katechein
 

Post, pokuta i nawrócenie

Home Konspekty i scenariusze 26.02.2017 2783 drukuj
 

Temat: P.P.N. (Post, pokuta i nawrócenie)

Klasa: GP

Cele:

  • Przypomnisz sobie, co jest celem życia człowieka.
  • Będziesz wiedział, co to jest post, pokuta i nawrócenie.
  • Dowiesz się, jaka jest różnica pomiędzy postem jakościowym i ilościowym.

Wstęp

Na początku Wielkiego Postu, w Środę zwaną popielcową, pojawiają się wątki z naszego tematu…P jak post, P jak pokuta i N jak nawrócenie. Dlaczego? Ponieważ jest się taki moment w życiu chrześcijanina, że musi się zatrzymać i zadać sobie pewne pytania. Czy koniecznie trzeba je sobie zadawać i jakie są to pytania? Oto one:

  • Co jest celem mojego życia?
  • Czy idę właściwą drogą by dojść do tego celu?
  • Czego potrzeba by go osiągnąć?

To troszkę tak, jakby wybierać się w podróż: trzeba znać cel, wyznaczyć trasę i zabrać odpowiedni ekwipunek. Jeżeli gdzieś zboczy się z trasy trzeba na nią wrócić i przypomnieć cel swej podróży. Potrzeba nam wtedy kompasu i mapy. Podobnie jest w życiu chrześcijanina. Trzeba przypominać sobie cel podróży, sprawdzić czy idzie się w dobrą stronę, a jeżeli nie, to nawrócić się na właściwe tory.

Rozwinięcie

Kościół, jako wspólnota, ma długą historię oraz doświadczenie życia duchowego. To z tego doświadczenia wynikają Środa Popielcowa czy Wielki Post z całym ich bogactwem znaczeń i dobra dla życia duchowego.

Cel życia człowieka.

Cel życia człowieka jest daleko po śmierci. Wprawdzie każdy jej doświadcza, jednak koniec każdego życia może być inny. W końcu to po śmierci odbędzie się nad nami sąd, którego skutkiem będzie decyzja o zebranych owocach naszego życia i wieczność w niebie lub piekle.

W liście do Kolosan możemy przeczytać "Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale". Naszym zadaniem, więc jest zadzierać głowę wysoko - do nieba, ale i twardo stąpać po ziemi. Pamięć o rzeczach ostatecznych nie może nas zniechęcać i budzić w nas lęku. Dlatego co roku przeżywamy Środę Popielcową i Wielki Post, jako pomoc w przywróceniu duchowego porządku.

Post, pokuta i nawrócenie

Post i pokuta to dzisiaj bardzo niepopularne słowa, które nie kojarzą się najlepiej. Jednak każda kobieta zna, co najmniej kilka diet lub zabiegów, które mają oczyścić jej ciało lub skórę. A przecież post to dla duszy właśnie taka kuracja! Oczywiście nie chodzi w nim o zgubienie oponki po zimie, ale raczej o zapanowanie nad tym, co nam szkodzi w życiu duchowym - nad grzechem i wadami.

Czym jest pokuta? Najprościej można powiedzieć, że to zgoda na to, co nam zgotuje życie i inni ludzie z pokojem w sercu. Czy aby na pewno? A co z tym biczowaniem, włosienicą itp. praktykami pokutnymi? Zobaczmy, co na to prorok Izajasz: "Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.". To gdzie tu to umartwienie? Jak mawiał święty Jan Bosco, życie dostarcza nam wszelkich okazji do pokuty, wystarczy przyjąć to, co nam się nie udaje lub sprawia nam przykrość, ze spokojem i nadzieją złożoną w Bogu i … już(!). Może, więc zamiast się smucić trzeba się uśmiechać?

Warto także przypomnieć słowa z listu do Efezjan: "odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu! Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca".

Naprawa swego postepowania i ponowne wejście na wąską ścieżkę prowadząca do Boga można nazwać nawróceniem. Jezus podaje nam proste recepty jak to osiągnąć:

"Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie."

Jednym ze sposobów zadośćuczynienia za swoje grzechy jest jałmużna. Tak mówi o niej Jezus:
"Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."

Kolejnym prostym sposobem jest modlitwa: "Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."

Wreszcie jest też i post: "Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."

Co nieco o poście i wstrzemięźliwości

Dwa dni w roku kościelnym obowiązuje nas post ścisły i ilościowy razem. W każdy piątek roku obwiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jak mówią o tym przepisy prawa kościelnego?

Post (ścisły)

Obowiązuje od 18 do 60 roku życia. Polega na spożyciu trzech posiłków w ciągu dnia, gdzie jeden z nich jest "do syta". Oczywiście powiązany jest on z zakazem spożywania mięsa, alkoholu i innych używek. Wyjątek stanowią osoby chore, których zdrowie ucierpiałoby z powodu postu.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

Wstrzemięźliwość, czyli ograniczenie jakości spożywanych posiłków poprzez rezygnację z mięsa, obowiązuje już od 14 roku życia do chwili śmierci. Oczywiście i tutaj są przeciwskazania zdrowotne brane od uwagę. Żaden wzgląd medyczny jednak nie uzasadnia spożywania alkoholu lub innych używek(!). Tu nie ma ograniczeń, co do ilości posiłków.

Dlaczego post? Odpowiedź odnajdujemy w ewangeliach "podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.". I to jest główne uzasadnienie postu dla chrześcijanina. Na pamiątkę chwili zabicia Syna Bożego. Któż wtedy mógłby się cieszyć i świętować?

Zakończenie

Podsumujmy. Aby dotrzeć do celu swego życia - nieba, każdy człowiek potrzebuje odpowiednio się przygotować. Prócz dobrych owoców swego życia w chwili swej śmierci nic stąd zabrać nie możemy. Dlatego tak ważne jest by, to przygotowanie było jak najlepsze.

Kościół pomaga nam w nim dając wyjątkowe dni oraz okresy modlitwy i pokuty. Są nimi Środa Popielcowa i Wieki Post. W tym czasie zachęca nas do szczególnego praktykowania postu, modlitwy i jałmużny. Przypomina nam o obowiązku nawracania się - naprawy i pokuty za nasze wady oraz grzechy.

Stawia przed nami słowa proroka Izajasza o istocie prawdziwego postu a także samego Jezusa, który pokazuje, że każda praktyka duchowa musi być pokorna i znana przede wszystkim Bogu. Umożliwia nam podjęcie wyzwania nawrócenia poprzez praktykę postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.


Przydatne cytaty

Dni postu i pokuty naśladowców Chrystusa

"Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć." Mt 9,14n

Jak dobrze pokutować

"Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Jałmużna
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Modlitwa
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. (…) Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie
." Mt 6,1-18

Prawdziwy post

"«Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? » Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią.

Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków." Iz 58

Nowe zasady życia

"Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu! Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie." Ef 4,25-32

Cel i nowy sposób życia człowieka

"Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. (…) Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele." Kol 3,1-15