logoRSS
 
 

Sprawdzian w klasie 2 GP

Kategoria: Konspekty i scenariusze, dodał: admin, 07.11.2014, odsłon: 17059, druk

Imię i nazwisko: .................................................... klasa 2....

1. Co to jest sakrament? 2p

a. Widzialny znak niewidzialnej łaski b. Rytuał c. Znak wiary d. Widzialna łaska

2. Jak dzielimy sakramenty? 3p

 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………

3. Przypisz sakrament do odpowiedniej grupy: 6p

Sakramenty wtajemniczenia Sakramenty uzdrowienia Sakramenty w służbie komunii

 

 

 

   

4. Wymień wszystkie sakramenty: 7p

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….............

5. Podaj inne nazwy Eucharystii 6p

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

6. Jak dzielimy (części) Mszę Świętą? 4p

 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………

7. Z jakich części składa się liturgia słowa? 5p

 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………

8. Jakie są skutki sakramentu chrztu? 4p

 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………

9. Jakie mamy rodzaje chrztu? 3p

 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………

10. Kto może udzielać sakramentu bierzmowania? 1p

…………………………………………………………………………………………

11. Jakie są skutki sakramentu bierzmowania? 4p

 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………

12. Kto to jest święty? 2p

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

obniżone PUNKTACJA norma
47   CEL 47  
46,0 39,0 BDB 46,0 42,0
39,0 30,0 DB 42,0 35,0
30,0 21,0 DST 35,0 23,0
20,0 11,0 DPS 23,0 16,0
11,0 0,0 NDST 15,0 0,0
 
Autor wyłączył komentowanie tego wpisu
up