katechein
 

Źródła poznania Boga - konspekt 2016

Home Konspekty i scenariusze 12.09.2016 5346 drukuj
 

Temat: Źródła poznania Boga

Szukamy odpowiedzi na pytania: czy Bóg jest? Jak można Go spotkać? Czy mamy pewność Jego istnienia?

Klasa: 1GP

Wstęp

Jakie mamy źródła poznania Boga? Skąd wiadomo, że On jest? Czy ateiści, którzy wierzą, że Boga nie ma mają rację? Te i inne pytania są dzisiaj także i nasze. Człowiek szukający Boga nie boi się zadawania pytań, bo potrzebuje na nie odpowiedzi(!).

Tylko głupiec nie zadaje pytań! A przecież wśród nas nie ma takich J

Rozwinięcie

Mamy dwa podstawowe źródła poznania Boga, tzw. objawienia:

  1. Objawienie naturalne, gdzie Jego obecność okazuje się poprzez dzieła stworzone przez Niego; nazywamy także to objawieniem kosmicznym. Nie mówi ono nam nic innego prócz tego, że Bóg jest.
  2. Objawienie nadnaturalne, które spisane jest w Biblii. Jest to zapis szczególnych interwencji Boga w historie poszczególnych ludzi lub narodów. To objawienie zwane także historycznym mówi nam o Bogu więcej. Mówi nie tylko o tym, że jest ale także jaki jest(!).

Objawienie naturalne

Tak jak zwierzę pozostawia ślad na świeżym śniegu i stad wiadomo, że tędy przeszło, tak Bóg poprzez swoje stworzenie (świata, kosmosu, planet, zwierząt i ludzi) pozostawił ślad swej obecności. Przeczytajmy fragment księgi Mądrości:

"Głupi [już] z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracają się wśród Jego dzieł, badają, i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą." Mdr 13, 1-7

Już autor ST zauważa, że wielu kontempluje dzieła boże jednak zatrzymując się tylko na stworzeniu pomijają samego Stwórcę. Czasem można się zapatrzyć na jakieś dzieło, ale warto zapamiętać, że ktoś je stworzył.

To troszkę tak jak w anegdocie o rzeźbiarzu renesansowym Michale Aniele i jego rzeźbie Pieta. Niektórzy z widzów uważali, że dzieło jest tak wyjątkowe, że w środku musi kryć się dwoje ludzi, i trzeba rozbić marmurową skorupę by ich uwolnić. Było tak piękne i przemawiające do nich, tak doskonałe. Skupiając się na dziele, zapominali, że jest "produktem" - rzeźbą swego autora.

Objawienie naturalne daje nam "nieśmiało" znać, że jest jakiś (S)TWóRCA. Daje nam także pojęcie jaki może być, poprzez piękno swego dzieła.

Objawienie historyczne

Zaczęło się niewinnie od wezwania jednego człowieka z rodziną by opuścił swój dotychczasowy dom. Potem historia jego rodu rozwija się aż do chwili, gdy Bóg objawia się sam w swoim Synu. Tak pisze o tym autor Listu do Hebrajczyków: "Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna." Hbr 1, 1n

Biblia jest zapisem Bożych interwencji w losy Abrahama i jego potomków jako ludu wybranego. Nie jest to podręcznik chemii, geografii czy fizyki. To zapis historii Słowa Boga i ludzi na nie odpowiadających.

Ten typ objawienia, mówi nam konkretnie jaki Bóg jest. Nie ogranicza się do "śladu" Boga, ale podaje nam kim jest, jak siebie sam nazywa i jakie ma zamiary wobec nas.

Podsumowanie/Zakończenie

Wiedząc już jak szukać Boga potrzebujesz dziś podjąć pewną decyzję. Co wybierzesz? Tak przedstawia ten problem Księga Powtórzonego Prawa:

"Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.

Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi[…].

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi." Pwt 30,15-20

Co zdecydujesz? Wybierzesz Boga i zechcesz Go poznawać, czy Go odrzucisz. Nie ociągaj się bo nie masz zbyt wiele czasu.