katechein
 

Moje miejsce w domu rodzinnym - konspekt 2014

Home Konspekty i scenariusze 18.11.2014 30296 drukuj
 
Temat Moje miejsce w domu rodzinnym
Klasa 3GP
Cele
  • Uczeń potrafi wskazać sposoby przezwyciężania konfliktu pokoleń.
  • Uczeń potrafi uzasadnić konieczność dialogu i wybaczenia w relacjach rodzinnych.
  • Uczeń wie czym jest miłość i rozróżnia jej rodzaje w obrębie rodziny.
Wstęp

Nikt cię nie rozumie, rodzice to stare pryki, które nic o świecie nie wiedzą. Ciągle się czepiają, czegoś chcą. Każą się uczyć?! Przecież bez tego można żyć - to ci się nie przyda! Najstraszniejsze w tym opisie jest to, że jak będziesz miał swoje dzieci to będą one mówiły tak o tobie

No ok, jak to wtedy będzie? Co spowoduje taką zmianę w tobie, że usłyszysz takie słowa od twojej pociechy? Konflikt pokoleń. Tak, tak ten mityczny konflikt istnieje i ma się dobrze, całkiem dobrze.

Rozwinięcie

Prawie prawem natury jest fakt, że pomiędzy pokoleniami rosą różnice, które się manifestują buntem. Bunt ten wynika z różnic w widzeniu świata i oczekiwań wobec życia. Dorośli już wiedzą, że muszą modyfikować swe marzenia do rzeczywistości, a młodzież jeszcze o tym nie wie i chce zmieniać rzeczywistość do swoich marzeń.

Młody jest butny, srogi w ocenie, czarno - biały (idealista) a stary, hmm sorki starszy, już jest doświadczony życiem, z masą porażek na koncie, z połamanym sercem, z doświadczeniami chwil ciężkich ale też i tych szczęśliwych. On już wie "z czym to się je".

Młody dostrzega różnice w tym co dorośli mówią i robią. Widzą, że rodzice nie są tacy wspaniali jak się im kiedyś wydawało. Dziś autorytetem dla nich jest grupa lub ktoś inny (oczywiście inny od rodziców). To budzi bunt, gniew (czasem słuszny) i niezrozumienie motywów "starszych" - czyli prowadzi do ścierania się z nimi, do KONFLIKTU.

Nie zawsze konflikt to coś złego! Czasem to wyraźne powiedzenie (wykrzyczenie) sobie różnicy zdań, które może się stać przyczyną do wzmocnienia wzajemnych więzi i lepszego zrozumienia.

Co trzeba zrobić by konflikt pokoleń budował a nie niszczył? Tak po chrześcijańsku trzeba - MIŁOŚCI i gotowości do PRZEBACZENIA.

Kto to ta rodzina? To grupa ludzi połączonych pokrewieństwem, żyjących razem i dzielących swoje troski, problemy i szczęście. Mówiąc tu wciąż o normie, zazwyczaj składa się ona z rodziców i dzieci w różnych pokoleniach. Więzią ich łączącą powinna być miłość (mówimy przecież o normie w kontekście chrześcijańskim).

Wspaniale opisuje to autor Listu do Kolosan: "Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha." Kol 3,18-21

W innym miejscu w liście do Koryntian: "Mąż niechaj oddaje żonie co jej się należy, podobnie żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż, podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu…" 1Kor 7,3-5

W liście św. Pawła do Tytusa: "starsze kobiety… niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci… aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono" Tt 2,3-5.

W liście do Efezjan: "Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał zań samego siebie. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego…" Ef 5,25.28.33.

Piotr w swoim liście pisze tak: "Podobnie, wy mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody" 1P 3,7.

A dzieciom apostoł Paweł zaleca: "Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna" Ef 6,1. "Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie". Kol 3,20.

Nie ma na ziemi człowieka, który coś robi i nie popełnia błędów(!). Każdy błąd można jednak wybaczyć o ile się kocha tego, kto te błędy popełnia.

A co zrobić gdy nie daje się już rady? To tylko - EUCHARYSTIA i SPOWIEDŹ

Bóg daje nam możliwość pomocy w postaci sakramentów. Najbardziej skuteczne w tej sytuacji są przyjmowane z wiarą Eucharystia i sakrament pokuty.

Eucharystia to uczta miłości, miejsce nauki poświęcenia się dla innych. Otwierania się na ich potrzeby i oczekiwania, rezygnacji ze swoich racji (często nawet tych uzasadnionych) dla dobra całości.

Spowiedź to miejsce oczyszczenia i pracy nad sobą; przemiany serca i spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. To także okazja do pojednania i przebaczenia sobie wzajemnie.

Zakończenie W każdej rodzinie, gdzie ścierają się różne pokolenia dochodzi do konfliktu. Czasem może on zniszczyć więzi rodzinne, można go jednak przekuć w sukces. Kiedy kocha się rodziców a oni kochają swoje dzieci, mogą sobie wzajemnie wybaczać.
Ćwiczenia
  1. Korzystając z podanych fragmentów opisz co Biblia mówi o życiu rodzinnym. (Kol 3,18-21; 1Kor 7,3-5; Tt 2,3-5; Ef 5,25.28.33; 1P 3,7; Ef 6,1; Kol 3,20;
  2. Napisz krótką modlitwę za swoją obecną i przyszłą rodzinę.