katechein
 

Powstanie Kościoła

Home Konspekty i scenariusze 31.01.2017 3295 drukuj
 

Temat: Jak się to zaczęło? Powstanie Kościoła

Cele: Co Cię dziś czeka?

  • Dowiesz jak doszło do powstania Kościoła.
  • Będziesz wiedział, co to jest Kerygmat.
  • Zrozumiesz co jest podstawowym zadaniem Kościoła.

Zadanie Kościoła

Podstawowym zadaniem Kościoła jest wypełnienie polecenia, jakie Apostołowie otrzymali od Zmartwychwstałego Jezusa.

Pomocą w tej misji są sakramenty oraz działanie Ducha Świętego. "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»." Mt 28, 19n

Co jest początkiem powstania Kościoła?

Nawet gdy Jezus wybrał 12 apostołów i wielu uczniów nie było jeszcze Kościoła. Nawet gdy razem z nimi ustanawiał sakrament Eucharystii w Wieczerniku, też go jeszcze nie było. Punktem zwrotnym i początkiem Kościoła było wydarzenie Pięćdziesiątnicy - Zesłanie Ducha Świętego(!)

Oto jak przedstawiają to Dzieje Apostolskie: "Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić." Dz 2,1-4

Początek…

Zalęknieni uczniowie Jezusa otrzymali wtedy Moc z Wysoka i nabrali odwagi by wyjść i głosić Dobrą Nowinę. Wtedy Piotr z odwagą wygłosił pierwszy KERYGMAT, którego skutkiem było przyjęcie wiary w Chrystusa przez tysiące Żydów przebywających wtedy w Jerozolimie.

Co to jest Kerygmat?

To pierwsze głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie. Od niego zaczyna się wiara. Przykład pierwszego kerygmatu pochodzi z Dziejów Apostolskich: "Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim." Dz 2,22-24

Pierwsza wspólnota

Ci, którzy uwierzyli Piotrowi i pozostałym Apostołom utworzyli pierwszą wspólnotę chrześcijańską w Jerozolimie. Trwali tam oni razem, modląc się w Świątyni, "łamiąc chleb" - sprawując Eucharystię oraz troszcząc się o dobro wspólnoty. Dzielili się tym co mieli i doświadczali cudów jakich dokonywali Apostołowie w imię Jezusa.

Oto jak opisują to Dzieje Apostolskie: "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. (…) Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Dz 2,42-47

Sielanka?

To jednak nie pełny obraz Kościoła. Zdarzały się tam prześladowania i konflikty wewnętrzne. Zabito Szczepana i Jakuba. Żydzi prześladowali wyznawców Chrystusa, więzili ich i zabijali. Dzieje Apostolskie wspominają, że taką właśnie rolę pełnił Szaweł z Tarsu - późniejszy św. Paweł.

Obok prześladowań trwały spory wewnętrzne, które doprowadziły do pierwszego w historii Soboru w Jerozolimie. Dotyczył on nowo ochrzczonych neofitów pochodzenia pogańskiego. Zdecydowano, że nie będą oni obrzezani i nie będzie ich obowiązywało Prawo ST.

Pytania kontrolne

  1. Jakie jest zadanie Kościoła, które musi wypełniać od samego początku?
  2. Kiedy powstał Kościół?
  3. W jakie żydowskie święto nastąpiło wylanie Ducha Świętego?
  4. Co to jest kerygmat?
  5. Co charakteryzowało pierwsze gminy chrześcijańskie?