katechein
 

Metoda słoneczka

Home Metodyka 04.01.2010 27507 drukuj
 

Istotnym elementem tej metody jest zestawienie poglądów w formie ułożonych z kartek promieni, hasłowo prezentujących tę samą odpowiedź. Metodę można wykorzystać do problemów, na które odpowiedzi da się przedstawić w formie hasłowego zestawienia. Potrzebne materiały to: kartki (ok.8cm x 8cm), flamastry. Liczba uczestników jest dowolna, a czas trwania ok. 10-15 minut. Przebieg metody jest następujący:

 1. Organizacja pracy.
  Dzielimy uczestników na grupy trzyosobowe, stawiamy zadanie, np.: - ]akie są najważniejsze cechy Pana Bogaś, instruujemy, że wynik dyskusji w formie haseł, wypisują na małych kartkach. Każdej grupie dajemy odpowiednią ilość kartek, np. 3, oraz pisaki.
 2. Praca w małych grupach.
  Uczestnicy dyskutują, poszukując odpowiedzi, a wynik dyskusji (w formie haseł) wypisują na małych kartkach.
 3. Praca na forum ogólnym.
  Przedstawiciele grup układają na podłodze słoneczko w ten sposób, że kartki z tą samą treścią haseł tworzą promienie. Kolejne osoby albo dokładają kartki do powstałych promieni, albo tworzą nowe. Promienie są ułożone wokół okręgu. Po ułożeniu słoneczka, zapraszamy uczestników do spaceru i zapoznania się z promieniami (wcześniej należy wygospodarować w klasie jakąś wolną przestrzeń, gdzie będzie można rozłożyć ?słoneczkoś).

Możliwe warianty:

 • inna wielkość grup, np. po dwie osoby lub każdy indywidualnie itp.
 • różna liczba kartek przypadająca na grupę (zależy to od ilości spodziewanych hasłowych odpowiedzi)
 • dyskusja w grupie może być poprzedzona podróżą w wyobraźni.

Tekst ten został zaczerpnięty z pozycji "Metody aktywizujace w katechezie" sekcji katechetycznej PSPiA KLANZA, a tutaj link do strony: http://natan.pl