katechein
 

Drogi i bezdroża - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 09.09.2015 6010 drukuj
 

Temat: Drogi i bezdroża (Objawienie naturalne i nadnaturalne)

Klasa: 1GP

Cele:

  • Ukazanie źródeł mówiących o Bogu (objawienie naturalne i nadnaturalne)
  • Skąd wiadomo, że Bóg istnieje?

Plan

  1. Teoria jakiegoś początku
  2. "Nauka przeczy istnieniu Boga" - problem z narzędziami
  3. Biblia o objawieniu się Boga w przyrodzie
  4. Dwa źródła objawienia

Wprowadzenie

Jesteśmy na katechezie, której celem jest nauka życia wg Bożego prawa - tzw. "po Bożemu". Tu staramy się poznać Go i to co On chce nam przekazać. Rodzi się jednak pytanie o sam sens naszych spotkań, o sedno - czy Bóg istnieje? Co pozwala nam stwierdzić, że On jest lub Go nie ma?

Rozwinięcie

Teoria jakiegoś początku

Wyobraźmy sobie wczesnym zimowym rankiem chodnik pokryty nową warstwą śniegu na którym znajdują się różnorodne ślady. Przyjrzyjmy się im: ślady ciężkich butów - szedł człowiek, ślady łap - był tu pies, mała ślady w kształcie litery Y - były tu ptaki, itd. Po tych "śladach" poznajemy, że coś tu się działo, że ktoś lub coś tu był.

Podobnie Bóg objawia się poprzez świat, poprzez swoje dzieło stworzenia. Świat stworzony ma zapisaną w sobie zasadę przyczynowości: każdy byt, każde wydarzenie, ma swoją przyczynę. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeśli będziemy się cofać w tym łańcuchu przyczyn, dojdziemy do Pierwszej Przyczyny, którą my ludzie wierzący nazywamy Bogiem.

Problem z narzędziami

"Nauka przeczy istnieniu Boga" - to popularne dziś stwierdzenie, że nauka nie potrafi udowodnić istnienia Boga, a jak tego nie potrafi - to Go po prostu nie ma! Faktem jest, że rozwój nauki i techniki pozwala nam lepiej rozumieć świat, w którym żyjemy. Nie jest jednak w stanie zbadać i zmierzyć wszystkiego - bo nie ma odpowiednich narzędzi(!)

Sławny filozof francuski tak mówi:

"Nauka zajmuje się jedynie tym, co może być zaobserwowane i zmierzone; Boga natomiast nie można ani zobaczyć, ani zmierzyć.

Celem udowodnienia, że Bóg nie istnieje, trzeba by, aby "nauka", jak ją nazywacie, odkryła jakiś pierwotny element istniejący bez przyczyny i samodzielnie, element, którego obecność wyjaśniałaby wszystko inne i usuwała wszelkie wątpliwości; ten właśnie element my nazywamy Bogiem." André Frossard, Bóg i ludzkie pytania

Biblia o objawianiu się Boga w przyrodzie

Głupi są z gruntu wszyscy ludzie, którzy nie znają Boga i z rzeczy dobrych, które widzą, nie potrafią poznać Tego, który jest, ani nie rozpoznają Twórcy przypatrując się stworzeniom, lecz już to ogień, już to wiatr, już to szybkie powietrze albo gwiazd układy, albo wzburzoną wodę lub światła niebieskie uznali za bogów rządzących światem.

Jeżeli urzeczeni ich pięknem uznali rzeczy te za bóstwa, to niechże pomyślą, o ile piękniejszy jest ponad nie wszystkie ich Władca. On, Twórca piękna, stworzył to wszystko. Jeśli zaś moc i działanie podziwiają, to przecież niech dzięki nim zrozumieją, że o wiele bardziej potężny jest Ten, który je stworzył.

Albowiem z wielkości i z piękna stworzeń można przez porównanie poznać ich Stwórcę. Jeśli tyle już potrafili pojąć, że są w stanie Wszechświat zbadać, to czemuż tym bardziej nie znaleźli Pana wszechrzeczy? (Mdr 13, 1-5. 9)

Dwa źródła objawienia

Bóg objawia się człowiekowi poprzez naturę, czyli świat stworzony. Grecy świat ten nazywali Kosmosem. Dlatego ten rodzaj objawienia określa się mianem objawienia naturalnego czyli kosmicznego. Objawienie to sprowadza się do stwierdzenia, że Bóg istnieje, że w świecie jest obecny poprzez Swoje dzieła.

Kim jednak Bóg jest? Skąd więcej możemy się o Nim dowiedzieć? Objawienie kosmiczne, choć dostępne dla każdego człowieka, przekazuje nam niewiele informacji.

Bóg objawia się nam, dla naszego zbawienia, jeszcze w inny sposób, mianowicie poprzez specjalne interwencje w historię świata. To objawienie, które jest nadnaturalne zwie się objawieniem nadprzyrodzonym czyli historycznym. To właśnie objawienie się Boga w historii jest głównym tematem Biblii, świętej księgi, którą będziemy starali się lepiej poznać w najbliższym czasie. Poznając Biblię chcemy zbliżyć się do tej Prawdy, którą jest Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie. Bóg, którego tak trudno ogarnąć, a który chce, byśmy do Jego tajemnicy zbliżyli się, ponieważ nas kocha.

Zakończenie

Bóg nieustanie objawia nam siebie: w przyrodzie i tym co nas otacza (objawienie naturalne) oraz poprzez wyjątkowe interwencje w dzieje ludzkości (objawienie historyczne, Biblia). Najpełniej objawił nam to kim jest w swoim Synu - Jezusie Chrystusie. Daje nam Bóg nie tylko znaki swej obecności ale także zdolności do odczytywania tych znaków - rozum, wolę i wiarę. Rozum i wspierająca go wiara prowadzą do odkrywania Stwórcy. Jedno bez drugiego nie spełni swego przeznaczenia, którym jest poznanie prawdy.