katechein
 

Droga krzyżowa dla młodzieży -2015

Home Artykuły 22.02.2015 13648 drukuj
 

Wstęp:

Przychodzimy dziś do Ciebie Boże, by towarzyszyć Twemu Synowi w chwilach Jego męki. Dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie, które nam okazałeś w Chrystusie, który odpłacił się Twojej sprawiedliwości. Z wdzięcznością stajemy u stóp Jego krzyża i prosimy o zmiłowanie.

Stacja 1 - Pan Jezus skazany na śmierć

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie … Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupić raczył.
Panie Jezu, Ty zostałeś oskarżony i skazany za coś czego nie zrobiłeś. Nas też spotykają takie sytuacje, przypominając je sobie w sercu składamy je przed Tobą, by wraz z Twoją ofiarą stawały się odpłatą Bożej sprawiedliwości.
(Chwila ciszy…)

Stacja 2 - Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie … Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupić raczył.
Ty Jezu, zbity i zmęczony wziąłeś krzyż na swoje barki. I my często, mimo, że nie chcemy, musimy brać na siebie obowiązki, które nam ciążą. Pomóż nam prosimy, byśmy nie zrzucali tych ciężarów z siebie, ale szukali mocy w Tobie.
(Chwila ciszy…)

Stacja 3 - Pierwszy upadek Pana Jezusa

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie … Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupić raczył.
Upadłeś pod ciężarem krzyża naszych grzechów. W tej stacji przychodzimy z naszymi upadkami, ale jeszcze bardziej z powstawaniem z tych upadków. To Ty dajesz nam siły do podniesienia się. Dziękujemy Ci Jezu i powierzamy się Tobie.
(Chwila ciszy…)

Stacja 4 - Pan Jezus spotyka swą matkę

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie … Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupić raczył.
Spotkałeś w chwili swej męki i poniżenia swoją Matkę. Rodzicielkę, która kocha Cię całym sercem. My często przeżywamy nasze troski w samotności, pozwól i nam spotkać Twoją Matkę, by stała się źródłem naszej pociechy w trudnych chwilach naszego życia, które teraz oddajemy Tobie.
(Chwila ciszy…)

Stacja 5 - Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie … Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupić raczył.
Przymuszony przez straże, obcy człowiek został Twoim pomocnikiem. Dziękujemy Ci Szymonie, za twoją pomoc. Dziękujemy także tym wszystkim, którzy czasem wbrew swojej woli pomagają także i nam w trudnych chwilach naszego życia. Powierzamy ich Tobie Jezu.
(Chwila ciszy…)

Stacja 6 - Weronika ociera twarz Pana Jezusa

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie … Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupić raczył.
Weronika to Twoja przyjaciółka od serca, która ryzykowała wiele by Ci ulżyć w cierpieniu. Postaw przy nas Boże takich przyjaciół i pomóż nam być takimi przyjaciółmi dla innych.
(Chwila ciszy…)

Stacja 7 - Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie … Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupić raczył.
Upadłeś po raz drugi pod ciężarem naszego długu. Z serca przepraszamy Ciebie, za to, że dokładamy Ci ciągle nowych grzechów. Nasze upadki także bolą. Szczególnie kiedy upadamy po raz kolejny w tym samym. Bądź, prosimy, naszą siłą do podnoszenia się z naszych upadków.
(Chwila ciszy…)

Stacja 8 - Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie … Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupić raczył.
Jezu, Ty będąc umęczonym, zbitym i obciążonym ponad miarę, pocieszasz innych! My w takich sytuacjach zamykamy się w sobie i szukamy pocieszenia u bliskich i przyjaciół. Jakże inni jesteśmy?! Skąd Ty masz tą siłę? Pomóż nam Boże tak kochać jak Twój Syn, byśmy pośród własnych łez potrafili pocieszać innych.
(Chwila ciszy…)

Stacja 9 - Trzeci upadek Pana Jezusa

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie … Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupić raczył.
Upadasz po raz trzeci. To nasze nałogi, grzechy ciągle powtarzane, od których nie możemy się uwolnić. Ty jednak wstajesz i idziesz dalej. My tracimy nadzieję, wątpimy, zatrzymujemy się w drodze zniechęceni. Patrzymy teraz na Ciebie i chcemy jak Ty w miłości znaleźć siłę, powstać i iść dalej.
(Chwila ciszy…)

Stacja 10 - Pan Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie … Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupić raczył.
Oprawcy obdarli Cię z resztek ubrania. Stoisz teraz nagi wobec wszystkich. Obnażają przyjaciele, gdy nas zdradzają. To boli, bardzo boli. Ty jednak przebaczyłeś swoim oprawcom. I my wybaczamy zdrady naszym bliskim: rodzicom, rodzeństwu i przyjaciołom. Z Ciebie chcemy wziąć do tego siłę. (Chwila ciszy…) Wybaczamy.
(Chwila ciszy…)

Stacja 11 - Pan Jezus przybity do krzyża

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie … Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupić raczył.
Twoja miłość została przybita do krzyża. Masz teraz przybite ręce i nogi. Nie możesz się ruszać. Gdy teraz patrzymy na Ciebie jesteśmy Ci wdzięczni. Bo przybite ręce pokazują Twe otwarte ramiona dla każdego kto chce podejść do Ciebie. W Tobie szukamy siły, pociechy i wyzwolenia.
(Chwila ciszy…)

Stacja 12 - Pan Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie … Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupić raczył.
Umarłeś. Dałeś przebić swe serce, by przez tę ranę wylewać miłość i miłosierdzie na tych, którzy staną u stóp twego krzyża. Jesteśmy tu przed Tobą, wierzymy, mamy w Tobie nadzieję i kochamy Cię Jezu. Z całego serca kochamy Ciebie.
(Chwila ciszy…)

Stacja 13 - Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie … Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupić raczył.
Zdjęli Cię umęczonego z krzyża. Uwolnili Twe ręce i nogi. Oddali Cię Matce. Ona teraz tuli Cię do swego serca i nasłuchuje. Czasami i my jesteśmy umęczeni, zrezygnowani, chętnie byśmy zniknęli. Postaw wtedy przy nas swoją Mamę, niech Ona nas otuli i weźmie w swoje ramiona.
(Chwila ciszy…)

Stacja 14 - Pan Jezus złożony do grobu

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie … Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupić raczył.
Bliscy złożyli Cię w grobie. Wspominałeś kiedyś o znaku Jonasza - to właśnie on. Trzy dni w grobie i … nadzieja na zmartwychwstanie. To co wydaje się końcem, porażką staje się szansą na zwycięstwo. Kochany Jezu, pomóż nam patrzeć dalej niż tylko śmierć. Daj nam nadzieję, wiarę a przede wszystkim miłość, by ona wiodła nas na spotkanie z Tobą.
(Chwila ciszy…)

Zakończenie:

W czasie tej drogi krzyżowej chcieliśmy my odnaleźć w naszym życiu ślady Twojej obecności Boże. Pamiętamy o Tobie i kochamy Ciebie. Dziękujemy Tobie za ofiarę z życia Twego kochanego Syna. Przeżywając wraz z Nim nasze cierpienia, mamy nadzieję, że choć trochę Mu ulżymy.

Módlmy się:

Sprawiedliwy i miłosierny Boże, Ty wiedząc, że sami nie jesteśmy w stanie zapłacić długu Twej sprawiedliwości, posłałeś swego Syna Jedynego, by w ciele człowieka nas odkupił. Spraw prosimy, byśmy naśladując Jego miłość do Ciebie i ludzi, wraz z Nim zmartwychwstając, spotkali się z Tobą w niebie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen