katechein
 

Stwórca i stworzenie - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 11.11.2015 4935 drukuj
 

Temat: Stwórca i stworzenie

Klasa: 1GP

Cele:

 • wymienia sposoby ponoszenia odpowiedzialności za świat wynikające z wiary w Boga Stwórcę;
 • uzasadnia słuszność działań ekologicznych.

Cele (ucznia)

 • będziesz umiał uzasadnić, dlaczego mamy dbać o ziemię
 • będziesz umiał zinterpretować Boży nakaz jako źródło ekologii

Plan

 • Dobro Bożego stworzenia
 • Nakaz dany człowiekowi
 • Ekologia jako wyraz miłości bliźniego

Wstęp

Gdy Bóg stwarzał świat z niczego tylko dzięki swojemu słowu, każde Jego dzieło było dobre. Nad tym dziełem swego stworzenia umieścił Bóg człowieka i dał mu taki nakaz:
"A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»(…) Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre." Rdz 1,26 -31

Rozwinięcie

1. Dobro Bożego stworzenia

Według opisu księgi Rodzaju Bóg stwarzał wszystko w sześć dni. Każde Jego dzieło było doskonałe i dobre. Jak autor biblijny wskazuje każdy z tych dni kończył się Bożą refleksją nad dziełem stworzenia i stwierdzeniem, "że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre". Ta pierwotna dobroć i doskonałość tego stworzenia później została zniweczona przez grzech człowieka. To z jego powodu uległo skażeniu także jego środowisko.

2. Nakaz dany człowiekowi

"Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał" Rdz 2,15. Umieszczając człowieka w ogrodzie, Bóg dał mu wszelkie stworzenie do dyspozycji. Miało mu ono służyć i pomagać w dostatnim i szczęśliwym życiu. Człowiek ze swej strony miał o nie dbać - "doglądać", troszczyć się i zbierać plony tej ziemi.

3. Ekologia jako wyraz miłości bliźniego

Wyrazem odpowiedzi na Boże polecenie jest dbałość człowieka o świat. Powinno być to rozsądne działanie dla dobra wszystkich stworzeń. Jest to także wyrazem miłości do Boga jako Stwórcy oraz bliźnich jako użytkowników Bożego stworzenia.

Ekologia ma pomóc człowiekowi świadomie i rozumnie korzystać ze świata i jego zasobów, które nie są przecież niewyczerpalne(!). mądrzy ludzie mówią, że dzisiejszy świat jest tylko pożyczony od przyszłych pokoleń i powinniśmy go pozostawić w jak najbardziej nie naruszonym stanie.

Zakończenie

Bóg chce szczęścia człowieka, dał mu wszystko, czego potrzebował by był szczęśliwy. Wspaniałe Boże stworzenie zostało nam dane jako środowisko życia i zadane jako obowiązek, by troszczyć się o nie z woli Boga.

Pytania kontrolne

 • Jakie było wszystko to co Bóg stworzył?
 • Jaki nakaz dał Bóg człowiekowi odnośnie świata?
 • Czy da się religijnie uzasadnić ekologię?

Kryteria sukcesu

 • Będziesz potrafił wskazać przykłady na Boże stworzenie świata
 • Będziesz potrafił uzasadnić, że ekologia to obowiązek człowieka
 • Będziesz umiał wskazać, że miłość bliźniego wyraża się w dbałości o dobro wspólne