katechein
 

Spory wokół Jezusa - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 16.03.2015 10164 drukuj
 
Temat

Spory wokół Jezusa

Klasa

1GP

Cele
 • Zapoznanie z postawami ludzi wobec Jezusa
 • Zapoznanie ze starożytnymi sporami o Jezusa
Cele dla ucznia
 • Jezus nie jest "punktem usługowym" spełniającym zachcianki człowieka
Na.Co.Be.Z.U

Różne spojrzenia na osobę i działalność Jezusa Chrystusa.

Wstęp

Na ostatnich lekcjach dowiedzieliśmy się o Jezusie Chrystusie następujących faktów:

 • Jezus jest osobą historyczną
 • Jezus jest prawdziwym człowiekiem
 • Jezus jest obiecywanym przez ST Mesjaszem
 • Jezus jest Synem Boga, który zmartwychwstał
 • Jezus łączy w sobie dwie natury (unia hipostatyczna)

Kim jednak jest Jezus? Nie kim jest w historii? Ale kim jest Jezus dla ciebie? Co dla ciebie On znaczy?
Nie jest to pytanie nowe. Mało tego Jezus sam zadał je swoim uczniom. Tak przedstawia to ewangelista Marek: "Jezus (…) pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz»." Mk 8,27-29

Rozwinięcie

Jak patrzyli na niego współcześni ludzie?
Na to pytanie odpowiadali uczniowie ale i ludzie, którzy Jezusa spotykali na co dzień. Odpowiedzi były bardzo różne:

 • Sąsiedzi z Nazaretu widzieli w Jezusie syna Józefa i "brata" Jakuba, którego matka nazywała się Miriam (Maryja).
 • Ludzie z Samarii widzieli w Nim jednego z Żydów, których nie lubili.
 • Ci, których uzdrowił lub uwolnił od złych duchów widzieli w Nim Lekarza.
 • Ci, których Jezus karmił swoim słowem uznawali Go za nauczyciela.
 • Nakarmieni przez Niego chlebem i rybami, chcieli Go obwołać królem.
 • Starsi Ludu, faryzeusze i uczeni w Piśmie uważali Go za zgorszenie i zagrożenie.
 • Świadkowie wskrzeszeń, uwolnień i uzdrowień uważali Go za Boga.
 • Uczniowie widzieli w Nim Mesjasza.

Dobrze to widać w tym fragmencie z ewangelii Marka "Jezus (…) pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz»." Mk 8,27-29

Skąd różnice?
Różnice w spojrzeniu na Jezusa wypływały z oczekiwań jakie mieli ludzie wobec Niego. Bliscy Mu uczniowie widzieli w Nim Syna Bożego - Mesjasza. Gapie, słuchacze, chorzy i potrzebujący widzieli w Nim kogoś kto spełni ich potrzeby. To coś na wzór sklepu - przychodzę do Jezusa bo czegoś chcę, a jak już to mam to Go zostawiam i nie interesuję się Nim ani tym co mówi i czego wymaga. Dobrą ilustracją takiej postawy jest stare porzekadło "jak trwoga to do Boga" a potem inne "hulaj dusza, piekła nie ma!".

Tak więc nasze spojrzenie na osobę Jezusa zależy od naszych oczekiwań. Dlatego tak ważne jest wiedzieć kim On jest, by wiedzieć czego się od Niego spodziewać.

Spory o Jezusa
W pierwszych wiekach Kościoła wielu wypowiadało się na temat tego kim Jezus jest lub też kim nie jest. Można wyróżnić np. takie poglądy jak:

 • Gnoza - głosił dwa poglądy: dualizm odwiecznego dobra i zła, gdzie Bóg jest dobry a równy Mu diabeł od wieków zły; zbawienia dostępuje człowiek wtajemniczony znający tajemne księgi.
 • Monofizytyzm - zaprzecza obecności w Jezusie dwóch natur, boskiej i ludzkiej.
 • Arianizm - twierdzi, że Syn oraz Duch Święty poddani są Ojcu, nie są równi Bogu Ojcu.
 • Nestorianizm - widział w Jezusie tylko człowieka, bez boskiej natury.

Poglądy te określa się mianem błędów - herezji, które mogą prowadzić do schizmy - rozłamu w Kościele.

"A wy za kogo Mnie uważacie?"
Warto zadać sobie to pytanie(!) od niego wbrew pozorom wiele zależy. Napisz w zeszycie na środku kartki pytanie "KIM DLA MNIE JEST JEZUS?".
Zastanów się przez chwilę i napisz odpowiedź. Prawdziwą, nie taką ułożoną, ale twoją.

A teraz przypomnij sobie wszystko co o Nim wiesz i spójrz na to co napisałeś. Czy zgadzasz się ze swoim zdaniem?
Napisz teraz poniżej taki tekst: "JEST TAKI DLA MNIE BO:" i uzasadnij poprzednią wypowiedź. Zrób to szczerze, odpowiadasz przecież sobie, nikt tego nie będzie oceniał.

Co decyduje, że widzimy w Jezusie Boga?

Tym co zmienia nasze podejście do Jezusa jest wiara. Wiara to świadome, dobrowolne i dokonujące się z pomocą łaski Bożej uznanie za prawdę tego wszystkiego, co Bóg objawił o Sobie. Rodzi się ona ze spotkania z objawiającym się Bogiem. Jest naszą odpowiedzią na to spotkanie.

Zakończenie

To ważne by umieć odnieść się do osoby Jezusa. Ten moment zmienia nasze życie. Decyduje o tym jak będziemy żyć w przyszłości, zmienia nasze decyzje w stosunku do Boga, do siebie i bliźnich.
To pytanie trzeba zadawać sobie często i zawsze na nowo.

Notatka

Jezus dla każdego jest kimś innym. Każdy szuka w Nim coś innego. Wiedząc, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem możemy do Niego zwrócić się ze wszystkim. Ważne by towarzyszyła temu wiara w Niego i Jemu. Jest ona odpowiedzią na boże objawienie dokonane w Chrystusie.

Słowniczek

Monofizytyzm - zaprzecza obecności w Jezusie dwóch natur, boskiej i ludzkiej.
Gnoza - głosił dwa poglądy: dualizm odwiecznego dobra i zła, gdzie Bóg jest dobry a równy Mu diabeł od wieków zły; zbawienia dostępuje człowiek wtajemniczony znający tajemne księgi.
Arianizm - twierdzi, że Syn oraz Duch Święty poddani są Ojcu, nie są równi Bogu Ojcu.
Nestorianizm - widział w Jezusie tylko człowieka, bez boskiej natury.
Herezja - przeinaczenie sensu prawdy wiary, które staje się sprzeczne z dogmatem.
Schizma - formalny rozdział między wyznawcami jednej religii.
Dogmat - nauka wiary zawarta w Objawieniu, której poprawna interpretacja jest ściśle określona przez Kościół.
Wiara - chrześcijańska jest to świadome, dobrowolne i dokonujące się z pomocą łaski Bożej uznanie za prawdę tego wszystkiego, co Bóg objawił o Sobie.