katechein
 

Mini konkurs - powtórka z wiedzy o Biblii

Home Konspekty i scenariusze 28.09.2014 23394 drukuj
 

Podaj odpowiedź lub dokończ zdania.

 1. Jak nazywa się bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ Boga na umysł i wolę piszącego, dzięki czemu księga, która powstaje jest dziełem dwóch autorów: Boga i człowieka? (natchnienie biblijne)
 2. Jak nazywa się zbiór ksiąg uznanych za natchnione? (kanon).
 3. Za kogo uważa się Boga i człowieka przez Niego natchnionego? (autorów Biblii)
 4. Uporządkuj etapy powstawania Biblii: ostateczna redakcja tekstu (3), formowanie się źródeł(2), tradycja ustna(1)
 5. Wymień języki, w których napisano Biblię(aramejski, hebrajski, greka)
 6. W skład Biblii wchodzą trzy typy ksiąg, jakie? (dydaktyczne, prorockie, historyczne)
 7. Ile ksiąg ma ST w kanonie katolickim a ile w hebrajskim?
 8. Na jakie dwie części dzielimy Biblię? (ST i NT)
 9. Z jakiego języka wzięło się słowo biblia i co oznacza?
 10. Jak nazywamy literowo cyfrowe oznaczenie fragmentów w Biblii?(sigla)
 11. Jak należy odczytywać sigla? Podaj schemat. (księga, rozdział, wiersze)

Zakoduj adresy fragmentów w formie sigli

 1. ……………………… - Księga Rodzaju, rozdział 3, wiersze 1 do 24
 2. ……………………… - List do Rzymian, rozdział 8, wiersze od 1 do 12
 3. ……………………… - List do Filemona, wiersze od 8 do 22
 4. ……………………… - Ewangelia wg. Św. Mateusza, rozdział 1, wiersze od 1 do 17
 5. ……………………… - Ewangelia w. Św. Marka, rozdział 16, wiersze od 15 do 18
 6. ……………………… - Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 1, wiersze od 2 do 5
 7. ……………………… - Ewangelia wg. Św. Jana, rozdział 3, wiersz 16
 8. ……………………… - Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, wiersze od 1 do 13
 9. ……………………… - Pierwszy list św. Jana, rozdział 4, wiersze od 7 do 18
 10. ……………………… - Księga proroka Nehemiasza, rozdział 1, wiersze od 1 do 11

Wyszukiwanie fragmentów w Biblii i napisz nagłówki fragmentów długich tekstów lub przepisz krótki tekst:

 1. Rdz 1,1-31
 2. Wj 2,1-10
 3. 1Sm 1,21-28
 4. Ezd 3,6nn
 5. Tb 12,8
 6. Hi 1,20
 7. Ps 139
 8. Prz 17,28
 9. Rz 10,9n
 10. Mt 27,35-38
 11. Mk16,19n
 12. Łk 6,12

Opis wykonania

Najepiej podzielić uczniów na grupy (sprawdzają się 3 - 5 osobowe, ale to max).

Pierwszą część - quiz organizujemy wg zasady "kto pierwszy ten lepszy". Trzeba tylko pamietać, że odpowiada grupa, która zgłosiła się tuż po odczytaniu pytania, nie wcześniej!

Przygotowując sie do etapu drugiego i trzeciego trzeba w tych zespołach rozdać wydruki z poleceniem 2 i 3 oraz Biblię. Dajemy dzieciom 3 - 5 minut czasu na zapoznanie się z poleceniami oraz zadaniami. Potem odczytujemy na głos pytania i znów czekamy na zgłoszenia. Każda prawidłowa odpowiedź to punkt dla grupy.

Nagrodą są oceny! Miłej zabawy.