katechein
 

Sprawdzian 1 klasa 2GP

Home Konspekty i scenariusze 24.05.2014 26232 drukuj
 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z RELIGII W KLASIE II GRUPA 1

Imię i nazwisko ucznia: klasa:

Pamiętaj! To jest sprawdzenie Twojej wiedzy, nie umiejętności ściągania. Nie oszukuj siebie i innych.

 1. Do czego potrzebne jest człowiekowi poznanie samego siebie? (3p) ...
 2. W czym została zawarta podstawowa powinność moralna? (2p) ...
 3. Wymień i uporządkuj chrześcijańską hierarchię wartości: (5p)
  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
  5. ...
 4. Dokończ zdanie: (2p)

  Jeżeli prawo stanowione(pozytywne) nie jest zgodne z prawem naturalnym to ...

 5. Co to jest sumienie? (4p) ...
 6. Sumienie, które ma wątpliwości w moralnej ocenie czynu to: (1p) ...
 7. Sumienie, które nie ma wątpliwości w moralnej ocenie czynu to: (1p) ...
 8. W jaki sposób przywróci Bóg szczęście człowiekowi, który utracił je po grzechu pierworodnym? (1p)
  1. Dał ludziom przykazania
  2. Założył Kościół
  3. Posłał swojego jedynego Syna, by nas odkupił i przez śmierć i zmartwychwstanie dał ludziom zbawienie
 9. Czym jest natchnienie biblijne? (5p) ...
 10. Wymień języki biblijne ST i NT. (3p)
  1. ...
  2. ...
  3. ...
 11. Po ile ksiąg mają kanony: (3p)
  1. Hebrajski: ...
  2. Katolicki: ...
  3. Protestancki: ...
 12. Jakie typy ksiąg zawiera Biblia? (3p)
  1. ...
  2. ...
  3. ...
obniżone PUNKTACJA norma
33 CEL 33
32 28 BDB 32 30
27 22 DB 29 25
21 16 DST 24 17
15 9 DPS 16 12
8 0 NDST 11 0

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z RELIGII W KLASIE II GRUPA 2

Imię i nazwisko ucznia: klasa:

Pamiętaj! To jest sprawdzenie Twojej wiedzy, nie umiejętności ściągania. Nie oszukuj siebie i innych.

 1. Co to jest powinność moralna? (3p) ...
 2. W czym została zawarta podstawowa powinność moralna? (1p) ...
 3. Co to jest prawo naturalne? (2p) ...
 4. Co to jest prawo stanowione? (1p) ...
 5. Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa system wartości? (3p) ...
 6. Wymień i opisz rodzaje sumienia. (8p)
  1. ... - ...
  2. ... - ...
  3. ... - ...
  4. ... - ...
  5. ... - ...
 7. Co to jest hierarchia wartości ... (1p)
 8. Czy prawo stanowione niezgodne z prawem naturalnym obowiązuje nas w sumieniu? (1p)
  1. Tak
  2. Nie
 9. Podaj etapy powstawania Biblii (3p)
  1. ...
  2. ...
  3. ...
 10. Wymień autorów Biblii. (2p) ...
 11. Czym jest kanon biblijny? (3p) ...
 12. Wymień kilka tłumaczeń Biblii na różne języki. (5p)
  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
  5. ...
  6. ...
obniżone PUNKTACJA norma
33 CEL 33
32 28 BDB 32 30
27 22 DB 29 25
21 16 DST 24 17
15 9 DPS 16 12
8 0 NDST 11 0