katechein
 

Zasady życia chrześcijańskiego - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 19.04.2015 13573 drukuj
 
Temat

Zasady życia chrześcijańskiego

Klasa

1GP

Cele
 • uzasadnia aktualność Jezusowych zasad życia.
Na.Co.Be.ZU

zna osiem błogosławieństw, potrafi odnieść je do swojego życia

Formy i metody pracy

Praca z tekstem źródłowym, puzzle,

Wstęp

Każdy szuka szczęścia i spełnienia. Każdy, bez wyjątku! Różnie można to spełnienie określać, ale szuka go każdy. My chrześcijanie wiemy gdzie można je znaleźć. Mówi nam o tym Jezus w takich słowach:
"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie»." Mt 11, 28-30

Co to znaczy chodzić za Jezusem? W czasach narodzin Kościoła nie było takich szkół jak dzisiaj. Każdy kto chciał się uczyć musiał znaleźć swego nauczyciela - mistrza, któremu towarzyszył w jego drodze. Usługiwał mu, naśladował go i słuchał. Po prostu chodził za nim. J

Rozwinięcie

Być chrześcijaninem to być naśladowcą Chrystusa, chodzić za Nim. Chrześcijaństwo to nie jest, wbrew pozorom, formalna religia pełna zakazów i nakazów. To pójście za Chrystusem przez swoje życie i naśladowanie Go. To żywa relacja z Nim.

Ćwiczenie 1:
Puzzle z tekstem ośmiu błogosławieństw. (tekst należy wydrukować i pociąć jak puzzle)

Jak to robić? Na co zwracać uwagę? W ewangelii wg św. Mateusza mamy takie wskazania:

"KAZANIE NA GóRZE
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

Osiem błogosławieństw
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Zadanie uczniów
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie." Mt 5,1-16

Ćwiczenie 2:
Odpowiedz na pytania:

 • Jak nazywa swoich uczniów Jezus?
 • Kim ma być uczeń Jezusa dla innych ludzi?
 • Kogo Jezus nazywa "błogosławionym"?

Kto to jest "błogosławiony"?
Błogosławiony - to ten o którym się dobrze mówi (błogo - dobrze; sławi - mówi); to także ten, który ma błogosławieństwo - łaskę od Boga; to wreszcie osoba uznana przez Kościół za wyjątkową o pewnym stopniu świętości - odbicia w sobie świętości Boga.
W tym fragmencie Jezus mówi o błogosławionych jako o tych, którzy mają dobrą sławę przed Bogiem, którzy ze względu na swe życie zasługują by dobrze przed Nim o nich mówić.

Jakie zadanie ma uczeń Chrystusa?
Zadaniem ucznia jest podążać za swoim nauczycielem, naśladować Go. Jezus nazywa swoich uczniów solą i światłem jeżeli postępują dobrze. Kiedy tak żyją stają się wzorcem do naśladowania dla innych ludzi. Nie można ukrywać dobra, które się robi, ma być ono na widoku. Ważne jednak jest to, że nie ma być na pokaz.

Kiedy uczeń Chrystusa jest błogosławiony?
Jezus mówi o błogosławieństwie wobec ludzi którzy:

 • są ubodzy duchem, czyli nie przywiązują się nadto do dóbr doczesnych bo szukają dóbr wiecznych;
 • się smucą z powodu niedoli i zła, które jest w tym świecie i potrafią współczuć innym, bo w niebie znajdą swoją pociechę;
 • są cisi, nie wykrzykują swojego zdania wobec wszystkich, nie afiszują się ze sobą, ale spokojnie potrafią żyć;
 • pragną sprawiedliwości, chcą być sprawiedliwi i chcą żyć w sprawiedliwym świecie;
 • są miłosierni, potrafią okazać dobroć wszystkim dookoła, także tym, którzy na to nie zasługują;
 • mają czyste serce, bez zawiści, zazdrości i kłamstwa; to ci co żyją w prawdzie o sobie samych i o innych;
 • wprowadzają pokój, czyli potrafią załagodzić spory, porządkują bałagan relacji między ludźmi;
 • prześladowani z powodu wiary w Boga, którzy doznają prześladowań, kłamstwa, oszczerstw i pomówień z powodu swoich przekonań.
Zakończenie

Z tych błogosławieństw wynika refleksja, że to nie ludzie mają o nas mówić dobrze, ale przede wszystkim sam Bóg. To On jest tym, który ma nas chwalić za nasze postępowanie, nie inni ludzie. Bóg, który widzi w ukryciu odda nam wszystkim wg naszych uczynków. Obyśmy zasłużyli na dobrą sławę przed Bogiem.

Notatka

W ramach notatki będzie rozwinięcie odpowiedzi z ćwiczenia 2.

KAZANIE NA GóRZE

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
Osiem błogosławieństw
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Zadanie uczniów
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Mt 5,1-16

Polecenia

Odpowiedz na pytania:

 • Jak nazywa swoich uczniów Jezus?
 • Kim ma być uczeń Jezusa dla innych ludzi?
 • Kogo Jezus nazywa "błogosławionym"?