katechein
 

Bóg karmi człowieka - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 05.11.2015 6500 drukuj
 

Temat: Bóg karmi człowieka

Klasa: 2GP

Cele:

 • wyjaśnia, co jest uobecniane w czasie sprawowania Eucharystii;
 • wymienia warunki przystępowania do Komunii Świętej.
 • interpretuje religijne znaczenie symboli chleba i wina;
 • wyjaśnia, dlaczego Jezus jest jedynym pokarmem ludzi pragnących życia wiecznego.

Cele(dla ucznia):

 • poznasz czym naprawdę jest Eucharystia
 • będziesz wiedział kiedy możesz przystąpić do Komunii
 • będziesz wiedział dlaczego to chleb i wino są ofiarą eucharystyczną

Plan

 • Części liturgii eucharystycznej
 • Czym jest ofiara eucharystyczna?
 • Co składa się w ofierze?
 • Kiedy można przyjąć Komunię w czasie Mszy?

Wstęp

Co niedzielę uczestniczymy we mszy Świętej. Czasem jest tak, że nie rozumiemy co tam się dzieje. Dlatego warto zadać sobie nieco trudu by rozgryźć Mszę świętą. Czy to tylko jakiś teatr - przedstawienie? Co oznaczają chleb i wino? Dlaczego akurat one są ofiarą?

Rozwinięcie

Części liturgii eucharystycznej

Możemy wyróżnić następujące, podstawowe części liturgii eucharystycznej:

 • Przygotowanie darów ofiarnych
 • Modlitwa nad darami
 • Modlitwa eucharystyczna
 • Święty, święty…
 • Konsekracja
 • Ojcze Nasz
 • Znak pokoju
 • śpiew Baranku Boży, podczas którego odbywa się łamanie chleba i obrzęd zmieszania postaci eucharystycznych
 • Komunia święta
 • Uwielbienie po Komunii
 • Modlitwa po Komunii

2. Czym jest ofiara eucharystyczna?

Jest to UOBECNIENIE ofiary Chrystusa tu i teraz. To chwila przeżycia tych wydarzeń w chwili obecnej. Jest to pamiątką tego co wydarzyło się w Wielki Czwartek wieczór oraz w Wielki Piątek.
W czwartek Jezus wraz z uczniami przeżywał Paschę - ucztę upamiętniającą przejście Żydów z niewoli w Egipcie do wolności. Tego dnia w sposób symboliczny pozostawił uczniom pamiątkę tego co przeżył dnia następnego. W ofierze złożył chleb i wino, które po błogosławieństwie stały się Jego Ciałem i Krwią, które ofiarował za nas w Wielki Piątek - na krzyżu.

3. Co składa się w ofierze?

Na ołtarzu kapłan składa, podobnie jak Jezus w wieczerniku, niekwaszony chleb oraz wino z winogron. Wypowiadając słowa konsekracji prosi Ducha Świętego, by przemienił On ten chleb w prawdziwe i realne Ciało Chrystusa oraz wino w Jego krew.
Dzieje się to w chwili KONSEKRACJI, dokonuje się wtedy PRZEISTOCZENIE - TRASSUBSTANCJACJA. Od tej chwili na ołtarzu znajduje się w sposób prawdziwy, realny i substancjalny sam Chrystus. Dzieje się tak mimo to iż nadal widzimy postać chleba i wina.

4. Kiedy można przyjąć Komunię w czasie Mszy?

Aby przyjąć Komunię w czasie Mszy świętej trzeba spełnić pewne warunki:

 • stan łaski uświęcającej - jeśli sumienie komuś wyrzuca grzech ciężki, nie może przystąpić do Komunii świętej, ale musi wcześniej uzyskać przebaczenie grzechów i pojednanie z Bogiem i Kościołem w sakramencie pokuty i pojednania. Nie wystarczy wzbudzić sobie żalu za grzechy (chyba w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci) - trzeba przystąpić do spowiedzi!
 • odpowiednia intencja - każdy człowiek przyjmujący Komunię świętą obdarowywany jest przez Boga tzw. Owocami Eucharystii. Jeden z nich może ofiarować w intencji samego siebie, innej osoby (zarówno żywej, jak i zmarłej), lub w innych dobrych intencjach.
 • przygotowanie duchowe: wzbudzenie w sobie aktu wiary, nadziei i miłości, akt żalu za grzechy z jak największą pobożnością.
 • przed przyjęciem Komunii świętej należy zachować jednogodzinny post (postu nie łamie woda i lekarstwa).
 • w ciągu jednego dnia można dwa razy przyjąć Komunię świętą, pod warunkiem, że za drugim przyjmujemy Komunię świętą uczestnicząc w całej Mszy świętej

Zakończenie

Uczestnictwo we Mszy świętej w niedziele i święta jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Wprawdzie przykazania kościelne nakazują przynajmniej raz w roku przystąpić do komunii, ale jak można kierować się takim minimalizmem?! Warto także pamiętać słowa świętego Pawła: "Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej." Często zapominamy o pełnym, godnym i pobożnym uczestnictwie w ofierze Chrystusa.

Pytania kontrolne

 • Wymień najważniejsze części liturgii eucharystycznej
 • Co uobecnia Masza Święta?
 • Dlaczego składa się na ołtarzu chleb i wino?
 • Co to jest przeistoczenie?
 • Jakie warunki trzeba spełnić by móc przyjąć Komunię?

Kryteria sukcesu

 • Potrafisz wymienić podstawowe części liturgii eucharystycznej
 • Umiesz wyjaśnić czym jest przeistoczenie
 • Wyliczysz warunki przyjęcia Komunii
 • Wyjaśnisz co uobecnia ofiara chleba i wina na ołtarzu