katechein
 

Nabożeństwo pokutne na szkolne rekolekcje

Home Artykuły 22.02.2015 14466 drukuj
 

Wstęp:

K: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W: Amen
K: Stajemy dziś przed Tobą Boże w duchu prawdy o Tobie i o nas samych. Chcemy szukać prawdy o naszym grzechu i Twojej miłości. Chcemy przeżyć najbliższy czas wsłuchując się w Twoje słowo i w jego świetle badać nasze serca, tak by jeżeli coś nam wyrzuca natychmiast mogli to oddać Tobie w sakramencie pojednania.
K: Módlmy się:
K: Miłosierny Boże, który posyłasz Ducha Świętego, by nas pouczał i wszystko nam przypominał, pozwól nam rozpoznać grzeszność naszą i ogrom Twego miłosierdzia. Pobudzaj nasze serca do gorącej odpowiedzi na Twoją łaskę nawrócenia. Przez Chrystusa, Pana Naszego.
W: Amen

Liturgia słowa

K: Wsłuchajmy się w Słowo Boże jakie kieruje do swego Ludu:

Czytanie z księgi proroka Izajasza

"[…]To jest ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: "Oto jestem!"
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach.."

Psalm responsoryjny

Ref. Okaż nam Panie miłosierdzie swoje
Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane.

Ref. Okaż nam Panie miłosierdzie swoje
Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.

Ref. Okaż nam Panie miłosierdzie swoje
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi.

Ref. Okaż nam Panie miłosierdzie swoje
Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze;
dni określone zostały, chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.
Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak jest ogromna ich ilość!
Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku; gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.

Ref. Okaż nam Panie miłosierdzie swoje

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian

Bracia: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa ? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy ? Przenigdy ! Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało ? Będą bowiem - jak jest powiedziane - dwoje jednym ciałem. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. […] Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie ? Za [ wielką ] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Oto Słowo Boże…

Chwała Tobie, Słowo Boże.

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami.
K. Pan z wami
W. I z duchem Twoim
K. Słowa Ewangelii według św. Jana (1 21, 15-19)
W. Chwała Tobie, Panie
Gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?" Odpowiedział Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do niego: "Paś baranki moje!" I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?" Odparł Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do niego: "Paś owce moje!". Powiedział mu po raz trzeci: "Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?" Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: "Czy kochasz Mnie?" I rzekł do Niego: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do niego Jezus: "Paś owce moje! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz". To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: "Pójdź za Mną!"
(W ramach homilii jest wspólny rachunek sumienia.)

Rachunek sumienia:

Ty chcesz wolności człowieka. Dajesz nam poznać swoją wolę i to co się Tobie podoba. Pragniesz by kierowała nami miłość podobna do Twojej. Po grzechu nie wypominasz go nam, ale pytasz jak Piotra "czy miłujesz mnie". Odkupieni za cenę życia Twego Syna szukamy światła u Ciebie Boże. Ty znasz nas Panie, przenikasz i nie ma w nas nic ukrytego przed Tobą.
Pragniemy teraz uczynić rachunek sumienia, który pomoże nam rozpoznać rany które zadaliśmy Tobie Boże i naszym bliźnim.

Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną:

 • Czy Bój jest dla mnie Jedynym Bogiem?
 • Czy nie szukasz innych bogów w postaci komputera, gier, przyjemności?
 • Czy nie szukasz odpowiedzi na pytania o moją przyszłość we wróżbach i horoskopach?
 • Czy modlisz się?
 • Czy na katechezie nie przeszkadzasz innym w poznawaniu Boga?
 • Czy dajesz świadectwo swoim życiem, że wierzysz w Boga?

Nie będziesz brał imienia Pana swego nadaremno:

 • Czy nie nadużywasz Twego imienia?
 • Czy wypowiadasz je z szacunkiem?
 • Czy kiedy się modlisz robisz znak krzyża z uwagą i wypowiadasz imię Trójcy Świętej z pobożnością?
 • Czy nie naśmiewasz się z tych co wierzą w Boga?

Pamiętaj byś dzień święty święcił:

 • Czy jesteś co niedzielę na mszy świętej?
 • Gdzie jesteś wtedy w kościele?
 • Czy przyjmujesz godnie komunię świętą?
 • Czy pamiętasz o innych świętach?
 • Czy nie usprawiedliwiasz się zbyt łatwo z nieobecności na Eucharystii?
 • Czy chodzisz do kościoła tylko dla pieczątki lub podpisu w indeksie?

Czcij ojca swego i matkę swoją:

 • Czy szanujesz swoich rodziców?
 • Czy jesteś im wdzięczny za to co od nich masz?
 • Czy pomagasz im na miarę swych sił i możliwości?
 • Czy jesteś im posłuszny?
 • Czy twoi rodzice mogą być z ciebie dumni?
 • Jak odnosisz się do starszych? Nauczycieli, katechetów i sąsiadów?
 • Czy jesteś dobrze wychowany?

Nie zabijaj:

 • Czy nie zabijasz słowem swoich kolegów i koleżanek?
 • Czy nie zabijasz siebie lenistwem i brakiem ruchu?
 • Czy nie szkodzisz sobie paląc papierosy lub używając alkoholu lub innych używek?
 • Czy dbasz o swoją higienę i zdrowie?
 • Czy dbasz o środowisko naturalne i porządek wokół siebie?

Nie cudzołóż:

 • Czy nie interesujesz się zbytnio swoim ciałem?
 • Czy nie masz problemu z czystością myśli i ciała?
 • Czy nie oglądasz pornografii?
 • Czy nie opowiadasz nieodpowiednich dowcipów?
 • Czy nie usprawiedliwiasz grzechów innych, bo przecież wszyscy tak robią?

Nie kradnij:

 • Czy szanujesz swoją własność?
 • Czy szanujesz własność innych lub dobra wspólne?
 • Czy nie kradniesz?
 • Czy nie ściągasz w szkole?
 • Czy samodzielnie się uczysz i odrabiasz zadania domowe?
 • Czy się nie spóźniasz na lekcje?
 • Czy używasz legalnego oprogramowania i gier?
 • Czy nie podbierasz rodzicom pieniędzy?

Nie kłam:

 • Czy kłamiesz, oszukujesz i obmawiasz?
 • Czy nie potrafisz dochować tajemnicy?
 • Czy zdradzasz swoich przyjaciół?
 • Czy poświadczasz nieprawdę lub milczysz bo nie chcesz być "kablem"?
 • Czy potrafisz przyznać się do swoich błędów?
 • Czy potrafisz przeprosić za zło, które uczyniłeś?
 • Czy nie przeklinasz i nie używasz wulgaryzmów?
 • Czy się spowiadasz? A Jeśli tak - czy ważnie?

Nie zazdrość innym:

 • Czy nie zazdrościsz innym?
 • Czy nie chcesz by ktoś inny ucierpiał bo ty nie masz tego co on ma?
 • Czy nie kłamiesz lub oczerniasz innych by pokazać ich w złym świetle?

Wypełniaj swoje obowiązki:

 • Czy jesteś dobrym synem lub córką?
 • Czy jesteś dobrym uczniem?
 • Czy jesteś uczciwym człowiekiem?
 • Czy jesteś uczynny wobec słabszych i potrzebujących.
 • Czy jesteś szczery i potrafisz postawić się w sytuacji innych?
 • Czy robisz to o co inni cię proszą?

K: Wzbudźmy w sobie żal za rozpoznane zło, którego się dopuściliśmy.
Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy.
K: Módlmy się:
K: Panie, tym czego oczekujesz od nas jest miłość. Wspominając naszą grzeszność spoglądamy z nadzieją w Twoją stronę i prosimy Ciebie o zmiłowanie. Odpuść nam nasze winy i dopomóż zapomnieć winy tym, którzy wobec nas zgrzeszyli. Tak byśmy wszyscy razem, połączeni więzią miłości, mogli spotkać się z Tobą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen

Sakrament pojednania

Księża uczestniczący wraz z młodzieżą w nabożeństwie pokutnym rozchodzą się do konfesjonałów. Młodzież podchodzi do spowiedzi, reszta czuwa w ciszy przed Najświętszym sakramentem lub Tabernakulum. Ważne jest by wytłumaczyć młodzieży, że nie jest to czas wolny i nie wychodzimy z kościoła.

Dziękczynienie po spowiedzi - adoracja

K: Gdzie wzmógł się grzech tam bardziej jeszcze rozlała się łaska. Miłość i miłosierdzie Boga dotyka każdego, kto przychodzi i prosi Boga o nią. Dziękujemy Ci Boże, że jesteś dobry i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie pamiętasz naszych grzechów i nie pamiętasz złego lecz cieszysz się z każdego kto nawraca się do Ciebie. Wdzięczni jesteśmy za okazane nam miłosierdzie i cierpliwość, za to, że przywracasz w nas przez spowiedź łaskę więzi z Tobą i na powrót czynisz nas wspólnotą z Tobą.
K: Módlmy się
Wszechmogący Wieczny Ojcze, który obdarowujesz nas wszelką łaską i przebaczeniem oraz czynisz nas Twoimi dziećmi w Chrystusie. Pokornie Cię błagamy byś obdarzył nas łaską wytrwania w dobrym, umocnił nasze drogi by zawsze wiodły do Ciebie, a u kresu naszych dni byśmy mogli spotkać się z Tobą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Błogosławieństwo

K: Pan z Wami
W: I z duchem Twoim
K: Pochylcie głowy na błogosławieństwo
K: Boże, nasz Ojcze, okaż miłosierdzie swojemu ludowi i uwolnij go od zła wszelkiego, aby całym sercem Tobie służył i żył w pokoju pod Twoją opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego.
K: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
W: Amen.