katechein
 

Pytania finałowe konkursu o papieżu Janie Pawle II

Home Artykuły 17.08.2014 41468 drukuj
 

Ta część konkursu jest ustna :)

Pyt Treść pytania Odpowiedź
1 Ile pielgrzymek do Polski odbył Ojciec Święty? 8
2 Co to jest beatyfikacja? Uznanie za błogosławionego
3 Kiedy i gdzie odbyła się beatyfikacja Jana Pawła II? Rzym, 1.05.2011
4 Co to jest kanonizacja? Ogłoszenie świetym
5 Kiedy i gdzie będzie miała miejsce kanonizacja Jana Pawła II? Rzym, 27.04.2014
6 Który z podanych papieży kanonizował siostrę Faustynę Kowalską? Jan Paweł II, Benedykt XVI, Jan XXII? Jan Paweł II
7 Ile ogólnie pielgrzymek odbył Jan Paweł II? 104
8 Jakich dwóch krajów nie odwiedził Karol Wojtyła jako papież Jan Paweł II? Rosja i Chiny
9 Jakie były ostatnie słowa papieża Jana Pawła II przed śmiercią? Pozwólcie mi iść do domu Ojca
10 Kto pełnił rolę osobistego sekretarza Jana Pawła II? Stanisław Dziwisz
11 Na jakim polskim uniwersytecie wykładał Karol Wojtyła? KUL
12 Jak nazywał się napisany przez Karola Wojtyłę elementarz? Dokończ nazwę: Elementarz …? Elementarz etyczny
13 Ile rodzeństwa miała Karol Wojtyła? 2
14 Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły? żołnierzem
15 Jak brzmi drugie imię Karola Wojtyły? Józef
16 Kto udzielił młodemu Karolowi święceń kapłańskich? Kardynał Stefan Sapieha
17 Gdzie i kiedy miała miejsce msza prymicyjna Karola Wojtyły? 2.11.1946 w Katedrze na Wawelu
18 Co wg. Papieża oznacza określenie "człowiek sumienia"? Że trzeba się kierować sumieniem w każdej dziedzinie życia
19 Jakie słowa najczęściej wypowiadał papież do młodych? Nie lękajcie się
20 Ile języków znał Jan Paweł II? 9
21 W którym roku odwiedził Jan Paweł II Polskę po raz pierwszy? 1979
22 Jaki kraj nazywał Jan Paweł II "Najstarszą córką Kościoła"? Francję
23 Jak nazywał się pojazd, którego papież używał w trakcie swoich podróży apostolskich? papamobile
24 Co oznacza papieskie zawołanie: "Totus Tuus"? Cały Twój
25 Jak nazywa się letnia rezydencja papieży? Castel Gandolfo
26 Jaki był ulubiony zimowy sport Karola Wojtyły? narty
27 Jak nazywała młodzież Karola Wojtyłę podczas wspólnych wypadów w góry lub spływów kajakowych? wujku
28 Do jakiego sanktuarium jako młodzieniec pielgrzymował Karol ze swoim ojcem? Kalwarii Zebrzydowskiej
29 Podaj dokładną datę i miejsce zamachu na Jana Pawła II? 13.05.1981, plac św. Piotra
30 Jaki zestaw tajemnic dodał papież Jan Paweł II do różańca świętego? Tajemnice światła
31 Kogo zastąpił na Stolicy Piotrowej Karol Wojtyła? Jana Pawła I
32 Jaki tytuł miała pierwsza encyklika Jana Pawła II? Redemptor hominis
33 Co papież uważał za "dwa skrzydła unoszące człowieka do poznania prawdy"? Rozum i wiarę
34 Z jakiego drewna wykonano trumnę Jana Pawła II? Cyprys i orzech
35 Ile razy odwiedził Jan Paweł II Szczecin jako papież? 1
36 Ile encyklik wydał Jan Paweł II? 14
37 Jaki kolor sutanny nosi papież? Biały
38 Jak nazywa się rodzinne miasto Karola Wojtyły? Wadowice
39 Ulubionym ciastkiem papieża były? Kremówki
40 Przyjaciele zwracali się do Karola używając zdrobnienia Lolek
41 W czasie II wojny światowej Karol pracował w … Kamieniołomie, fabryce chemicznej Solvay, oczyszczalni wody w Borku Fałęckim
42 Kto rozpoczął proces beatyfikacyjny Jana Pawła II? Kard. Józef Ratzinger
43 Kiedy Karol Wojtyła został biskupem 4.07.1958
44 Czy Karol Wojtyła uczestniczył w Soborze Watykańskim II? tak
45 Jaki był pseudonim literacki Karola Wojtyły? Andrzej Jawień
46 Kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża? 16.10.1978
47 Jaki przydomek zyskał Jan Paweł II ze względu na swe podróże? Papież - pielgrzym
48 Czy jako papież Karol Wojtyła odwiedzał świątynie innych wyznań? tak
49 Który rok nosił nazwę "Jubileuszowego"? 2000
50 Na jaką chorobę cierpiał papież? Parkinsona
51 W jakim szpitalu zmarł papież Jan Paweł II? W żadnym, zmarł w domu
52 Co oznacza zawołanie: "Santo subito"? Święty natychmiast
53 Jaki przydomek zyskał Jan Paweł II po swojej śmierci Wielki
54 Jak nazywają się międzynarodowe spotkania młodzieży, które zainicjował Jan Paweł II? Światowe Dni Młodzieży
55 Czy Światowe Dni Młodzieży odbyły się kiedyś w Polsce? Tak, w 1991 w Częstochowie
56 Papież wiele uwagi poświęcał ruchowi na rzecz jedności chrześcijan. Jak nazywa się ten ruch? Ruch ekumeniczny
57 Ile adhortacji apostolskich napisał Jan Paweł II? 14
58 Papież miał pewien zwyczaj zaraz po wyjściu na płytę lotniska kraju, do którego przybywał. Jaki to zwyczaj? Całował ziemię
59 Wśród wielu form wydawniczych w jakich papież brał udział było wydawnictwo muzyczne. Jak nazywała się wydana przez papieża płyta? "Abba Pater" lub "Wśród nocnej ciszy…"
60 Wymień przynajmniej dwa tytuły książek, które wydał Karol Wojtyła jako papież. "Tryptyk rzymski", "Przekroczyć próg nadziei", "Dar i tajemnica", "Wstańcie, chodźmy", "Pamięć i tożsamość"
61 Wymień dwa z trzech pseudonimów artystycznych Karola Wojtyły Andrzej Jawień, AJ i Piotr Jasień, a po 1961 roku - Stanisław Andrzej Gruda
62 Z jakim tygodnikiem współpracował Karol Wojtyła Tygodnikiem Powszechnym
63 Kiedy i gdzie urodził się Karol Wojtyła? 18.05.1920, Wadowice
64 Jaki stopień wojskowy miał ojciec Karola? porucznik
65 Na jakim uniwersytecie studiował polonistykę Karol Wojtyła? Na Uniwersytecie Jagiellońskim
66 Jesienią 1941 roku Wojtyła wraz z przyjaciółmi założył teatr. Jak się on nazywał? Teatr Rapsodyczny
67 Kiedy Karol Wojtyła w stąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie? W 1942 roku
68 W którym roku Karol Wojtyła został arcybiskupem metropolitą Krakowskim? 13.01.1964
69 Gdzie początkowo znajdował się grób Jana Pawła II? w krypcie w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra
70 Czym jest konklawe? Zwołaniem kardynałów, by wybrać nowego papieża
71 Jak długo trwał pontyfikat Jana Pawła II? 26 lat i 6 miesięcy
72 Który kraj, poza Włochami, papież odwiedzał najczęściej? Polskę (8), USA i Francję (7)
73 W jakim ważnym dla szczecinian miejscu odbyło się spotkanie z papieżem w 1987 roku w Szczecinie? Jasne Błonia i Pomnik Czynu Polaków (3 Orły)
74 Która z papieskich pielgrzymek do Polski za temat miała Dekalog? IV pielgrzymka z 1991 roku