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie? (3p) ...
 11. Co to są sigla biblijne? (2p) ...
 12. Rozwiń opis z sigli biblijnych: (5p)
  1. Rdz 3,1-3 ...
  2. Jl 2,1 ...
  3. Mt 24,18n ...
  4. J3,16 ...
  5. Ap 7,11 ...
obniżone PUNKTACJA norma
35 CEL 35
34 30 BDB 34 32
29 23 DB 31 27
22 16 DST 26 18
15 9 DPS 17 13
8 0 NDST 12 0

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z RELIGII W KLASIE I GRUPA 2

Imię i nazwisko: ... klasa: ...
Pamiętaj! To jest sprawdzenie Twojej wiedzy, nie umiejętności ściągania. Nie oszukuj siebie i innych.

 1. Co to jest objawienie kosmiczne? (1p) ...
 2. Jakie tereny nazywamy ziemiami biblijnymi? (3p) ...
 3. Na jakie części dzielimy Biblię? (2p) ...
 4. Co to jest kanon biblijny? (2p) ...
 5. Ile ksiąg mają kanony? (3p)
  1. Hebrajski: ...
  2. Katolicki: ...
  3. Protestancki: ...
 6. Wymień języki biblijne? (3p)
  1. ...
  2. ...
  3. ...
 7. Wymień znane ci przekłady (tłumaczenia) Biblii. (4p)
  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
 8. Skąd na świecie wzięło się zło? (2p) ...
 9. Co to jest protoewangelia? (2p) ...
 10. Czego symbolem jest wieża Babel? (3p) ...
 11. Co to są sigla biblijne? (2p) ...
 12. Zapisz fragmenty w formie sigli: (5p)
  1. Ewangelia wg świętego Marka rozdział 16 wiersze 6 do 8 ...
  2. Księga proroka Izajasza rozdział 58 wiersze 13 do 28 ...
  3. Pierwszy list św. Pawła do Koryntian rozdział 13 wiersze od 1 do 13 ...
  4. Dzieje Apostolskie rozdział 2 wiersze 7 i następny ...
  5. Psalm 139 ...
obniżone PUNKTACJA norma
32 CEL 32
31 27 BDB 31 29
26 21 DB 28 24
20 14 DST 23 16
13 8 DPS 15 11
7 0 NDST 10 0