katechein
 

Zadaj Bogu pytanie - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 24.11.2015 9874 drukuj
 

Temat: Kościół prowadzi do zbawienia (Ukazanie możliwości religijnego przeżywania życia)

Klasa: 3GP

Cele:

 • uzasadnia potrzebę współpracy z Bogiem w realizacji życiowych zadań;

Cele(ucznia):

 • nauczysz się zadawać Bogu pytania i szukać odpowiedzi.

Plan:

 • Bóg mówi nam o sobie
 • Modlitwa - czyli jak dogadać się z Bogiem
 • Cisza podstawą słuchania
 • Odpowiedź Boga potrzebuje naszej odpowiedzi

Wstęp

Gdybyś dziś spotkał Boga jakie zadałbyś Mu pytanie? Co chciałbyś wiedzieć? Powiedzmy, że masz tylko jedną możliwość - jakie byłoby to pytanie? Zapisz je?
Zastanów się: Czy warto Bogu zadawać pytania? Czy można od Niego otrzymać odpowiedź? Jakie pytanie można Mu zadać?

Rozwinięcie

1. Bóg mówi nam o sobie

Oglądając świat oczami pełnymi wiary dostrzegamy ślady Boga w świecie. Te ślady określamy objawieniem naturalnym, które wyraża się przez obecność Stwórcy w Jego stworzeniach. Często zadajemy sobie pytanie o te ślady, pytania te organizują się w tzw. naukę.

Na inne pytania odpowiada teologia - która jest słowem o Bogu. Na podstawie tego co Bóg o sobie objawił w dziejach historii narodu wybranego (obj. historyczne, nadprzyrodzone), możemy wnioskować jaki Bóg jest. W sposób najpełniejszy opowiedział o Bogu jego Syn - Jezus Chrystus. Gdy jeszcze chodził po świecie Jego uczniowie zadawali Mu mnóstwo pytań w różnych tematach. Można powiedzieć, że byli szczęściarzami. Jednak sam Jezus powiedział: "błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli".

Czy dzisiaj istnieje jakaś możliwość usłyszenia odpowiedzi od Boga? Czy wystarczy, że powiem Mu co mi na sercu leży?

2. Modlitwa - czyli jak dogadać się z Bogiem

Kiedy zadajemy pytania i oczekujemy na odpowiedzi to zaczynamy prowadzić dialog. Dialog z Bogiem nazywa się modlitwą. Jak pisze Katechizm Kościoła Katolickiego - modlitwa to wzniesienie serca ku Bogu. Od dzieciństwa ciągle mówimy, wypowiadamy swoje modlitwy, gadamy, paplamy "odmawiając" modlitwy. Czy jednak w takiej modlitwie można coś usłyszeć poza samym sobą? Chyba nie. Nie znaczy, że to zła modlitwa, ale raczej nieodpowiednia jeżeli chodzi o słuchanie. Jak więc się modlić, by usłyszeć głos Boga?
Potrzeba ciszy nie tylko ust, ale i serca i myśli. Może nam pomóc jakiś fragment z Biblii, np. jedno z czytań z dnia, które pozwoli skupić się naszym myślom na Słowie Boga do człowieka. Inną metodą pochodzącą od starców pustyni w pierwszych wiekach chrześcijaństwa jest powtarzanie w myślach jakiejś krótkiej frazy, np. "Jezus" i jakby nią oddychać. To skupienie sprzyja wsłuchiwaniu się w ciszę.

Kiedyś jednego z teologów francuskich Yves Congar`a zapytano czy Bóg może przemawiać do człowieka w jego podświadomości. Odpowiedzią było stwierdzenie, że dlaczego mamy odmawiać Stwórcy podświadomości możliwości jej wykorzystania by dogadać się z człowiekiem. I coś w tym jest ;)

W ST czytamy często, że siedliskiem myśli jest serce. Sam Jezus, gdy mówił o prawdziwej nieczystości człowieka wspomniał o nim jako o źródle tejże. To chyba najpewniejsze miejsce by szukać głosu Boga na modlitwie. W "głowie", rozumie, kłębią się często nasze myśli, a Bóg mówi do serca człowieka.

3. Cisza podstawą słuchania

Aby usłyszeć odpowiedź na zadane pytanie trzeba jej posłuchać. Aby posłuchać trzeba przestać mówić. Kiedy milczymy dajemy Bogu szansę na odpowiedź! Jak On odpowiada? Zależy jak jesteś w stanie usłyszeć.
Czasem posługuje się innym człowiekiem, jego słowami lub przykładem. Czasem książką, Biblią lub jakimś cytatem. A w jeszcze innej chwili może użyć "osła" (Lb 22,23-31). Warto przeczytać ten fragment, brzmi dość zabawnie, ale niesie ze sobą pewną prawdę, że Bóg może wszystko i to co chce i tak jak chce będzie Mu służyło, także dla naszego dobra.

Gdy prorok Eliasz poszedł na spotkanie z Panem w góry, skrył się w jaskimi i wyczekiwał Jego nadejścia i jak mówi ST, przyszły wicher, grzmoty i trzęsienie ziemi a Boga w nich nie było. Dopiero gdy wszystko to ustało i nastała cisza wyszedł z ukrycia prorok by rozmawiać z Bogiem. W ciszy Bóg się objawia.

Często spodziewamy się, że Bóg musi wejść w naszą rzeczywistość z hałasem i w trzęsieniu podstaw naszej egzystencji, a On najczęściej przychodzi tak spokojnie, że aż niezauważenie. Dlatego tak niezbędna jest cisza, by Go nie przegapić!

4. Odpowiedź Boga potrzebuje naszej odpowiedzi

Co zrobisz jak w ciszy usłyszysz odpowiedź Boga na postawione Mu przez ciebie pytania? Jak zadajesz pytanie to chcesz się czegoś dowiedzieć by coś zmienić, zrozumieć. Każda Boża odpowiedź domaga się wprowadzenia jej w życie.

Zakończenie

Trzeba zadawać Bogu pytania, trzeba także pytać samego siebie o to w co i komu wierzę. Aby jednak usłyszeć odpowiedź potrzebujemy ciszy. Uspokojenia myśli, uporządkowania naszych pragnień i czasu. Kiedy jednak usłyszymy tę odpowiedź trzeba ją wziąć sobie do serca i wdrożyć w swoje życie. Z Bogiem nie da się plotkować, Jego Słowa mają zbyt wielką wagę.

Kryteria sukcesu

 • Wiesz gdzie szukać odpowiedzi na pytania o Boga i do Boga.
 • Rozumiesz i potrafisz sam podjąć proces wsłuchiwania się w Słowo Boże.
 • Rozumiesz potrzebę zadawania pytań i wdrażania odpowiedzi do swojego życia.

Pytania kontrolne

 • W jaki sposób Bóg daje nam odpowiedzi zanim zapytamy?
 • Co pomaga nam znaleźć odpowiedzi na nasze pytania skierowane do Boga?
 • Czym jest modlitwa?
 • Czy wystarczy tylko się skupić na odpowiedzi, czy trzeba czegoś więcej?

Opowieść o oślicy Balaama
"23 Gdy oślica zobaczyła anioła Pana stojącego z wyciągniętym mieczem na drodze, zboczyła z drogi i poszła w pole. Balaam uderzył ją, chcąc zawrócić na właściwą drogę. 24 Wtedy stanął anioł Pana na ciasnej drodze między winnicami, a mur był z jednej i z drugiej strony. 25 Gdy oślica zobaczyła anioła Pana, przyparła do muru i przytarła nogę Balaama do tego muru, a on ponownie zaczął bić oślicę. 26 Anioł posunął się dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć ani z prawej, ani też z lewej strony. 27 Gdy oślica ujrzała znowu anioła Pana, położyła się pod Balaamem. Rozgniewał się więc Balaam bardzo i zaczął okładać oślicę kijem. 28 Wówczas otworzył Pan usta oślicy3, i rzekła do Balaama: «Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?» 29 Balaam odpowiedział oślicy: «Dlatego żeś sobie drwiła ze mnie. Gdybym tak miał miecz w ręku, już bym cię zabił!» 30 Oślica jednak rzekła do Balaama: «Czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździsz, odkąd jesteś, aż po dzień dzisiejszy? Czyż miałam zwyczaj czynić ci coś podobnego?» Odpowiedział: «Nie!» 31 Wtedy otworzył Pan oczy Balaama i zobaczył on anioła Pana, stojącego na drodze" Lb 22,23-31