katechein
 

Wyjątkowość człowieka - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 15.09.2015 6109 drukuj
 

Temat: Wyjątkowość człowieka

Klasa: 3GP

Cele

  • podaje w jak można sobie pomóc w ich rozwijaniu talentów; interpretuje przypowieść o talentach (Mt 25,14-30).
  • wyjaśnia związek pomiędzy przypowieścią o talentach i poleceniem: "Czyńcie sobie ziemię poddaną";
  • uzasadnia, że rozwijanie posiadanych talentów jest przejmowaniem odpowiedzialności za siebie, innych i świat.

Wstęp

Już na tym etapie swego życia potraficie sami ocenić w czym jesteście dobrzy. Za parę miesięcy czeka was poważna decyzja o wyborze dalszej drogi: szkoły lub zawodu. Czym się w tym wyborze kierować? Na jakiej podstawie go dokonać? Co trzeba wiedzieć by wybrać dobrze?

Święty Piotr napisał: "wy (…), niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia". Każda cegła w murze domu ma swoje miejsce i zadanie. Jakie jest Twoje?

Rozwinięcie

Bóg stwarzając człowieka wyposażył go we wszystko czego mu trzeba. Dał mu ciało, duszę, rozum i wolną wolę. Wyposażył go także w różnego rodzaju zdolności - talenty. Talent to szczególny dar, bo dany komuś by dawał go innym. Bo po co komuś dar pięknego śpiewu jak będzie śpiewał tylko sobie przy goleniu? Albo dar współodczuwania, jak nikomu nie będzie służył by dzielić się tym co ma, choćby współczuciem?

Jezus mówi do swoich uczniów o talentach:

"Przypowieść o talentach

Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.

Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!"

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!"

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!"

Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". (Mt 25,14-30)

Podobnie Bóg zapyta nas o jego talenty w nas ukryte. Co z nimi zrobiliśmy. Czy może przyniosły Mu jakieś zyski? Czas szkoły, dzieciństwa i młodości, to odkrywanie swoich talentów. To także czas ich rozwijania. Nie są one nasze, są tylko nam wypożyczone.

Ćwiczenie 1

Zastanów się w czym jesteś dobry. Pomyśl jak mógłbyś podzielić się swoim darem z innymi.

Ćwiczenie 2

Obróć się do swojego sąsiada i powiedz co zauważasz w nim dobrego. Posłuchaj też tego co on ma tobie do powiedzenia.

Zakończenie

Bóg, gdy stworzył człowieka jako wspólnotę mężczyzny i kobiety, nadał mu szczególne zadanie: "Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną" Rdz 1,28 Takie zadanie dał człowiekowi Bóg: "czynić sobie ziemię poddaną", miał być on odpowiedzialny za jej losy, a także za los wszystkiego co na niej istnieje. Nie da się tego osiągnąć bez rozwijania nauki, technologii, kultury i rozwoju duchowego, który nadaje temu sens. Dziś się ucząc i pracując nad sobą przygotowujesz się do wzięcia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Bo przecież ty będziesz kiedyś rodzicem dla swoich dzieci. Od ciebie będą zależały losy innych. Jeśli dziś zaniedbasz tę odpowiedzialność, możesz skończyć jak ostatni ze sług.