katechein
 

Zaproszenie do udziału w tygodniu ewangelizacji w Szczecinie

Home Artykuły 25.08.2014 22893 drukuj
 

Kuria Metroplolitalna Szczecińsko - Kamieńska zaprasza do współorganizacji Tygodnia Ewangelizacji "Misja Thalita Cum", który odbędzie się w Szczecinie po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, tj. od 25 do 31 maja 2015 r., zaproszone są wszystkie parafie, kapłani, siostry zakonne, katecheci, stowarzyszenia, ruchy i wspólnoty kościelne oraz duszpasterstwa akademickie i młodzieżowe, fundacje i organizacje katolickie, tzn. że wszystkie osoby indywidualne i wszystkie środowiska katolickie, które zgodnie ze swoim charyzmatem, duchowością i umiejętnościami, zdecydują się włączyć w ewangelizację na miarę swoich możliwości czasowych (np. jedna, dwie lub trzy godziny dziennie) i programowych (różne formy apostolatu).

Tydzień Ewangelizacji "Misja Thalita Cum" to dni jedności środowisk katolickich, które wspólnie podejmą ewangelizację w różnych miejscach Szczecina. Niektórzy mogą w ramach swojego programu przygotować m.in. np. modlitwę różańcową, adorację Najświętszego Sakramentu, czuwania nocne, taniec, teatr, śpiew, plakaty graficzne, głoszenie świadectw, modlitwę wstawienniczą w kościołach, itp. W Tygodniu Ewangelizacji różne formy apostolskiej działalności mogą być urzeczywistniane w dowolnych miejscach, ale akcentowane będzie ewangelizacyjne wyjście m.in. na place i ulice, do autobusów i tramwajów, do centrów handlowych, parków oraz więzień i szpitali.

Wszystkie osoby indywidualne i środowiska, które chcą współtworzyć Tydzień Ewangelizacji "Misja Thalita Cum" prosimy o informację do 3 września br.do Wydziału Duszpasterskiego (e-mail: wdkm@kuria.pl; tel.: 91/454.22.92 w. 124), zaznaczając jakie formy modlitwy i ewangelizacji mogą podjąć oraz w jakim wymiarze czasu i miejscu.

Pragniemy w Tygodniu Ewangelizacji wspólnie głosić kerygmat i dawać świadectwo, aby wprowadzać nowe osoby do parafii i wspólnot kościelnych. Najbliższe spotkanie wszystkich zdecydowanych na współorganizację Tygodnia Ewangelizacji odbędzie się w czwartek, 2 października br. o godz. 18.00 w Kurii Metropolitalnej.

W trakcie spotkania będą przedstawione kwestie organizacyjne, podział zadań, miejsc, czasu oraz kwestie dotyczące duchowego i formacyjnego przygotowania ewangelizatorów