katechein
 

Człowiek pragnie szczęścia - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 09.09.2015 6286 drukuj
 

Temat: Człowiek pragnie szczęścia. (Czego każdy człowiek pragnie najbardziej?)

Klasa: 2GP

Cele:

 • Uświadomienie, że potrzeba wiary by osiągnąć szczęście (Potrzebujesz Boga, by być szczęśliwym).
 • Zrozumienie kim jest błogosławiony i co trzeba zrobić by nim zostać.

Pytania egzystencjalne

 • Czego chcesz od życia?
 • Czego w swoim życiu szukasz i pragniesz?
 • Co chciałbyś dać innym w życiu? A co chciałbyś od innych otrzymać?
 • Czy możesz dać szczęście innym? A może inni mogą dać szczęście tobie? W jaki sposób?
 • Czy gdy troszczysz się o swoje szczęście czy pomaga to także innym?
 • Dlaczego się mówi, że "pieniądze szczęścia nie dają"?
 • Czego lub Kogo trzeba by każdy mógł być szczęśliwy?

Odpowiedź Boga

Wyszukanie fragmentu Mt 5,1-11 i odczytanie na głos:

Osiem błogosławieństw

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Co to znaczy "błogosławiony"?

 • to ten, o którym dobrze się mówi, dobrze się mu życzy,
 • ten, o którym daje się dobre świadectwo,
 • to ten, który jest szczęśliwy!

Kto jest szczęśliwy wg Jezusa?

Kto jest błogosławiony?

Co go czeka?

Ubodzy w duchu (nie przywiązują się do rzeczy, są wielkoduszni, potrafią współczuć)

do nich należy królestwo niebieskie

Co się smucą (współczujący, cierpiący z powodu niesprawiedliwości, niesłusznie oskarżeni)

będą pocieszeni

Cisi (pokorni, żyjący w prawdzie)

na własność posiądą ziemię

Pragnący sprawiedliwości (sprawiedliwi, uczciwi)

będą nasyceni, dostaną to czego pragną

Miłosierni (współczujący, pomagający innym)

dostąpią miłosierdzia

Czystego serca (nie planują krzywdy dla innych, uczciwi, szczerzy, współczujący, poświęcający się dla innych)

będą oglądać Boga

Wprowadzający pokój (szukający zgody, uczciwi, szczerzy, otwarci na innych, tolerancyjni wobec innych)

będą nazwani synami Bożymi

Cierpiący prześladowanie dla sprawiedliwości (niesłusznie oskarżani, prześladowani, wyśmiewani za wiarę lub przekonania)

do nich należy królestwo niebieskie.

Prześladowani za wiarę w Jezusa (prześladowani za wiarę, wyśmiewani i obrażani za nią)

wasza nagroda wielka jest w niebie

Co może nam pomóc żyć jako "błogosławieni" - czyli ci, o których mówi się dobrze?

 • dobre postępowanie,
 • życie w łasce uświęcającej - bez grzechów,
 • nie osądzanie innych,
 • pomaganie innym,
 • bycie sprawiedliwym i uczciwym,
 • nie przywiązywanie się do rzeczy, przede wszystkim nie swoich J,
 • nie obgadywanie innych, brak kłamania - prawdomówność,
 • wypełnianie sumienne swoich obowiązków.

Ćwiczenie

Napisz swoją krótką modlitwę do Boga z prośbą lub dziękczynieniem za szczęście. Nie przejmuj się tym czy będzie "piękna", ważne by była szczera. Jeżeli np. teraz jesteś nieszczęśliwy uczyń to także tematem swojej modlitwy.