katechein
 

Utracona szansa - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 04.11.2015 7303 drukuj
 

Temat: Utracona szansa

Klasa: 1GP

Cele:

 • Uczeń wiie czym jest grzech
 • Uczeń zna skutki grzechu

Plan:

 • Powód istnienia drzewa poznania dobra i zła
 • Istota grzechu Adama i Ewy
 • Skutki ich grzechu
 • Typy grzechów

Wstęp

Kiedy dziś rozglądamy się po świecie widzimy wiele zła. Jednak czytając początkowe rozdziały Biblii przed nami rysuje się całkiem inny obraz. Bóg stworzył człowieka by był on szczęśliwy i wolny. Dał mu wszystko to czego potrzebował do tego. Jak jednak pisze autor biblijny nie zdołał on utrzymać tego wszystkiego. Popełnił grzech.

Na czym polegał ów grzech, czym w ogóle on jest? Jakie są jego skutki albo rodzaje grzechu?

Rozwinięcie

1. Powód istnienia drzewa poznania dobra i zła

Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden by wiódł szczęśliwe życie. Dał mu wszystko to co było w ogrodzie z jednym tylko strzeżeniem: "z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść". To właśnie drzewo stało się przyczyną upadku pierwszych ludzi.

Dlaczego Bóg wiedząc, że człowiek może zgrzeszyć postawił takie drzewo by go kusiło do złego?

Odpowiedź wydaje się prosta: bo chciał dać człowiekowi wybór. Tylko w sytuacji wyboru pokazuje się ludzka wolność. Wtedy człowiek może wybrać, którąś z możliwości.

Czy w takim razie Bóg nie wiedział, że człowiek może źle wybrać? Wiedział, liczył się z taką możliwością, jednak chciał by był on szczęśliwy i wolny. Zaryzykował.

2. Istota grzechu Adama i Ewy

Mówi się, że istotą grzechu jest bunt, brak zgody na działanie Boga, nieposłuszeństwo wobec Bożego prawa. To wszystko prawda! Grzech Adama i Ewy polegał na wybraniu kogoś innego niż Bóg. To była forma buntu przeciwko Niemu. Wyraziła się ona przez złamanie Bożego zakazu. Ten fakt zaważył na całej historii ludzkości.

3. Skutki ich grzechu

Skutki tego grzechu były katastrofalne dla nich i dla nas. Od tej pory utracili wspólnotę z Bogiem, Raj, zdrowie, szczęście i życie wieczne. Zyskali natomiast wstyd, trud i śmierć oraz umiejętność doświadczania dobra i zła. Dziś gdy ktoś grzeszy dobrze wie, że zrobił coś złego. Skąd? Z poczucia winy, wstydu i wyrzutów sumienia, które wołają o sprawiedliwość jako cząstka naszego podobieństwa do Boga. To w naszych sercach Bóg ukrył swoje wezwanie: "czyń dobro a zła unikaj", jako źródło prawa naturalnego i sumienia.

4. Typy grzechów

Sumienie rozpoznaje grzech. Każdy, nawet najmniejszy grzech ma swój oddźwięk w życiu samego grzesznika jak i otaczających go ludzi. Mówi się, że ma on trzy wymiary: niszczy osobistą więź z Bogiem, krzywdzi samego sprawcę oraz niszczy więzi we wspólnocie, w której żyje człowiek. Jak można sklasyfikować grzechy?

Każdy grzech ma trzy części składowe:

 • wolność
 • świadomość
 • materię grzechu.

Jeżeli zły czyn jest w pełni świadomy, całkowicie dobrowolny i dotyczy ciężkiej materii, nazywa się go - GRZECHEM CIĘŻKIM lub ŚMIERTELNYM. Kiedy brak mu choćby jednego z tych elementów, staje się GRZECHEM LEKKIM albo POWSZEDNIM.

Jaka jest zasadnicza różnica? Kiedy spadnie na nas mały kamień to nas zaboli, ale nie zabije, jeżeli zaś spadnie jeden wielki głaz, to zginiemy! Jeżeli jednak przysypie nas mnóstwo małych kamieni skończy się tak samo jak z wielkim głazem - śmiercią.

Zakończenie

Grzech i zło stały się naszym codziennym doświadczeniem. Obciążeni grzechem pierworodnym i grzechami uczynkowymi doświadczamy niemocy pozbycia się ich oraz ich skutków. Nie jest możliwe by samodzielnie pozbyć się grzechu. Bóg nie pozostawił jednak ludzi bez nadziei. Dał ja w postaci PROTOEWANGELII, o której będzie na następnej lekcji.

Pytania kontrolne:

 • Na czym polegał grzech pierwszych ludzi?
 • Jakie były skutki grzechu Adama i Ewy?
 • Czym jest grzech?
 • Jakie są wymiary grzechu?
 • Jak można podzielić grzechy?