katechein
 

Spełnione obietnice - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 03.02.2015 10852 drukuj
 

Temat: Spełnione obietnice

Klasa: 1GP

Cel:

  • uczeń wie, że Bóg składa ludziom obietnice dotyczące Mesjasza

  • uczeń wie, że wszystkie te zapowiedzi spełniają się w Chrystusie

Cel dla ucznia:

  • Jak w historii Izraela Bóg zapowiadał Jezusa?

Formy pracy:

  • praca z tekstem biblijnym J1,26-34 (świadectwo Jana o Jezusie)

  • przyporządkowanie postaci do obietnic (Adam i Ewa - Protoewangelia; Naród Wielki - Abraham; Wzbudzę Proroka takiego jak Ty - Mojżesz; Królewski potomek, który będzie rządził na wieki - Dawid)

Wstęp:

Od grzechu pierwszych ludzi Bóg okazuje człowiekowi pomoc i daje obietnice zbawienia. Już Adam i Ewa w Raju usłyszeli zapowiedź zbawienia - Protoewangelię. W czasach późniejszych Bóg wielokrotnie zapewniał wiernych Mu ludzi o swoim błogosławieństwie dla całej ludzkości. Ta dobra nowina dotyczyła nadejścia Mesjasza, który odkupi wszystkich ludzi.

Zadanie 1

W tabeli mamy postacie, a poniżej obietnice Boga wobec nich lub wszystkich ludzi; przypisz jedne do drugich i zapisz w zeszycie:

Osoba

Obietnica (przepisz pasujący fragment)

Adam i Ewa

Abraham

Mojżesz

Dawid

Izajasz

Jan Chrzciciel

1. Staniesz się ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. 2. Wzbudzę im proroka ... takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa. Jego będziesz słuchał. 3. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę» 4. Oto Panna pocznie i porodzi Syna 5. Kiedy wypełnią się twoje dni... wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego... i utwierdzę Jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron Jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. 6. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.

Rozwinięcie:

Wszystkie te obietnice skupiają się w osobie Jezusa z Nazaretu. Daje temu świadectwo Jan Chrzciciel w słowach:

"Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: « Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym". Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym»."

Zadanie 2

Jan Chrzciciel nazywany jest ostatnim prorokiem ST. Jak o nim powiedział sam Jezus przyszedł on w mocy i duchu Eliasza, by zapowiedzieć nadejście obiecanego Mesjasza. Odpowiedz na pytania:

  1. Jakimi słowami określa Jan Chrzciciel osobę Jezusa z Nazaretu?

  2. Jaki obraz chrztu Jezusa rysuje Prorok?

  3. Jakie postacie Boga można zauważyć w scenie chrztu Jezusa?

Zakończenie:

Uwierzenie w to, że Jezus jest zapowiadanym Zbawicielem wymaga od nas zmiany swego życia. Uznanie, że Bóg dał nam swego Syna pociąga za sobą potrzebę postępowania wg tego jak Bóg określił w swoich przykazaniach. Trzeba w pokorze postrzegać siebie jako osobę potrzebującą zbawienia - odkupienia. Z tego faktu wypływa wdzięczność za okazane nam Boże miłosierdzie.