katechein
 

Konkurs z ewangelii wg Łukasza

Home Artykuły 24.05.2014 58013 drukuj
 

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ - EWANGELIA WG ŚW. ŁUKASZA

Imię i nazwisko ............................................................... klasa ............. grupa A
Zanim zaczniesz wypełniać test:

 • Sprawdź czy są wszystkie karty (3 strony) oraz czy czytelne są pytania
 • Podpisz się wpisując imię, nazwisko oraz klasę
 • Przeczytaj uważnie wszystkie pytania
 • Zastanów się nad odpowiedziami
 1. Ewangelista w pierwszym rozdziale przedstawia historię rodziców Jana Chrzciciela, którymi byli:
  1. Anna i Joachim
  2. Elżbieta i Zachariasz
  3. Maria i Józef
 2. Maryja nawiedzając Elżbietę pozostała u niej około:
  1. trzech dni
  2. trzech miesięcy
  3. sześciu miesięcy
 3. Przyporządkuj słowa odpowiednim osobom:
  1. "Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go ..."
  2. "Wielbi dusza moja Pana ..."
  3. "Teraz o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju ..."
  4. Maryja …, 2. Symeon …, 3. Zachariasz …
 4. Dwunastoletni Jezus wraz z Maryją i Józefem udali się do Jerozolimy na święto:
  1. Namiotów
  2. Paschy
  3. Poświęcenia świątyni
 5. Jan Chrzciciel zapowiadając nadchodzącego Mesjasza mówił, że będzie On chrzcił:
  1. Duchem świętym i ogniem
  2. Duchem świętym i wodą
  3. ogniem i wodą
 6. Przedstawiony w Ewangelii wg św. Łukasza rodowód Jezusa zaczyna się od Józefa kończy się na:
  1. Adamie
  2. Noem
  3. Abrahamie
 7. Pierwsze publiczne wystąpienie Jezusa, gdy czytał On zwój księgi, miało miejsce:
  1. nad Jordanem
  2. w synagodze w Nazarecie
  3. w świątyni Jerozolimskiej
 8. Jezus wybawił od gorączki:
  1. teściową Piotra
  2. żonę Piotra
  3. córkę Piotra
 9. W wydarzeniu uzdrowienia paralityka, opuszczonego przez dach domu, Jezus wskazuje na swą władzę nad:
  1. ludzkim ciałem
  2. Izraelitami
  3. ludzkimi grzechami
 10. Lewi, którego Jezus powołuje na swojego ucznia był:
  1. rybakiem
  2. celnikiem
  3. kapłanem
 11. Wśród wybranych przez Jezusa apostołów znalazł się Szymon z przydomkiem:
  1. Gorliwy
  2. Sprawiedliwy
  3. Iskariota
 12. "Czy może ... prowadzić ... ?" W przytoczonym zdaniu brakuje słów:
  1. niewidomy, chromego
  2. chromy, niewidomego
  3. niewidomy, niewidomego
 13. Jezus uzdrowił "na odległość" pewnego człowieka , był to:
  1. sługa setnika z Kafarnaum
  2. syn wdowy z Nain
  3. sługa Lewiego
 14. Kobieta, "prowadząca w mieście życie grzeszne" przed namaszczeniem nóg Jezusa olejkiem obmyła Jego stopy:
  1. wodą
  2. własnymi łzami
  3. wodą służącą do rytualnych obmyć
 15. W przypowieści o siewcy nie ma mowy o tym, że ziarno padło na:
  1. trawę
  2. miejsce skaliste
  3. drogę
 16. W kraju Gerazeńczyków Jezus uzdrowił opętanego przez złe duchy. Po tym wydarzeniu okoliczna ludność poprosiła Jezusa aby:
  1. odszedł od nich
  2. uzdrowił przyniesionych chorych
  3. pozostał u nich
 17. Znakiem świadectwa przeciwko tym, którzy nie przyjmą Apostołów głoszących królestwo Boże i uzdrawiających chorych miało być wyjście z miasta i:
  1. bezwzględne nie oglądanie się za siebie
  2. splunięcie za siebie
  3. strząśnięcie prochu z nóg
 18. Apostołowie Piotr, Jan i Jakub widzieli Jezusa jak podczas modlitwy na górze rozmawiał z:
  1. Mojżeszem i Eliaszem
  2. Mojżeszem i Abrahamem
  3. Jakubem i Eliaszem
 19. Jezus powiedział do siedemdziesięciu dwóch uczniów, których rozesłał, by cieszyli się z tego, że:
  1. złe duchy są im posłuszne
  2. ich imiona są zapisane w niebie
  3. mogą służyć Synowi Człowieczemu
 20. Jezus na pytanie uczonego w Piśmie: "A kto jest moim bliźnim?" opowiedział przypowieść o:
  1. miłosiernym Samarytaninem
  2. miłosiernym ojcu
  3. uczcie
 21. Wyrzucanie przez Jezusa złych duchów z opętanych świadczy o tym, że:
  1. złe duchy panują na świecie
  2. przyszło już królestwo Boże
  3. współpracuje On z Belzebubem
 22. Dbanie o zewnętrzne praktyki bez wewnętrznego zaangażowania oraz upodobanie w zaszczytnych miejscach w synagogach zarzucał Jezus:
  1. faryzeuszom
  2. uczonym w Piśmie
  3. Samarytanom
 23. Jezus uczy, że nie zostanie przebaczone bluźnierstwo przeciw:
  1. Synowi Człowieczemu
  2. Duchowi świętemu
  3. Ojcu w niebie
 24. Troskę Boga o potrzeby swojego stworzenia ukazuje Jezus wskazując na:
  1. kruki i lilie
  2. wróble i lilie
  3. ptaki i gorczycę
 25. "Pobożni" Żydzi często zarzucali Jezusowi, że uzdrawia:
  1. na złość kapłanom
  2. w imię Belzebuba
  3. w szabat

NO i TO JUŻ KONIEC ;)

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ - EWANGELIA WG ŚW. ŁUKASZA

Imię i nazwisko ............................................................... klasa ............. grupa B

Zanim zaczniesz wypełniać test:

 • Sprawdź czy są wszystkie karty (3 strony) oraz czy czytelne są pytania
 • Podpisz się wpisując imię, nazwisko oraz klasę
 • Przeczytaj uważnie wszystkie pytania
 • Zastanów się nad odpowiedziami
 1. Jezus nazwał Heroda:
  1. zabójcą proroków
  2. władcą Izraela
  3. lisem
 2. św. Łukasz przedstawiając naukę Jezusa o stosunku Boga wobec grzesznika przytacza przypowieści o:
  1. zaginionej owcy, zagubionej drachmie, miłosiernym ojcu
  2. zaginionej owcy, miłosiernym ojcu, ziarnku gorczycy
  3. zaginionej owcy, miłosiernym ojcu, bogaczu i Łazarzu
 3. "Nie można służyć Bogu i ...". W podanym cytacie brakuje słowa:
  1. diabłu
  2. Mamonie
  3. ludziom
 4. W przypowieści o bogaczu i biednym Łazarzu, ten pierwszy po śmierci przebywał:
  1. w Otchłani
  2. na łonie Abrahama
  3. w piekle
 5. Jezus zapowiada, że dzień Syna Człowieczego będzie powszechnie dostrzegalny i porównuje go do:
  1. deszczu, który obmywa wielki obszar
  2. błyskawicy, jaśniejącej od jednego widnokręgu do drugiego
  3. wód potopu zalewających całą ziemię
 6. Do ludzi, którzy uważali się za sprawiedliwych, a innymi gardzili Jezus skierował przypowieść o:
  1. modlących się: Faryzeuszu i celniku
  2. bogaczu i biednym Łazarzu
  3. budowaniu domu na piasku lub na skale
 7. "Łatwiej wielbłądowi przejść przez ... , niż bogatemu wejść do królestwa Bożego". W podanym cytacie brakuje słów:
  1. rwącą rzekę
  2. spieczoną słońcem pustynię
  3. ucho igielne
 8. Celnik z Jerycha, który wspiął się na sykomorę, by zobaczyć Jezusa nazywał się:
  1. Lewi
  2. Zachariasz
  3. Zacheusz
 9. Uczniowie mający przyprowadzić oślę dla Jezusa w razie problemów mieli powiedzieć:
  1. "niedługo go oddamy"
  2. "to dla Jezusa"
  3. "Pan go potrzebuje"
 10. Jezus na pytanie arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych o to, kto dał Mu władzę odpowiedział:
  1. Ojciec mój
  2. sam sobie jej udzielam
  3. .. nie powiem wam ...
 11. Jezus obserwując wrzucających do skarbony stwierdził, że:
  1. najwięcej wrzuciła uboga wdowa
  2. najwięcej wrzucił uczony w Piśmie
  3. najwięcej wrzucił celnik
 12. Jezus powiedział Piotrowi i Janowi, że miejsce, w którym mają przygotować Paschę wskaże im:
  1. Marta
  2. człowiek niosący dzban wody
  3. Marek
 13. Jezus podając apostołom kielich podczas Ostatniej Wieczerzy mówił, że jest to:
  1. Nowe Przymierze w Jego Krwi
  2. zbawcze Przymierze w Jego Krwi
  3. Stare Przymierze w Jego Krwi
 14. Piotr podczas Ostatniej Wieczerzy deklarował, że jest gotów:
  1. umrzeć na krzyżu z Jezusem
  2. walczyć za Jezusa
  3. iść z Jezusem do więzienia i na śmierć
 15. Podczas modlitwy Jezusa na Górze Oliwnej, przed pojmaniem, pociesza Go:
  1. anioł
  2. sam Bóg Ojciec
  3. Piotr i Jan
 16. Piotr po wyparciu się Jezusa:
  1. rozdarł swe szaty
  2. gorzko zapłakał
  3. poszedł porozmawiać z Arcykapłanem
 17. Gdy przyprowadzono Jezusa do Heroda ten:
  1. przestraszył się
  2. ucieszył się
  3. zapłakał
 18. św. Łukasz przekazuje, że podczas drogi krzyżowej Jezus przemówił do:
  1. łotra na krzyżu
  2. Szymona z Cyreny
  3. płaczących kobiet
 19. Ewangelista Łukasz określa miejsce ukrzyżowania Jezusa jako:
  1. miejsce zwane “Czaszką"
  2. góra Golgota
  3. miejsce straceń
 20. Dokończ zdanie wypowiedziane przez Jezusa do łotra: "Dziś ze Mną będziesz ..."
  1. w niebie
  2. w raju
  3. u Ojca
 21. Żyd, który poprosił Piłata o ciało ukrzyżowanego Jezusa to:
  1. Józef z Galilei
  2. Józef z Nazaretu
  3. Józef z Arymatei
 22. Niewiasty, które udały się do grobu Jezusa zastały tam:
  1. zmartwychwstałego Jezusa
  2. dwóch mężczyzn w lśniących szatach
  3. anioła i przestraszonych żołnierzy
 23. Uczniowie zmierzający do wsi Emaus rozpoznali Jezusa, gdy:
  1. połamał i podał im chleb
  2. udowodnił im, że Pisma mówią o Nim
  3. pokazał im swoje rany
 24. Jezus ukazując się po zmartwychwstaniu zebranym apostołom mówi:
  1. "Pokój wam!"
  2. "Nie lękajcie się!"
  3. "Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą ... ?"
 25. Ostatnie wydarzenie w Ewangelii wg św. Łukasza z udziałem Jezusa to:
  1. rozesłanie przez Jezusa uczniów na cały świat
  2. uniesienie Jezusa do nieba
  3. wspólny posiłek z uczniami

NO i TO JUŻ KONIEC ;)