katechein
 

Człowiek w drodze do Boga. Jednostka powtórkowa

Home Konspekty i scenariusze 13.09.2015 8571 drukuj
 

Temat: Człowiek w drodze do Boga. Jednostka powtórkowa

Przeczytaj poniższe pytania oraz polecenia i wykonaj je

Błogosławieni

Co ich czeka lub jaką zasługę mają

Błogosławieni ubodzy w duchu

Błogosławieni, którzy się smucą

Błogosławieni cisi

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości

Błogosławieni miłosierni

Błogosławieni czystego serca

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości

 1. Co oznacza słowo "błogosławiony"?
  1. szczęśliwy, b. zadowolony, c. święty, d. o którym dobrze mówią
 2. Korzystając z tabelki w zeszycie lub tekstu z podręcznika, dopisz brakujące elementy ośmiu błogosławieństw:
 3. Uporządkuj elementy historii starań Boga o dobro i szczęście człowieka (pomiędzy nawiasy wpisz odpowiedni numer): [ ] wygnanie z Raju i Protoewangelia, [ ] stworzenie człowieka, [ ] umieszczenie człowieka w Raju, [ ] stworzenie ziemi i zwierząt, [ ] ofiarowanie swego Syna za zbawienie człowieka

 4. Co trzeba robić by można być błogosławionym?
 5. Zakoduj lub odkoduj sigla biblijne
  • Rdz 3, 1-13 - …
  • J 3,16n - …
  • Jl 2,1 - …
  • Ps 23 - …
  • Ef 4,21 - …
  • Ewangelia wg św. Jana, rozdział 2, wiersze od 18 do 21 - …
  • Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, wiersze od 1 do 13 - …
  • Drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, wiersze 17 i 18 - …
  • Apokalipsa św. Jana, rozdział 4 - …
  • Psalm 139 - …