katechein
 

Jezus Chrystus odpuszcza grzechy - konspekt 2016

Home Konspekty i scenariusze 06.01.2016 5692 drukuj
 

Temat: Jezus Chrystus odpuszcza grzechy

Klasa: 2GP

Cele:

 • wymienia części sakramentu pokuty i pojednania;
 • uzasadnia, że pojęcie "spowiedź" nie jest synonimem sakramentu pokuty i pojednania

Cele(ucznia):

 • wiesz czym różni się spowiedź od zwierzania się
 • rozumiesz, że sam Bóg odpuszcza twoje grzechy w spowiedzi

Plan:

 • Spowiedź to sakrament
 • Części sakramentu spowiedzi (wyznanie, pouczenie, pokuta, przebaczenie)
 • Ważność rachunku sumienia
 • Spowiedź to nie zwierzenia
 • Odpuszczenia i zapomnienia grzechów dokonuje Bóg

Wstęp:

Spowiedź to inaczej sakrament oczyszczenia, pokuty lub miłosierdzia. Wszystkie te nazwy odnoszą się do jego znaczenia i istoty. Co jednak dokonuje się w tym sakramencie? Obmycie, oczyszczenie, obdarowanie łaską?

Rozwinięcie:

Spowiedź to sakrament

Spowiedź to sakrament, czyli widzialny znak działania łaski Boga, który wybacza grzechy tym, którzy Go o to proszą i żałują za nie. Widzialnym znakiem obecności Boga jest kapłan, który w Jego imieniu (in persona Christi) odpuszcza grzechy.
Jako sakrament należy do grupy sakramentów uzdrowienia, gdyż leczy zerwane relacje z Bogiem i ludźmi. Znane są także przypadki uzdrowień fizycznych i duchowych po spowiedzi.

Części sakramentu spowiedzi (wyznanie, pouczenie, pokuta, przebaczenie)

Obok pięciu warunków dobrej spowiedzi są także inne stałe części tego sakramentu:

 • Wyznanie i żal za grzechy
 • Pouczenie
 • Naznaczenie pokuty
 • Przebaczenie grzechów

Dobrze to widać w poniższej formule spowiedzi indywidualnej:

"W. - W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ks. - Na wieki wieków. Amen.
W. - Ostatni raz byłem u spowiedzi … Grzechu żadnego nie zataiłem ani nie zapomniałem, pokutę zadaną odprawiłem (lub nie i dlaczego). Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami ... (wyznajesz swoje grzechy)
Więcej grzechów nie pamiętam, za te i wszystkie grzechy serdecznie żałuję i mocno
postanawiam się poprawić, a Ciebie Ojcze duchowny proszę o pokutę i rozgrzeszenie.
Ks. - (kapłan rozmawia z tobą, modli się i udziela rozgrzeszenia)
W. - (cicho modlisz się:) Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

(po słowach kapłana: "rozgrzeszam Cię z wszystkich grzechów Twoich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".
odpowiadasz: AMEN)

Ks. - Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju.
W. - Bóg zapłać."

Ważność rachunku sumienia

By dobrze się spowiadać, trzeba dobrze poznać siebie. Nie tylko swoje słabości, grzechy, ale także i niemożność samodzielnego uwolnienia się od nich. To doświadczenie otwiera nas na doświadczenie zdrowej pokory i wdzięczności wobec Boga, za to co nam czyni w tym sakramencie.
Jak zrobić "dobry" rachunek sumienia? Pisze się o tym książki całe, jednak tak w skrócie:
Poproś Ducha Świętego o pomoc w poznaniu siebie i swoich grzechów a także o odwagę nazywania rzeczy po imieniu. Przypomnij sobie Dekalog i sprawdź czy twoje serce nic ci nie wyrzuca w odniesieniu do nich. Następnie weź pięć przykazań kościelnych i zrób podobnie. W końcu zajmij się swoimi obowiązkami wynikającymi z tego kim jesteś.

Spowiedź to nie zwierzenia

Warto zapamiętać sobie i zdać sprawę z faktu, że spowiedź, to nie "zwierzenia" z kolei życia. To chwila obnażenia się przed Panem Bogiem, moment pokuty opartej na pokorze wynikającej z dobrej znajomości siebie. "Wiem kim jestem, bo poznałem siebie w rachunku sumienia, przychodzę tu bo sam nie jestem w stanie sobie dać z tym rady". Nie można zagubić tego charakteru w spowiedzi, która jest obmyciem, obdarciem, często bolesnym, z naszych grzechów i leczeniem ran po nich przez Pana Boga. W skrócie, chcesz sobie pogadać? Znajdź sobie przyjaciela lub terapeutę(!). Oczywiście rozmowa to centrum tego sakramentu, ale nie bez wyznania grzechów i żalu za nie.

Odpuszczenia i zapomnienia grzechów dokonuje Bóg

Wprawdzie kapłan wypowiada formułę rozgrzeszenia, ale dokonuje go Bóg. W ewangeliach znajdujemy takie słowa: "weźmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy będą im odpuszczone, a tym, którym zatrzymacie będą im zatrzymane". Ten moment uznaje się za chwilę powstania sakramentu spowiedzi, równocześnie uświadamia on pochodzenie spowiedzi. Nie jest to działalność człowieka, ale dar, posługa, łaska otrzymana od Boga dla ludzi.
Odpuszczając grzechy kapłan wypowiada słowa w imieniu Chrystusa. Ten fakt odpuszczenia równoznaczny jest z zapomnieniem przez Boga, zła do którego przyznaliśmy się i za które żałowaliśmy. Trzeba pamiętać jednak o słowach Jezusa: "miłosierni dostąpią miłosierdzia" oraz przypowieść o dwóch dłużnikach. A także o słowach św. Pawła "nie przyjmujcie na próżno łaski Bożej" (2Kor 6,1).

Zakończenie:

Spowiedź to sakrament, czyli spotkanie się z żywym i obecnym Bogiem, który chce okazać swą łaskę miłosierdzia tym, którzy Go o nią proszą. W Jego imieniu odpuszcza grzechy ksiądz, który jest widzialnym symbolem Jego obecności w tym sakramencie.

Pytania sprawdzające:

 • Co to jest sakrament?
 • Do jakiej grupy sakramentów należy spowiedź?
 • Co powinno się wziąć pod uwagę przy rachunku sumienia?
 • Co różni spowiedź od zwierzeń?
 • Kto odpuszcza grzechy w spowiedzi?