katechein
 

Burza mózgów

Home Metodyka 04.01.2010 28327 drukuj
 

Metoda ta polega na zespołowym wytwarzaniu pomysłów rozwiązania jakiegoś zadania. Wszędzie tam, gdzie chodzić nam będzie o wielość dróg prowadzących do osiągnięcia danego celu, najwłaściwszym sposobem nauczania będzie właśnie "burza mózgów".

Przebieg zajęć:

  • Wytworzenie sytuacji problemowej i postawienie złożonego problemu
  • Uczniowie zgłaszają pomysły i zapisują je na tablicy:

Każdy uczeń ma prawo zgłaszać tyle pomysłów, ile chce, przy czym każdorazowo
wolno zgłosić tylko jeden pomysł,
wolno zgłaszać pomysły nawet pozornie nierealne,
pomysłów nie wolno komentować ani oceniać.

  • Podział uczniów na 4-5 grup z przyporządkowaniem każdej grupie równej ilości zgłoszonych wcześniej pomysłów (jeżeli uczniowie zgłosili 20 pomysłów, zostali podzieleni na cztery grupy, wówczas każdej grupie przypada po pięć kolejnych pomysłów).
  • Analiza poprzez poszczególne grupy przydzielonych im pomysłów z logiczną ich hierarchizacją.
  • Prezentacja przez poszczególne grupy najlepszych pomysłów z ich uzasadnieniem.
  • Zaznaczenie na tablicy najlepszych pomysłów (z 20 wcześniej zgłoszonych wybrano np. 4 najlepsze).
  • Dyskusja zespołowa nad wyborem spośród czterech najlepszych pomysłu tzw. super
  • i dokonanie końcowej hierarchizacji.

W metodzie "burzy mózgów" wychodzimy od zgromadzenia możliwie najbogatszego materiału wyjściowego, aby później na drodze intelektualnej selekcji wybrać te najlepsze i możliwe do zrealizowania. Metodę tę można stosować od V klasy szkoły podstawowej.
Metodę tę nazywa się także "giełdą pomysłów". Zanim trafiła do szkół jako metoda nauczania była stosowana przy poszukiwaniu niekonwencjonalnych rozwiązań określonych problemów technicznych, naukowych i społecznych.