katechein
 

Metoda 2 - 4 - 8

Home Metodyka 04.01.2010 24002 drukuj
 

Istotnym elementem tej metody jest tworzenie coraz większych grup w celu znalezienia odpowiedzi na postawiony problem. Potrzebne materiały to: arkusze szarego papieru, farby plakatowe, pisaki, pędzle, taśma klejąca (musi ich być odpowiednia ilość). Najlepiej, jeśli liczba uczestników dzieli się przez 8, a więc 24, 32, 40, a my mamy do dyspozycji ok. 45 minut. Przebieg metody jest następujący.

  1. Organizacja pracy.
    Uczestnicy tworzą pary. Osoby mogą dobrać się w pary lub też być dobrane według jakiegoś kryterium (np. podchodzą do siebie ci, którzy się nie znali, siedzący naprzeciw). Prowadzący podaje próbie problem dyskusji. Może to być jeden temat dla wszystkich lub też można go rozłożyć na kilka pomocniczych i wtedy jeden cząstkowy temat przypada 4 parom. Podanie problemu w sytuacji kilku problemów cząstkowych może być tylko do wiadomości grup. Prowadzący podaje czas rozmowy - zwykle powinno to być kilka minut (5 do 10), zaznacza, że obie osoby powinny wypowiedzieć się na dany temat.
  2. Praca w małych grupach.
    Pierwszy etap to rozmowa w dwójkach. Drugi etap następuje po 2-3 minutach. "Dwójki" łączą się w "czwórki" (należy pilnować, by zespoły się nie pomieszały, prowadzący powinien koordynować łączenie się zespołów) i znów kilka minut rozmawiają, zaczynając od przedstawienia pierwszych skojarzeń, wniosków, jakie nasunęły się w rozmowie w parach. Po kilku minutach następuje trzeci etap dyskusji. Czwórki łączą się w "ósemki" i znowu wymieniają poglądy między sobą. W ten sposób przy 40 osobach powstaje pięć grup ośmioosobowych. Zadaniem "ósemki" jest podsumowanie dyskusji. Jej wyniki grupa może przedstawić w postaci wypunktowanych wniosków, wypisanych grubym mazakiem na dużym arkuszu szarego papieru, tak aby można je było swobodnie przeczytać z dużej odległości. Innym sposobem przedstawienia wyników dyskusji jest stworzenie przez grupy plakatu opartego głównie na informacjach, które padły podczas rozmowy. Grupa poszukuje przemawiających symboli, które ilustrują jej stanowisko. Plakat może być malowany kredkami lub farbami. Potrzebne są arkusze szarego papieru, kredki lub farby, pędzle i kubeczki na wodę. Zasadą jest przydzielenie każdemu pędzla i zapewnienie dostępu do farb. Jeszcze inna możliwość to stworzenie plakatu w formie rebusu.
  3. Praca na forum ogólnym.
    Gotowe plakaty wieszamy w widocznym miejscu. Podchodząc kolejno do każdego z nich, uczestnicy starają się odgadnąć jakie treści chcieli przekazać autorzy. Wywieszone dzieła są najpierw interpretowane przez osoby z innych grup, a potem autorzy plakatu mówią o swoich intencjach. Nagradzamy grupę brawami i przechodzimy do następnego obrazu.

Metoda "2-4-8" jest możliwa do wykorzystania nawet w bardzo dużej grupie, o ile istnieją możliwości swobodnego przemieszczania się w sali, przesuwania stolików, a najlepiej samych krzeseł.

Przykładowym problemem w dyskusji "2-4-8" może być pytanie: Co jest istotą sakramentu pojednania? Przy 40 osobach czterem kolejnym "dwójko" podajemy jeden z pięciu warunków dobrej spowiedzi, np. żal za grzechy. Można je napisać na kartce i w tej formie dać zespołom, lub przekazać informację szeptem. Gdy wszyscy znają "swój" warunek, rozpoczyna się dyskusja. Zadaniem "ósemek" jest stworzenie plakatów na temat "swojego" warunku. W ten sposób powstanie 5 plakatów, które następnie będą interpretowane.

Tekst ten został zaczerpnięty z pozycji "Metody aktywizujące w katechezie" sekcji katechetycznej PSPiA KLANZA, a tutaj link do strony: http://natan.pl