katechein
 

Boża obietnica - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 05.11.2015 4749 drukuj
 

Temat: Boża obietnica

Klasa: 1GP

Cele(lekcji):

 • wie, że Pan Bóg nie pozostawia człowieka w sytuacji grzechu;
 • wyjaśnia, dlaczego tekst Rdz 3,15 nazywany jest przez chrześcijan protoewangelią.

Cele(ucznia):

 • dowiesz się co zrobił Bóg po grzechu Adama i Ewy
 • dowiesz się co to jest PROTOEWANGELIA
 • poznasz znaczenie niektórych symboli użytych w Księdze Rodzaju

Plan:

 • Sytuacja człowieka po grzechu
 • Pierwsza zapowiedź zbawienia
 • Symbolika protoewangelii

Wstęp

Na poprzedniej katechezie zastanawialiśmy się czym jest grzech. Jakie są jego skutki oraz jak można go podzielić. Czytając trzeci rozdział księgi Rodzaju, możemy odnaleźć wypowiedź Boga, która daje nadzieję na zbawienie.

Rozwinięcie

1. Sytuacja człowieka po grzechu

Zaraz po grzechu Bóg tak wypowiedział się do "bohaterów" tych wydarzeń:

"Pan Bóg rzekł do niewiasty: (…) «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».
Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!»" Rdz 3,13-19

Z tego tekstu wynikają następujące skutki grzechu:

 • Trud i cierpienie rodzenia
 • Zależność kobiety od mężczyzny (brak równości między nimi)
 • Człowiek będzie zdobywał środki do życia w trudzie i pocie czoła
 • Od tej chwili człowiek będzie umierał

2. Pierwsza zapowiedź zbawienia

Wprawdzie Bóg srogo ukarał człowieka, bo jest przecież sprawiedliwy. Jednak równocześnie dał mu nadzieję w tych słowach:

"Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej:
ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę»." Rdz 3,15

Słowa te odnoszą się do czasów przyszłych, jak wierzymy spełnionych w osobie Jezusa Chrystusa. Jest to jakby pra przymierze Boga z człowiekiem. Okazuje się tu przeogromne miłosierdzie sprawiedliwego Boga, który nie może znieść faktu, że Jego ukochane stworzenie cierpi z powodu swojego błędnego wyboru.

3. Symbolika protoewangelii

Słowa tej zapowiedzi są pełne symboliki, podobnie jak całego wydarzenia z Raju. Jest tu pełno różnych symboli:

 • Ogród - symbol dostatku, obfitości i szczęścia
 • Wąż - symbol zła i niespodziewanego nieszczęścia
 • Adam - symboliczne imię znaczące -"człowiek"
 • Ewa - również imię symboliczne określające, rodzicielkę, matkę wszystkich innych ludzi
 • Niewiasta -
 • Owoc - często mylnie kojarzony z jabłkiem, jako symbol pokusy, która zaciekawia a prowadzi do zguby
 • Nagość człowieka - jako stan niewinności
 • Wstyd - jako symbol świadomości upadku po grzechu
 • Gałązki do okrycia wstydu - próba człowieka ukrycia tego co zrobił
 • Zmiażdżenie głowy - symbol ostatecznego pokonania zła
 • Zmiażdżenie pięty - poniesienie szkody

Same słowa protoewangelii są symbolicznym opisem obrazu walki zła z dobrem, gdzie ostatecznym zwycięzcą będzie syn niewiasty - potomek Adama i Ewy. To On odpłaci wężowi za zło jakiego dopuścił się wobec jego przodków. Syn niewiasty zgładzi węża/zło, sam także poniesie szkodę (ranę), jednak nie śmiertelną.

Zakończenie

Sprawiedliwą karą za grzech jest śmierć, trud, ból i cierpienie, jednak miłosierny Bóg nie pozostawił człowieka samemu sobie. Obiecał mu zbawienie, odpłatę i zwycięstwo nad złem, którego dokona w przyszłości syn niewiasty. Jak wierzymy Synem tym jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel.

Pytania kontrolne:

 • Jakie były skutki grzechu Adama i Ewy?
 • Jak brzmi pierwsza zapowiedź zbawienia?
 • Jak nazywa się tę pierwszą zapowiedź zbawienia?
 • Jakie symbole zawarte są w opisie biblijnym tych wydarzeń?

Kryteria sukcesu (Na.Co.Be.Zu.)

 • Wymienia skutki grzechu Adama i Ewy
 • Potrafi przytoczyć sens PROTOEWANGELII
 • Wymienia i wyjaśnia niektóre symbole zawarte w biblijnym opisie grzechu Adama i Ewy