katechein
 

Różaniec - konspekt 2014

Home Konspekty i scenariusze 01.10.2014 24334 drukuj
 

Temat: Różaniec

Cele:

 • Uczeń zna modlitwę różańcową
 • Rozumie czym jest modlitwa kontemplacyjna oraz fakt, że można modlić się rozważając wydarzenia opisane w Biblii.

Plan lekcji:

 1. Czym jest różaniec?
 2. Czy różaniec jest tylko w chrześcijaństwie?
 3. Jaka jest jego historia?
 4. Jak odmawiać różaniec?
 5. Jakie są tajemnice różańca?
 6. Obietnice dla odmawiających różaniec

Ad 1 - czym jest różaniec

Różaniec jest modlitwą. Bardziej szczegółowo - modlitwą kontemplacyjną opartą o wydarzenia opisane w Biblii. Jest modlitwą Kościoła, który rozważa tajemnice z życia Jezusa i Jego Matki -Maryi.

Modlitwa różańcowa polega na rozważania tajemnic - wydarzeń z życia Jezusa i Maryi podczas odmawiania poszczególnych dziesiątek. Monotonne powtarzanie Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu uspokaja umysł i pozwala zanurzyć się w rozmyślaniu.

Ad2 - różaniec winnych kulturach

Różaniec nie jest tylko "wynalazkiem" chrześcijańskim. Forma paciorków nawleczonych na sznurek lub rzemień znana jest także w innych kulturach: w Islamie, Buddyzmie, Zen. Służy on do odmawiania modlitw, np. w Islamie samo przesuwanie paciorków już jest formą modlitwy.

Ad3 - historia różańca

Różaniec w takiej formie jaki jest dzisiaj pojawił się w chrześcijaństwie ze wschodu i został połączony z tradycją wielokrotnego odmawiania wybranej modlitwy. Jest on odpowiedzią na wezwanie św. Pawła "zawsze się módlcie, nigdy nie ustawajcie". Od początku różaniec rozumiany był jako wieniec róż modlitewnych składanych u stóp Maryi - Matki Syna Bożego.

Około XV wieku powiązano z różańcem modlitwę Zdrowaś Maryjo oraz rozważania tajemnic biblijnych. Przyczynili się do tego Dominikanie. Oni także dokonali podziału na piętnaście dziesiątek w trzech częściach. W tym wieku też pojawiły się pierwsze bractwa różańcowe. W wieku XVI papież Pius V zatwierdza różaniec jako modlitwę dla całego Kościoła.

W 2002 roku św. Jan Paweł II dodał do różańca tajemnice światła.

Ad4 - Sposób odmawiania różańca

I.Początek:

 1. Wierzę w Boga
 2. Ojcze nasz
 3. Zdrowaś Maryjo x3
 4. Chwała Ojcu

II.Dziesiątki (x4):

 1. Ojcze nasz
 2. 10 x Zdrowaś Maryjo
 3. Chwała Ojcu

III.Na zakończenie:

 1. Pod Twoją obronę

Ad5 - Tajemnice różańca

CZĘŚĆ PIERWSZA — TAJEMNICE RADOSNE

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Jezusa
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

CZĘŚĆ DRUGA — TAJEMNICE ŚWIATŁA

 1. Chrzest Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ TRZECIA — TAJEMNICE BOLESNE

 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

CZĘŚĆ CZWARTA — TAJEMNICE CHWALEBNE

 1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 2. Wniebowstąpienie Chrystusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Ad 6 - obietnice dla odmawiających różaniec

Matka Boża w swoich objawieniach skierowanych do bł. Alana podała takie obietnice dla odmawiających różaniec.

 1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę.
 2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
 3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
 4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
 5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec - nie zginie.
 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 7. Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez Sakramentów Świętych.
 8. Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych.
 9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie czciły modlitwą różańcową.
 10. Prawdziwi synowie Mego Różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
 11. O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
 12. Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
 13. Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
 14. Odmawiający Mój Różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego Jednorodzonego.
 15. Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba.