katechein
 

Test do konkursu o Janie Pawle II

Home Artykuły 17.08.2014 31704 drukuj
 
Poniżej znajduje się propozycja testu na konkurs o św. Janie Pawle 2. Trzeba wydrukować i dać uczniom :)
 1. Ile pielgrzymek do Polski odbył Ojciec Święty?
  1. 10
  2. 9
  3. 8
  4. 12
 2. Kiedy, w czasie swoich pielgrzymek, Jan Paweł II był w Szczecinie i Gorzowie?
  1. 3 i 6 pielgrzymka
  2. 2 i 4 pielgrzymka
  3. 1 i 5 pielgrzymka
  4. 7 i 8 pielgrzymka
 3. Jak nazywają się spotkania młodzieży, które ustanowił Ojciec Święty?
  1. Światowe Dni Młodych
  2. Dni Młodych
  3. Dni Młodzieży
  4. Światowe Dni Młodzieży
 4. W Wigilię jakiego święta zmarł Jan Paweł II?
  1. Miłosierdzia Bożego
  2. Bożego Narodzenia
  3. Wielkanocy
  4. Zielonych Świątków
 5. Jak nazywał się człowiek, który chciał zabić papieża?
  1. Rudolf Rankiel
  2. Andriej Plikin
  3. Józef Rik
  4. Ali Agca
 6. Do jakiej kliniki został przewieziony papież w swoich ostatnich dniach?
  1. św. Archanioła
  2. kard. Stefana Wyszyńskiego
  3. św. Michała
  4. żadnej, został w swoim domu
 7. Co oznacza wezwanie papieskie Totus Tuus?
  1. Iść z Bogiem
  2. Tylko ty się liczysz
  3. Cały Twój
  4. Reszta Twoja
 8. Jakie było ostatnie słowo Ojca Świętego?
  1. Bóg zapłać
  2. Amen
  3. Pozwólcie mi iść do domu Ojca
  4. Wykonało się
 9. Który kardynał celebrował pogrzeb Ojca Świętego?
  1. Józef Ratzinger
  2. Camillo Ruini
  3. Francesco Marchisano
  4. Józef Glemp
 10. Czego dotyczyła homilia na wygłoszona Jasnych Błoniach w Szczecinie 11.06.1987r?
  1. Godności życia ludzkiego
  2. Pracy nad pracą w odniesieniu do rodziny
  3. Polityki wobec stoczni szczecińskiej
  4. Solidarności w stoczni szczecińskiej
 11. Która krakowska parafia stała się drugą parafią ks. Karola Wojtyły
  1. pw. Miłosierdzia Bożego
  2. pw. Ducha Świętego
  3. pw. św. Floriana
  4. pw. św. Franciszka
 12. Jaką pieśń najbardziej lubił słuchać Jan Paweł II?
  1. Rozpięty na ramiona
  2. Krzyżu Święty
  3. Barka
  4. Raduje się dusza ma
 13. Jak na drugie imię miał Lolek?
  1. Franciszek
  2. Bartek
  3. Kamil
  4. Józef
 14. Podaj datę pogrzebu Ojca Świętego?
  1. 08.05.2005r.
  2. 07.04.2005r.
  3. 08.04.2005r.
  4. 08.03.2005r.
 15. Która miejscowość była pierwszą parafią ks. Karola Wojtyły?
  1. Stadniki
  2. Wrocław
  3. Niegowić
  4. Kraków
 16. Czy Lolek kiedykolwiek miał rodzeństwo?
  1. możliwe
  2. nie pamiętam
  3. tak
  4. nie wiem
 17. Jak tak to podaj ich imiona?
  1. Edmund i Teresa
  2. Edmund i Olga
  3. Józef i Agnieszka
  4. Stanisław i Ola
 18. Ile lat miał Lolek, gdy zmarła mu mama?
  1. 12
  2. 15
  3. 9
  4. 10
 19. Ile pielgrzymek odbył Jan Paweł II na cały świat?
  1. 110
  2. 104
  3. 100
  4. 90
 20. Ile lat miał Karol gdy zmarł mu ojciec?
  1. 10
  2. 16
  3. 20
  4. 21
 21. Gdzie Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu?
  1. w Krakowie
  2. w Stadnikach
  3. w Lęborku
  4. we Warszawie
 22. O której godzinie zmarł Ojciec Święty ?
  1. 21:30
  2. 21:40
  3. 21:37
  4. 21:45
 23. Jaka była tematyka wygłoszonej homilii podczas wizyty w Gorzowie?
  1. Rodzina na swoim
  2. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?
  3. Głoszenie ewangelii wszędzie gdzie się jest
  4. Uczciwa praca jest świadectwem wiary
 24. Jaki tytuł miała pielgrzymka papieża do Polski podczas, której był w Szczecinie?
  1. Chrystus wczoraj, dziś i na wieki
  2. Do końca ich umiłował
  3. Gaude Mater Polonia
  4. Bóg bogaty w miłosierdzie
 25. Gdzie papież wypowiedział te słowa?
  "O Bogu - powiedział - winno się świadczyć słowem i czynem, wszędzie, w każdym środowisku: w rodzinie, w zakładach pracy, w urzędach, w szkołach, biurach. W miejscach, gdzie człowiek się trudzi i gdzie odpoczywa".
  1. W Szczecinie
  2. W Gorzowie
  3. W Łagiewnikach
  4. W Gdyni
 26. Podczas pielgrzymki w Szczecinie papież odnowił:
  1. Przyrzeczenia małżeńskie
  2. Przyrzeczenia chrzcielne
  3. Akt oddania miłosierdziu Bożemu
  4. Sakrament kapłaństwa
 27. Jak brzmiały pierwsze sławetne słowa wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Polski?
  1. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi
  2. Każdy musi mieć swoje Westerplatte
  3. Musicie wymagać od siebie nawet gdyby inni od was nie wymagali
  4. Każdy musi być dziś człowiekiem sumienia
 28. Kiedy miała miejsce beatyfikacja papieża Jana Pawła II?
  1. 1.05.2011
  2. 14.05.2005
  3. 17.10.2009
  4. 27.04.2014
 29. Jaki inny papież będzie kanonizowany wraz z Janem Pawła II?
  1. Jan XXIII
  2. Jan Paweł I
  3. Benedykt XVI
  4. Paweł VI
 30. Kto podpisał dekret o kanonizacji papieża Jana Pawła II?
  1. Benedykt XVI
  2. Franciszek
  3. Jan Paweł I
  4. Pius X
A tutaj jest klucz odpowiedzi:
 1. c
 2. a
 3. d
 4. a
 5. d
 6. d
 7. c
 8. c
 9. a
 10. b
 11. c
 12. c
 13. d
 14. c
 15. c
 16. c
 17. b
 18. c
 19. b
 20. d
 21. a
 22. c
 23. b
 24. b
 25. b
 26. a
 27. a
 28. a
 29. a
 30. b