katechein
 

Bóg uzdrawia człowieka - konspekt 2015

Home Konspekty i scenariusze 11.12.2015 9751 drukuj
 

Temat: Bóg uzdrawia człowieka

Klasa: 2GP

Cele:

 • wie, że w sakramencie pokuty i pojednania Jezus Chrystus przebacza człowiekowi jego grzechy, uzdrawia ze zła, które jest następstwem grzechu oraz ponownie włącza do wspólnoty Kościoła;
 • wyjaśnia, dlaczego kapłan wypowiada słowa rozgrzeszenia.

Cele (ucznia):

 • Zrozumiesz czym jest spowiedź;
 • Będziesz znał warunki dobrej spowiedzi.
 • Będziesz wiedział co to jest rachunek z sumieniem.
 • Będziesz wiedział czym jest tajemnica spowiedzi.

Plan:

 • Spowiedź jako powrót do wspólnoty z Bogiem i bliźnimi.
 • Znaczenie i funkcja spowiedzi.
 • Warunki dobrej spowiedzi.
 • Dobry rachunek sumienia.
 • Skutki spowiedzi
 • Kto siedzi za tymi kratkami:
  • Tajemnica spowiedzi (Bóg, ksiądz i penitent).
  • Dlaczego ksiądz może odpuszczać grzechy a rodzice nie?

Wstęp:

Wiemy, że grzech niszczy jedność z Bogiem i ludźmi, pozbawia łaski Bożej oraz powoduje podatność na zło. Grzech ma każdy człowiek, nie ma człowieka bez grzechu(!). nie możemy także sami się od nich uwolnić. Może to zrobić tylko Bóg dzięki ofierze z siebie Jego Syna - Jezusa Chrystusa. Dzięki krzyżowi i zapłacie za grzechy możliwe jest dzisiaj ich odpuszczenie w sakramencie pokuty i pojednania - spowiedzi.
Spowiedź nazywana jest inaczej: sakramentem pokuty i pojednania, sakramentem miłosierdzia, spowiedzią właśnie, sakramentem nawrócenia. Należy on do grupy sakramentów uzdrowienia.

Rozwinięcie:

1. Spowiedź jako powrót do wspólnoty z Bogiem i bliźnimi.

Skutkiem grzechu jest zerwanie wspólnoty z Bogiem. Wynikiem tego jest: utrata łaski bożej oraz jedności z Bogiem, Kościołem i wewnętrzny nieporządek, a także wina i kara.
Obok chrztu i sakramentu namaszczenia chorych, spowiedź jest jedynym sakramentem, który pozwala na przywrócenie wspólnoty z Bogiem i ludźmi. W jej czasie następuje kilka zasadniczych momentów:

 • wyznanie grzechów
 • żal za grzechy
 • odpuszczenie grzechów
 • naznaczenie pokuty sakramentalnej (zadośćuczynienie)

2. Znaczenie i funkcja spowiedzi.

Aby spowiedź była ważna musi być wcześniej przygotowana. To przygotowanie obejmuje: modlitwę o dobrą spowiedź, szczery rachunek sumienia, wzbudzenie żalu za swoje grzechy (nie z powodu, że już się skończyły ale z powodu, że dodaliśmy przez nasz grzech cierpienia Synowi Bożemu) oraz odrzucenie rozpoznanych grzechów połączone z mocnym postanowieniem o ich zaniechaniu i naprawie szkód.
Tylko szczere wyznanie grzechów co do treści, ilości oraz okoliczności (bez szczegółowych opisów) wsparte żalem i postanowieniem poprawy może doprowadzić do otrzymania rozgrzeszenia.
W ten sposób staje się spowiedź chwilą spotkania z miłosiernym Bogiem, który chce przebaczyć nam KAŻDY grzech do którego się przyznamy i za który żałujemy(!).
To Bóg przebacza grzechy! To On także nas leczy i przywraca łaskę i jedność ze sobą i ludźmi.

3. Warunki dobrej spowiedzi.

Przygotowanie do spowiedzi obejmuje tzw. warunki dobrej spowiedzi:

 • Rachunek sumienia
 • Żal za grzechy
 • Mocne postanowienie poprawy
 • Szczera spowiedź
 • Zadośćuczynienie Bogu i ludziom

Noszą one nazwę warunków, które sprawiają, że spowiedź staje się dobra, czyli szczera i skuteczna. Dobra spowiedź to taka, gdy następny raz przychodzimy z innymi grzechami. Nie chodzi by dodawać nowe, ale pozbywać się trwale starych.

4. Dobry rachunek sumienia.

Znów słowo "dobry". Coś jest dobre jak spełnia swoje przeznaczenie i jest skuteczne. Jak zrobić rachunek sumienia by była "dobry". Trzeba zabrać się do tego systematycznie, tzn. tak:

 • Modlitwa do Ducha Świętego o dobry rachunek sumienia;
 • Przypomnienie sobie Dekalogu i pięciu przykazań kościelnych;
 • Przypomnienie sobie swoich obowiązków wynikających z rodziny, pracy i stanu;
 • Przypomnienie sobie krzywd wyrządzonych innym;
 • Przypomnienie sobie zaniechanego dobra, któregośmy nie wykonali;

Można skorzystać z gotowców, które są długą listą pytań. Można też robić codzienny rachunek sumienia wieczorem, łatwiej nam będzie pracować nad sobą.
Po co go w ogóle robić? Rachunek sumienia to jak mycie się. Wiemy, że i tak się ubrudzimy, ale jak się często myjemy to tak bardzo nie śmierdzimy J. Podobnie jest i tutaj.

5. Skutki spowiedzi

Skutkami spowiedzi są:

 • pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę;
 • pojednanie z Kościołem;
 • darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;
 • darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
 • pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
 • wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

6. Kto siedzi za tymi kratkami:

W konfesjonale siedzi odpowiednio przygotowany kapłan, który ma odpowiednie upoważnienia do udzielania tego sakramentu na danym terenie. Aby dostać takie uprawnienia potrzeba ukończyć dodatkowy kurs.
Tylko kapłani, którzy zostali upoważnieni przez władzę kościelną do spowiadania, mogą przebaczać grzechy w imieniu Chrystusa.

a. Tajemnica spowiedzi (Bóg, ksiądz i penitent).

Tajemnica spowiedzi ma na celu zachowanie spraw sumienia jako sprawy osobistej pomiędzy grzesznikiem a Bogiem. Pewną trudnością jest obecność kapłana w konfesjonale, dlatego obowiązuje go bezwzględna tajemnica. Tajemnica spowiedzi dotyczy jednak nie tylko jego, ale samego penitenta oraz tłumacza jeżeli taki także bierze udział w spowiedzi.

b. Dlaczego ksiądz może odpuszczać grzechy a rodzice nie?

Jak podaje KKK "Tylko kapłani, którzy zostali upoważnieni przez władzę kościelną do spowiadania, mogą przebaczać grzechy w imieniu Chrystusa." Władza ta wynika ze święceń kapłańskich oraz nakazu jaki zostawiła apostołom Pan Jezus w słowach: "weźmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie są mu zatrzymane". J 20,22n
Mimo, że rodzice uczestniczą w powszechnym kapłaństwie wiernych w Kościele, to nie posiadają oni takiej władzy jak ksiądz.

Zakończenie:

Spowiedź uzdrawia duszę o ile jest ważna. Taka, w której zabrakło jednego z pięciu warunków nazywamy spowiedzią niegodną, nieważną lub świętokradzką.

Pytania kontrolne:

 • Czym jest spowiedź?
 • Do jakiej grupy sakramentów należy spowiedź?
 • Jak inaczej nazywa się spowiedź?
 • Kto może odpuszczać grzechy i dlaczego?
 • Co to jest tajemnica spowiedzi i kogo dotyczy?
 • Co to jest spowiedź świętokradzka?
 • Dlaczego spowiedź może być ważna ale nieskuteczna?