katechein
 

Jezus daruje kary za grzech - konspekt 2016

Home Konspekty i scenariusze 06.01.2016 6611 drukuj
 

Temat: Jezus daruje kary za grzech

Klasa: 2GP

Cele:

 • definiuje pojęcie "odpust";
 • wyjaśnia różnicę pomiędzy odpustem zupełnym i cząstkowym;
 • wymienia warunki uzyskania odpustu;

Cele(ucznia):

 • dowiesz się jaka jest różnica pomiędzy odpustem a odpuszczeniem grzechów;
 • będziesz wiedział kiedy możesz otrzymać odpust i jakie są tego warunki;

Plan:

 • Grzech jako sprawca winy i kary.
 • Spowiedź to sakrament zapomnienia.
 • Odpuszczenie grzechów jako element spowiedzi.
 • Odpust - co, kiedy i jak?

Wstęp:

Tym co najważniejsze w spowiedzi jest odpuszczenie grzechów. Dokonuje go Bóg poprzez posługę swego zastępcy - kapłana. Czym jednak jest to odpuszczenie? Czym jest także odpust? I co mają ze sobą wspólnego?

Rozwinięcie:

Grzech jako sprawca winy i kary

Każdy grzech ma podwójny wymiar: niszczy naszą relację z Bogiem sprowadzając śmierć co jest nazywane karą wieczną, niszczy także relacje z innymi ludźmi nas otaczającymi, które powinniśmy naprawić, "oczyścić", co określa się mianem kary doczesnej. Tego oczyszczenia możemy dokonać albo tu, jeszcze na ziemi, albo w czyśćcu.
Obie te kary nie są "zemstą" za grzech ale wyrazem sprawiedliwości. Jeżeli ktoś zniszczy jakiś sprzęt np. w pracy to: jest winny utraty tego dobra (wina), ale także powoduje brak tego sprzętu i teraz ktoś musi go naprawić lub kupić nowy. Z tym stanem wiąże się odpowiedzialność za wyrządzone zło, którą trzeba ponieść (kara).

Spowiedź to sakrament zapomnienia.

Spowiedź gładzi grzech oraz karę wieczną bo przywraca łaskę uświęcającą. Jednak kary doczesne (nieuporządkowania) pozostają. Odpuszczony grzech przed Bogiem przestaje istnieć, zostaje całkowicie zapomniany(!). Po spowiedzi nie mamy już wyznanych grzechów, pozostaje w nas jednak nieuporządkowana skłonność do ich popełniania.
Warto pamiętać, że Bóg nie chce śmierci grzesznika ale tego by żył on wiecznie. Z tego powodu wyczekuje na nas u kratek konfesjonału jak ojciec wyczekujący marnotrawnego syna. Bóg nie odmówi przebaczenia temu, który Go o nie prosi. Pozostaje kwestia naszej odwagi przyznania się do naszych grzechów i żałowania za nie.

Odpuszczenie grzechów jako element spowiedzi.

Centrum sakramentu pojednania jest odpuszczenie grzechów. To chwila kiedy Bóg okazuje miłosierdzie i "zapomina" o naszych grzechach i karze wiecznej. Kara wieczna to skutek naszych wyborów: kto źle żyje wybiera piekło, czyli życie wieczne w potępieniu, w oddaleniu od Boga, które powoduje straszne cierpienie. Odpuszczenie dotyczy tej właśnie kary, gdyż przywraca naszą jedność z Bogiem.
Przywrócenie łaski uświęcającej, darowanie kary wiecznej i częściowo doczesnej oraz uzdolnienie do walki z grzechem i słabościami, przywrócenie jedności z Bogiem i Kościołem to przecież skutki tego sakramentu. A wszystko to dzieje się przez fakt odpuszczenia naszych grzechów.

Odpust - co, kiedy i jak?

Czymś innym a jednak powiązanym ze spowiedzią jest odpust. Czymże on jest? "Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy."
Wymaga on więc bycia "po spowiedzi", w stanie łaski uświęcającej. Co więcej mówi nam Kościół o odpustach?
KKK 1498 Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów.
KKK 1471 Nauka o odpustach i jej praktyczne zastosowanie w Kościele ściśle łączą się ze skutkami sakramentu pokuty.
"Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.
Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości"
KKK 1478 Darowanie kary otrzymuje się za pośrednictwem Kościoła, który mocą udzielonej mu przez Chrystusa władzy związywania i rozwiązywania działa na rzecz chrześcijanina i otwiera mu skarbiec zasług Chrystusa i świętych, by otrzymać od Ojca miłosierdzia darowanie kar doczesnych, jakie należą się za grzechy. W ten sposób Kościół chce nie tylko przyjść z pomocą chrześcijaninowi, lecz także pobudzić go do czynów pobożności, pokuty i miłości.
KKK 1479 Ponieważ wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, także są członkami tej samej komunii świętych, możemy pomóc im, między innymi, uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami.
Podsumowując:

 • Odpust to darowanie kar doczesnych za grzechy wyznane już w spowiedzi;
 • Celem odpustu jest pomoc wierzącym oraz pobudzenie ich do dobrego życia;
 • Odpust może być okazją do wyświadczania dobra tym, którzy już odeszli i oczekują w czyśćcu na niebo;
 • Władzę udzielania odpustów ma Kościół w oparciu o słowa Jezusa "komu odpuścicie grzechy są im odpuszczone";
 • Źródłem odpustów jest "skarbiec Kościoła", który jest nieskończoną i niewyczerpaną wartością, jaką mają u Boga zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa Pana, ofiarowane po to, by cała ludzkość została uwolniona od grzechu i doszła do łączności z Ojcem;
 • Warunki zwykłe otrzymania odpustu to: bycie w stanie łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach papieża (w tych w których on się modli), przystąpienie do komunii świętej;
 • Ze szczególnymi miejscami lub formami kultu są związane dodatkowe odpusty: odpust zupełny dla tych, którzy w niedzielę miłosierdzia bożego przystąpią do spowiedzi komunii, dla tych którzy nawiedzą cmentarz, kościół lub kaplicę w oktawie Wszystkich Świętych, dla tych którzy uczestniczą w publicznych nabożeństwach eucharystycznych lub różańcowych, i in.

Zakończenie:

Bóg daruje nam grzechy, które wyznajemy przed Nim w spowiedzi. Jednak wymaga od nas pokuty czyli zadośćuczynienia za zło, którego się dopuściliśmy. W ten sposób łączy się tu miłosierdzie i sprawiedliwość. Według miłosierdzia mamy odpuszczenie grzechów, według sprawiedliwości pokutę (karę) za zło przez nas wyrządzone.

Pytania sprawdzające:

 • Co to jest odpuszczenie grzechów i kiedy następuje?
 • Czym jest odpust i w czym może nam pomóc?
 • Czego dotyczy odpust?
 • Jakie są zwykłe warunki otrzymania odpustu?
 • Z jakich okazji można uzyskać odpust?