katechein
 

Uwaga! Konkurs plastyczny!

Home Artykuły 17.09.2014 24812 drukuj
 

To już IX edycja konkursu plastycznego pt. "Jan Paweł II w oczach dziecka" organizowanego przez Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie,Dekanat Bielski oraz Fundację Konferencji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" .

Celem tego konkursu jest:

 • Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.
 • Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Zasady konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.
 2. Prace uczestników z terenu diecezji drohiczyńskiej będą oceniane w dwóch etapach: diecezjalnym oraz ogólnopolskim. Najlepsze prace z etapu diecezjalnego przechodzą do etapu centralnego, a ich autorzy otrzymają nagrody.
 3. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:
  • kategoria I: dzieci przedszkolne
  • kategoria II: klasy I - III szkoły podstawowej
  • kategoria III: klasy IV - VI szkoły podstawowej
  • kategoria IV: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
  • kategoria V: szkoły specjalne.
 4. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XIV Dnia Papieskiego - "Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie".
 5. Format pracy: A-2, A-3.
 6. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
 7. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy załączoną
  do regulaminu.
 8. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.
 9. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 25 IX 2014 r. osobiście w Muzeum w Bielsku Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Muzeum w Bielsku Podlaskim
  ul. Mickiewicza 45
  17 - 100 Bielsk Podlaski
 10. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 11. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
 12. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum w Bielsku Podlaskim.
 13. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 16.10.2014 r. o godz. 12.00 w Muzeum Bielsku Podlaskim.

Uwagi organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.
 3. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 4. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

Biuro organizacyjne

Muzeum w Bielsku Podlaskim
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Podlaskiego
ul. Mickiewicza 45 17 - 100 Bielsk Podlaski
tel./fax 85 730 22 44, tel. kom. 509 336 841
e-mail: muzeum.bielsk@muzeum.bialystok.pl
www.muzeum.bialystok.pl