katechein
 

Krótko o Środzie Popielcowej

Home Konspekty i scenariusze 28.02.2017 2616 drukuj
 

Temat: ŚRODA POPIELCOWA: POKUTA - POST - NAWRóCENIE

Klasa: GP

Cele:

 • Dowiesz się dlaczego WP rozpoczyna się w środę.
 • Będziesz wiedział jaki jest sens pokuty i postu.
 • Zrozumiesz co to jest nawrócenie

Wstęp

Dlaczego Środa?

Okres liturgiczny zwany Wielkim Postem trwa 40 dni z wyłączeniem niedziel (jako pamiątki Wielkanocy).

Aby zachować tę liczbę dni potrzeba by rozpoczynał się on w Środę i kończył
w Czwartek zwany Wielkim.

Rozwinięcie

POSYPANIE POPIOŁEM

W Biblii często spotyka się motyw popiołu jako symbolu prochu, który ma przypominać o nietrwałości i ulotności naszego życia.

W Środę "Popielcową" posypuje się głowy wiernych popiołem na znak pokuty i przypomnienia sobie o znikomości naszego życia.

Popiół ten uzyskuje się ze spalenia zeszłorocznych palm z Niedzieli Palmowej.

PRAKTYKI POKUTNE

Tego dnia obowiązują nas takie praktyki pokutne:

 • Post ilościowy
 • Post jakościowy
 • Modlitwa

POST ILOŚCIOWY

To ograniczenie ilości spożywanych posiłków do trzech w ciągu dnia. Dwa z nich powinny być lekkie a jeden z nich "do syta".

Obowiązuje on chrześcijan od 18 do 60 roku życia. Jest on dwa razy w roku: w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Wyjątkami od przestrzegania go są ciężkie choroby, karmienie piersią, ciężka, wymagająca wysiłku praca fizyczna.

POST JAKOŚCIOWY

To powstrzymanie się od spożywania mięsa, alkoholu i innych używek.

Obowiązuje on od 14 roku życia do śmierci.

Przestrzegamy go w każdy piątek roku oraz Środę Popielcową i Wielki Piątek, czasem w Wigilie Bożego Narodzenia i Wielkanocy (zależy od zwyczaju lokalnego)

MODLITWA

Modlitwa zdana na wolę Bożą, która jest naśladowaniem Chrystusa w Jego modlitwie, jest ważną praktyką pokutną.

Otwiera nas ona na wolę Bożą, innych ludzi i pozbawia naszego egoizmu.

JAŁMUŻNA

Jest to udzieleniem innym tego na czym nam nie zbywa.

Nie koniecznie muszą to być pieniądze. Czasem może być to zwykły czas poświęcony tym, dla których nie mamy go zazwyczaj za wiele. Albo też nasze towarzystwo dla tych, których zbytnio nie lubimy itd..

NAWRóCENIE

To porzucenie tego co nie pozwala nam iść w stronę Boga; naszych grzechów, wad i złych przyzwyczajeń.

Tak naprawdę powinniśmy się nawracać każdego dnia. Jak to zrobić? Jak kradłeś - oddaj co ukradłeś i przestań już kraść. Kłamałeś - przeproś i nie kłam więcej, itd..

Zakończenie

PO CO TO WSZYSTKO?

By zdążyć przed śmiercią!

Życie kończy się w pewnej chwili i stajemy przed wiecznością, która będzie skutkiem naszych wyborów. Dobre wybory doprowadzą nas do nieba, złe do piekła.

Po śmierci nie ma już czasu na poprawę, trzeba to zrobić teraz(!) mając na względzie swoją przyszłość!

PYTANIA KONTROLNE

 1. Dlaczego Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową?
 2. Ile trwa Wielki Post?
 3. Jakie praktyki pokutne towarzyszą Środzie popielcowej?
 4. Czym jest post ścisły?
 5. Na czym polega post jakościowy?
 6. Co to jest jałmużna?
 7. Co to jest nawrócenie i na czym polega?
 8. Jaki warunek musi spełnić modlitwa, by stać się czynem pokutnym?

Prezentację można pobrać stąd