katechein
 

Bóg spełnia obietnicę szczęśliwego życia - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 28.09.2015 7309 drukuj
 

Temat: Bóg spełnia obietnicę szczęśliwego życia

Klasa: 2GP

Cele:

 • wie, że święci są dowodem na to, że Panu Bogu prawdziwie zależy na szczęściu człowieka
 • wyjaśnia, dlaczego Kościół czci świętych

Plan

 1. Co to jest kult świętych i dlaczego jest w Kościele?
 2. Kto jest święty?
 3. Kto powinien być święty?
 4. Jak zostaje się świętym?

Wstęp

Każdy z nas od chwili chrztu ma swojego patrona, czyli świętego, który oręduje (wstawia się) za nami. Kim są święci? Czy święty nie jest tylko Bóg? Dlaczego w Kościele czci się świętych?

Wszystkie te pytania i problemy dotyczą bożego planu zbawienia człowieka. Jak mówi Biblia, Bóg kocha człowieka i chce jego szczęścia. Tych, którzy już to szczęście osiągnęli nazywamy świętymi.

Rozwinięcie

Święty jest tylko Bóg. W ST jest wyraźny zakaz robienia podobizn tego co przez Boga stworzone. Taki krok podjęty został przez Boga i Mojżesza by uniknąć bałwochwalstwa. ówczesne ludy czciły różnych bogów i bożków pod postaciami zwierząt np. byka, krokodyla lub hybryd zwierzęco - ludzkich takich jak w Egipcie. By Izrael nie miał pokusy odejścia od Jedynego Pana, Dekalog zabraniał tworzenia figur czy obrazów Boga i jego stworzeń. Mimo to w Izraelu otaczano czcią Przodków zwanych Ojcami (patriarchami) . Nie była to cześć równa Bogu ale wypływała z głębokiego przekonania, że byli Mu oni mili ze względu na ich dobre życie.

Co to jest kult świętych i dlaczego jest w Kościele?

Podobną wiarę zachowali pierwsi chrześcijanie, którzy otaczali czcią męczenników a później wyznawców. Z czasem, gdy ustawały prześladowania zaczęto czcić ludzi, którzy wyróżniali się pośród innych cnotami (cechami) heroicznymi. To dobre cechy (zasługi) wypróbowane w trudnych duchowo lub cieleśnie warunkach polegające na rezygnacji z siebie dla dobra większego, dla bliźniego lub Boga (np. św. Maksymilian Kolbe) (więcej na https://pl.wikipedia.org/wiki/Cnota). Takich ludzi uznawał Kościół za odbijających w sobie świętość Boga samego i czcąc ich nie tyle cześć im oddawał co Bogu dziękował za to co nich uczynił.

Kto jest święty?

Święty jest tylko Bóg. Nikt poza nim nie jest święty sam z siebie.

Kto powinien być święty?

Kto w takim razie powinien być święty? Każdy! Jezus do swoich uczniów i słuchających Go mówił: "Świętymi bądźcie, jak Ojciec wasz niebieski jest Święty". Pragnieniem Boga jest by KAŻDY był święty. Co to znaczy "święty"?

Święty to taki, który kocha tak jak Bóg. Jest dobry tak jak Bóg. Jest miłosierny tak jak Bóg. To ten, który w skrócie jest … tak jak Bóg J

Czy święty to nie ten co nie ma grzechów? KAŻDY ma grzechy, czasem większe lub mniejsze, ale ma je każdy. Bezgrzeszność nie jest wyznacznikiem świętości. To co robimy z grzechem jest ważne, nie to czy je mamy. Św. Paweł napisał, że "tam gdzie wzmógł się grzech tam więcej jeszcze rozlała się łaska". To ta współpraca z łaską Boga, pomagającą nam zwalczyć nasz grzech i przywiązanie do niego czyni nas świętymi. To jak mówił Jezus "Bóg jest miłością" a gdzie indziej, że doskonałym wypełnieniem Bożej woli jest "kochać Boga i bliźniego jak siebie samego".

Kto to jest święty? To ten, który kocha Boga, siebie i bliźniego, jest sprawiedliwy, dobry i miłosierny dla siebie i innych. Współpracuje z Bożą łaską i stara się w sobie odbijać cechy Boga samego.

Jak zostaje się świętym?

Może raczej jak Kościół ogłasza, że ktoś jest święty? Aby w Kościele zostać uznanym za świętego trzeba spełnić kilka warunków.

Beatyfikacja

 • Pierwszy i podstawowy to stwierdzenie, że przyszły święty cieszy się opinią świętości, co należy rozumieć jako ogólne uznawanie danej osoby za przyszłego świętego.
 • Kolejny warunek to wykazanie, że beatyfikacja wniesie znaczący wkład w rozwój Kościoła i wiary. To oznacza mniej więcej tyle, że nowy święty ma być ponadczasowym wzorem do naśladowania dla ludzi.
 • Dalszy warunek to zbadanie, czy za wstawiennictwem danej osoby Bóg udziela jakichś szczególnych łask. Tu właśnie bada się CUDA uczynione za wstawiennictwem nowego świętego.
 • Ostatni warunek do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego to potwierdzenie, że ludzie już modlą się za jego wstawiennictwem.

Kanonizacja

 • Spełnienie warunków to dopiero pierwszy etap do uznania świętości osoby. W tym momencie rozpoczyna się postępowanie kanonizacyjne. Postulator kieruje prośbę o wszczęcie postępowania do biskupa diecezji, w której zmarł kandydat na ołtarze. Przedstawia jego życiorys oraz informacje o jego działalności. Musi również sporządzić listę świadków, którzy będą zeznawać w procesie.
 • Od tej pory osoba, której sprawa dotyczy, otrzymuje tytuł sługi Bożego. Zaczyna się bardzo szczegółowe badanie jego życia i działalności, przesłuchuje się świadków, aby jak najlepiej poznać osobę ewentualnego świętego.
 • Po zakończeniu postępowania wszystkie dokumenty trafiają do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
 • Do beatyfikacji NIEZBĘDNA jest też aprobata przynajmniej jednego cudu dokonanego za przyczyną sługi Bożego.

Zakończenie

Każdy z nas wezwany jest przez Boga by być Jego naśladowcą, by być świętym. Dobre, uczciwe i sprawiedliwe, wypełnione troską o siebie i innych życie, jest naszym dążeniem do doskonałości. Czego dziś trzeba byś był święty? Żyj dobrze, wypełniaj swoje obowiązki, słuchaj sumienia, walcz ze słabościami i będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze. Nie każdy dostępuje uznania przez Kościół swej świętości, ale Bóg widzi serca i osądza nasze zamiary. On wie, kto jest podobny do Jego Syna, a kto nie.

Zapowiedź zadania w grupach:

Podział na grupy (3-4 osobowe), których zadaniem jest wykonanie plakatów w formacie A2 na temat wybranego świętego. Plakat powinien zawierać:

 • imię i nazwisko świętego,
 • ilustrację,
 • krótką notkę biograficzną,
 • atrybuty świętego,
 • opis czyim jest patronem.

Lista świętych do wyboru:

 1. Św. Jan Paweł II
 2. Św. Jan Bosko
 3. Św. Piotr
 4. Św. Paweł
 5. Św. Franciszek z Asyżu
 6. Św. Faustyna Kowalska
 1. Bł. Matka Teresa z Kalkuty
 2. Św. Teresa z Lisieux
 3. Św. Stanisław Kostka
 4. Bł. Karolina Kózkówna
 5. Św. Benedykt
 6. Św. Dominik
 1. Św. Dominik Savio
 2. Św. Ojciec Pio
 3. Św. Tomasz z Akwinu
 4. Św. Józef
 5. Św. Florian
 6. Św. Andrzej

Wyróżnione plakaty zostaną wywieszone na terenie szkoły w okolicach Wszystkich Świętych.