katechein
 

Sprawdzian wiadomości w klasie 3GP

Home Konspekty i scenariusze 07.11.2014 18560 drukuj
 

Imię i nazwisko................................................... klasa 3...

Odpowiedz na pytania lub zaznacz właściwą odpowiedź

1. Czym jest miłość? 3p

 1. To uczucie, które ma się w sercu wobec zwierzaka
 1. To uczucie jakie ma się wobec drugiej osoby
 1. To decyzja woli by trwać przy drugiej osobie i troszczyć się o nią
 1. To decyzja woli, którą można dowolnie zmieniać w zależności od samopoczucia

2. Poddaj definicję małżeństwa 5p

 1. To wspólnota dwóch osób płci przeciwnej skierowana na dobro współmałżonków zrodzenie i wychowanie potomstwa
 1. To umowa społeczno-prawna o określonych skutkach cywilnych
 1. To wspólnota dwóch osób obojętnej płci skierowana na dobro partnerów i wychowanie potomstwa
 1. To życie ze sobą

3. Wymień i opisz cechy małżeństwa 10p

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 .Co to są emocje? 1p

 1. To psychiczne ustosunkowanie się do osób, zjawisk lub rzeczy
 1. To napięcie emocjonalne
 1. To napięcie psychiczne
 1. To gniew, złość, rozczarowanie

5. Jaka jest wartość moralna emocji i co decyduje o tym, że są dobre lub złe? 2p

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Kto to jest święty? 2p

 1. To ten, którego Kościół takim ogłosił
 1. To ten, który odbija w sobie podobieństwo do Pana Boga
 1. To ten, który już umarł
 1. To taki człowiek, który czynił cuda

7. Co to jest i na czym polega obcowanie świętych? 4p

 1. Na tym, że są trzy warstwy Kościoła
 1. Na wymianie łask uzyskanych od Boga pomiędzy sferami Kościoła
 1. Na wzajemnej modlitwie za siebie
 1. Na tym, że żyje się ze świętymi obok
obniżone PUNKTACJA norma
27 CEL 27
26,0 22,0 BDB 26,0 24,0
22,0 17,0 DB 24,0 20,0
17,0 12,0 DST 20,0 13,0
11,0 6,0 DPS 13,0 9,0
6,0 0,0 NDST 9,0 0,0