katechein
 

Dojrzałość - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 28.09.2015 6960 drukuj
 

Temat: Dojrzałość

Klasa: 3GP

Cele:

  • definiuje pojęcie dojrzałości;
  • charakteryzuje proces stawania się dojrzałym.

Plan

  1. Dostaliśmy skarby
  2. Własny wysiłek w dojrzewaniu
  3. Współpraca z Bogiem

Wstęp

Zmieniamy się, rośniemy, mądrzejemy - dorastamy. Do-rastamy czyli rośniemy do czegoś, by być zdolnym do jakiś zadań. Co znaczy dorastać, co znaczy dojrzewać?

Kiedy zjemy niedojrzały owoc okazuje się on najczęściej nie do zjedzenia. Nie jest jeszcze gotowy, nie dojrzał. Co znaczy, że owoc jest dojrzały? Znaczy tyle, że osiągnął takie stadium rozwoju, które umożliwia wykonanie jakiegoś zadania - w tym wypadku nadaje się do zjedzenia. Co znaczy, że człowiek dojrzewa?

Rozwinięcie

Nie wyglądacie tak jak jeszcze kilka lat temu. Zmieniliście się, mimo tych zmian nadal jesteście sobą. Te zmiany są dobre bo wasze ciało, umysł i duch się rozwijają. Stają się bardziej dojrzałe, bardziej przygotowane do waszych przyszłych zadań. Często w szkole słychać: "to mi się w życiu nie przyda! Po co mi to?! Dlaczego mam się tego uczyć?". Gdyby tak do tego podchodzić to jabłoń też mogłaby krzyczeć: "na co mi te robale, tylko latają i zbierają pyłek z moich kwiatów, na nic mi się to nie zda!". W rzeczywistości do wytworzenia owoców jabłoń nie tylko potrzebuje gleby, wody i słońca ale także tych natrętnych robaków - bo zapylają kwiaty by mogły być owoce. Podobnie jest z nami nie zawsze wiemy czego nam potrzeba i co nam się w życiu przyda a co nie. Nie znaczy to, że mamy z tego zrezygnować.

Przypowieść o talentach

"Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.

Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!"

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!"

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!" Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów"." Mt 25,14-30

Dostaliśmy skarby

Bóg wyposażył nas w skarby (talenty), rozdał je nie równo, nie znaczy, że nie sprawiedliwie. Dał każdemu tyle ile jest on zdolny rozwinąć. Rozwój swoich zdolności, nauka, uprawianie sportów, wzrastanie duchowe i odpoczynek, to wszystko sprawia, że się rozwijamy. Ten rozwój pozwala nam poznawać obiektywną (nie zakłamaną) rzeczywistość, poszerza nasze horyzonty, uwalnia nas od egoizmu i egocentryzmu. Rozwijająca się w nas zdolność do współodczuwania nie jest słabością ale oznaką dojrzałości, odpowiedzialności za swoje czyny i słowa.

Rozwój, wychowywanie i kształcenie siebie uzdalnia nas do porzucenia stronniczości i ograniczeń w spojrzeniu na świat, siebie i innych. A to znów pozwala nam działać w wolności i bez lęku.

Własny wysiłek w dojrzewaniu

Nauka dostarcza nam doświadczenia empirycznego świata. Aby dobrze go zrozumieć musimy się uczyć np. w szkole. Obok niego jednak istnieją wartości niematerialne, takie jak: miłość, dobroć, sprawiedliwość ale i zło. Pokazują nam one inny, duchowy, świat istniejący obok nas. O ile rozum pozwala dotknąć materii, o tyle by dostrzec i poznać prawdę o innym świecie potrzeba rozwijać swego ducha i wiarę. Każdy w tej pracy odpowiedzialny jest za siebie.

Tak jak w przypowieści o talentach mamy "obracać" otrzymanym dobrem, by je pomnożyć. Niezadowolony będzie Bóg, gdy nie będziemy się rozwijać.

Współpraca z Bogiem

Poprzez sakramenty Bóg pomaga nam się zmieniać. Przez chrzest rozpoczął w nas swoje dzieło, kontynuuje je w innych sakramentach (eucharystii i spowiedzi) a w niedługim czasie wesprze was w bierzmowaniu. Otrzymana pomoc w bierzmowaniu objawia się w dążeniu do mądrości i kierowaniu się w życiu Bożymi wskazaniami i prawem moralnym. Dojrzały człowiek nie narzeka na prawo, po prostu go przestrzega.

Poznawanie praw rządzących przyrodą -nauki nie stoi w sprzeczności z poznawaniem Boga. Przecież Stwórca przyrody i rozumu stworzył także nasze serce i dał nam wiarę. Dlaczego miałby zaprzeczać sam sobie. Raczej materia i duch prowadzą do poznania prawdy o nas samych i Bogu. Jak pisał św. Jan Paweł II "wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których wznosimy się do poznania prawdy". Bóg nie lubi głupców, którzy marnują Jego dary.

Pod koniec naszych dni Bóg upomni się o swoje dary, które nam dał. Jak do nas powie? Czy może "wejdź do radości swego Pana"? A może raczej "Idź precz!"? Wszystko zależy od nas. Wszystko.

Zakończenie

Zastanów się jak chcesz spędzić swoje dni. Pomyśl nad sobą, jakim jesteś człowiekiem. Odszukaj swoje talenty. Czy je rozwijasz? Zmieniasz się, dojrzewasz? A może jeszcze nie? Nie ma na co czekać.