katechein
 

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - konspekt

Home Konspekty i scenariusze 29.10.2014 33780 drukuj
 
Temat

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny

Klasa

GP

Cele
 • Uczeń rozumie pojęcie obcowania świętych
 • Wie, że świętość jest celem życia każdego człowieka
Wstęp

Na początku zróbmy sobie takie ćwiczenie:
Odpowiedzcie na 3 pytania:

 • Co … jest celem życia człowieka?
 • Jak … można ten cel osiągnąć?
 • Z czym … kojarzą mi się święta listopadowe?

Odpowiedź na pytanie pierwsze: Celem życia człowieka jest szczęście wieczne z Bogiem.
Odpowiedź na pytanie drugie: Można to osiągnąć tylko stając się do Niego podobnym - czyli świętym.
Odpowiedź na pytanie trzecie: no tu już nie jest tak prosto, ponieważ każda rodzina ma swoje zwyczaje związane z tymi dniami. Jakie to są zwyczaje? Czy są jakieś cechy wspólne dla wszystkich?

Rozwinięcie

Schematem po oczach - czyli jak to jest z tymi świętami.
Poniższy schemat pokazuje w ogromnym skrócie życie człowieka, który się rodzi, żyje na ziemi, umiera i w chwili sądu szczegółowego decyduje gdzie spędzi wieczność.

Gdy staniemy przed Bogiem w dniu tego sądu zapyta nas tylko o dwie rzeczy: Czy kochałeś? I Jak kochałeś?
Nasze podobieństwo do Boga to umiejętność kochania. W ostatnią niedzielę podane nam było czytanie z ewangelii, w której Żydzi pytali Jezusa o największe przykazanie. Odpowiedział im On: "Największe jest to: Będziesz miłował Pana, Boga swego z całej swojej mocy, z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego". To podwójne przykazanie miłości naprawdę jest potrójnym przykazaniem. Bo przecież nie można kochać bliźniego nie kochając siebie, nie można kochać Boga nie kochając bliźniego!

Przecież św. Jan w swoim liście napisał, że "nie można powiedzieć, że kochasz Boga, którego nie widzisz jeżeli nienawidzisz brata swego, którego widzisz" J

Rzeczy ostateczne
Przejdźmy jednak do schematu i punktu 3. W chwili sądu zdecyduje się los człowieka, jako konsekwencje jego życia, i tak:

 • Jeżeli nie kochałeś nikogo lub kochałeś tylko siebie - czeka Cię opcja nr 6
 • Jeżeli kochałeś siebie i bliźniego czeka Cię opcja nr 4
 • Jeżeli kochałeś siebie, bliźniego i Boga czeka Cię opcja nr 5!

To duże uproszczenie, ale na dzisiaj wystarczy.
plansza
Plansze w formacie PDF można pobrać stąd lub do wydruku jako kolorownaka stąd

O tajemniczym obcowaniu
Na planszy znajduje się drugi schemat (ten z kościołem). Pokazuje on prawdę o obcowaniu świętych. Ten staromodny zwrot potrzebuje wyjaśnienia: obcowanie to inaczej bycie ze sobą, obok siebie, życie razem. Święty to ten, kto w sobie odbija świętość samego Boga. W skrócie więc obcowanie świętych to wspólne życie trzech stref Kościoła (jako wspólnoty wierzących w Chrystusa).

Mamy więc trzy sfery:

 • Kościół pielgrzymujący, czyli nas żyjących na ziemi.
 • Kościół oczyszczający się lub pokutujący - czyli czyściec.
 • Oraz Kościół uwielbiony - czyli tych co oglądają już Boga twarzą w twarz.

Pomiędzy tymi częściami Kościoła może zaistnieć, i istnieje, wymiana usług (lub raczej posług, pomocy łaski itd.). ci co na ziemi mogą prosić o pomoc tych co są w niebie i mogą pomagać tym co są w czyś ćcu. CI co są w czyśćcu mogą prosić o pomoc tych co są w niebie i pomagać nam na ziemi. CI co są w niebie mogą pomagać nam i tym, którzy są w czyśćcu. Uff… A wszystko po to by każdy mógł znaleźć się w punkcie 5 naszego schematu - niebie!

O świętych w kilku słowach
Nikt sam nie może się zbawić. Nikt też sam z siebie nie może być świętym. Tylko Bóg daje zbawienie i tylko On jest święty. Ok, ale co to jest ta świętość? To na pewno nuda. W niebie przecież MUSI być nudno!

Świętość to w skrócie najwyższa dobroć, miłość, szczęście i prawda, tak wielka, że nie ma już większej. No, i taką świętość ma tylko Bóg. Obdarowuje On nią każdego kto chce. Przecież w ciągu wieków znajdowali się ludzie, którzy swoim życiem pokazywali te cechy Bożej świętości. Stąd nazywano ich świętymi. Warto zauważyć, że nie ze względu na nich samych, ale na podobieństwo ich życia do świętości Boga(!). Wielu jednak nie zostało wyniesionych na ołtarze. Ogromne rzesze umarły w ciszy, pokornie i nie znani dla większości ówczesnych im ludzi.

Zbawiony jest ten, kto wierząc w Syna Bożego stara się żyć jak najlepiej. W końcu nie wystarczy tylko wołać "Panie, Panie", ale trzeba też "wypełniać wolę Ojca który jest w niebie". Jak już ktoś do nieba dotarł to jest tam szczęśliwy - ciągle cieszą się Bogiem i Jego obecnością i … NIGDY SIĘ NIE NUDZĄ!

Przepis na świętość
No dobrze co zrobić by być świętym? Czy chodzi tylko by nie grzeszyć? Od wydarzeń w ogrodzie Eden, człowiek rodzi się skażony grzechem, ze złą, upadła naturą. Co to oznacza, że łatwiej mu grzeszyć niż czynić dobrze. Pisze o tym św. Paweł "nie rozumiem tego co czynię, bo nie czynię tego co chcę, ale to czego nie nawiedzę, to właśnie czynię". Nie ma więc człowieka, który by nie popełnił grzechu, "każdy kto mówi, że jest bez grzechu jest kłamcą i czyni Boga kłamcą", pisał św. Jan w swoim liście.

Ok, mamy już kondycję człowieka - grzech. Co w takim razie zrobić by być świętym? Nie bać się upadać! Ale wstawać jak najszybciej. Pisali o tym apostołowie w słowach "moc w słabości się doskonali" albo "tam gdzie wzmógł się grzech bardziej rozlała się łaska". Moment! Czyli co? Czy mam grzeszyć i być słaby? "Żadną miarą!". Chodzi o to by z ufnością zwracać się do Boga z prośbą o wybaczenie. Tak jak Dawid po grzechu z cudzą żoną. On przeprosił, odpokutował, przyjął słuszną karę i … Bóg mu błogosławił!

Upadłeś - powstań. Wypełnij to co do ciebie należy (spełniaj swoje obowiązki), pilnuj przykazań, bądź dobry dla ludzi. W skrócie - kochaj! Bo miłość to najdoskonalsze wypełnienie Prawa.

O praniu brudnych … dusz - czyściec
Nie każdy kto umarł zasłużył na piekło. Nie każdy też z nich zasłużył na niebo. To dla takich istnieje czyściec - miejsce a może bardziej stan, gdzie ogląda się Boga a to boli bo nie można się do Niego zbliżyć. Mistycy, którzy mieli kontakt z duszami czyśćcowymi opisują to jako bardzo dotkliwe cierpienie, nie dające się porównać z niczym innym na ziemi.

Ich sytuacja nie jest beznadziejna, bo przecież kiedyś opuszczą to miejsce. Możemy jednak im w tym pomóc. Jak? Oferując odpusty związane z obchodami świąt Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. W dniach od 1 do 8 listopada Kościół oferuje możliwość otrzymania odpustu zupełnego, który można oferować w intencji zmarłych.

Jakie są warunki odpustu?

 • Stan łaski uświęcającej i brak przywiązania do grzechu,
 • Nawiedzenie cmentarza, kaplicy lub kościoła,
 • Komunia święta,
 • Modlitwa za dusze zmarłych,
 • Modlitwa w intencjach Ojca Świętego

Co to takiego ten odpust?
"Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych" (KKK 1471).

Pomiędzy niebem, czyśćcem i ziemią następuje nieustanna wymiana łask uproszony u Boga. Możemy sobie wzajemnie pomagać, żyć ze sobą - obcować ze świętymi.

Zakończenie

Kościół składa się z trzech "sfer": pielgrzymującej (nas na ziemi), oczyszczającej się (czyściec) oraz uwielbionej (święci). Pomiędzy tymi sferami dochodzi do wymiany łask otrzymanych od Boga. Dzięki nim każdy może osiągnąć swój cel podstawowy - dostać się do wiecznej szczęśliwości z Bogiem w niebie.
Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny są okazją by podziękować Bogu za wszystkich, którzy poprzedzili nas w drodze do nieba i którzy orędują przed Bogiem za nami.

Notatka

Celem każdego człowieka jest wspólne szczęście z Bogiem w niebie. Każdy z nas swoim życiem powinien odbijać jak najlepiej obraz Boga, tak, by zostać świętym - Jego świętością. Pomocą służą nam ci, którzy byli przed nami i albo są już w niebie, albo oczekują w czyśćcu na wejście do niego. Możemy nawzajem sobie pomagać w osiągnięciu tego celu przez modlitwę, post i jałmużnę w swoich wzajemnych intencjach.

Plansza do wydruku i pokolorowania przez uczniów (wyżej do pobrania w PDF)
plansza